Křižovatka

Všechny potřebné návody, metodiky a dokumenty na jednom místě.
Zkus hledat, mělo by to fungovat. A dej nám zpětnou vazbu.
 • Vedení oddílu

  Přístup k výchově, administrativa, nábory, komunikace s rodiči a další témata a konkrétní rady pro vedení oddílu.
 • Vedení střediska

  Co pohlídat ohledně nezbytné administrativy, pravomoci a povinnosti, důležité termíny a dokumenty v různých oblastech řízení.
 • Bezpečný skauting

  Preventivní, intervenční i podpůrná opatření pro psychické, fyzické a sexuální bezpečí dětí a dospělých ve skautu.
 • Benjamínci

  Tipy pro práci s našimi nejmenšími, kteří potřebují pestrý program i čas pro volnou zábavu, a materiály, které ti v tom pomohou.
 • Světlušky, žabičky a vlčata

  Věk fantazie a nadšení pro každou zábavu. Podívej se, jak je rozvíjet správným směrem, jak na stezky a cestičky, odborky nebo třeba závod.
 • Skautky a skauti

  Čas k pevnému ukotvení skautských zásad, z čeho v tomto věku vycházet, jak nastavit fungují družinový systém, Svojsíkův závod atd.
 • Roveři a rangers

  Hranice dospělosti je náročné období, snáze se jím proplová ve skupině stejně naladěných při plnění výzev a na společných akcích.
 • Dospělí a rodinný skauting

  Do aktivního skautingu se mohou zapojit dospělí samostatně i celé rodiny. Podívej se, jak to může fungovat.
 • Fungující tým

  Není v silách jednotlivce zvládnout všechno sám, jak rozvíjet tým i sebe, o koučinku, mentoringu, nástrojích podpory i hodnocení.
 • Vzdělávání

  Rozcestník kvalifikací a databáze vzdělávacích akcí. Studijní a metodické materiály. Vzdělávání na klíč. Sekce pro vzdělavatele. Novinky ve skautském vzdělávání.
 • Dostupný skauting

  Program finanční podpory holek a kluků, pro jejichž rodiny se skauting stává aktuálně hůř dostupným kvůli tíživé ekonomické situaci.
 • Skautské benefity

  Být členem/členkou našeho hnutí je fajn samo o sobě, navíc máš nárok na řadu výhod. Bylo by škoda je nevyužít jen proto, že o nich nevíš.
 • Klimatická změna

  Jak téma klimatické změny reflektovat v oddílech, na vzdělávacích kurzech a akcích, nebo když řeším provoz a správu budov. Jak se k tématu klimatu staví Junák - český skaut.
 • Komunikace a propagace

  Nástroje a návody, jak budovat dobré jméno skautingu a jak komunikovat v různých situacích.
 • Mezinárodní skauting

  Skauti a skautky jsou téměř po celém světě. Využij příležitosti, které to nabízí, můžeš vyrazit na zahraničí misi nebo se připojit z obýváku.
 • Organizace a její řízení

  Důležité informace ohledně fungování skautského hnutí, organizační struktury, přehled orgánů i jejich jednání.
 • Administrativa

  Registrace členů, pravidla ochrany osobních údajů, dokumentace a další důležitá administrativní agenda s konkrétním návodem.
 • Hospodaření

  Nástroje, návody a užitečné rady, jak si poradit s financemi. Možnosti získání finanční podpory a přehled důležitých termínů.
 • Spisovna

  Stanovy, směrnice, řády, zápisy ústředních organů a další důležité dokumenty a jejich význam.
 • Ukrajina

  Podpora integrace ukrajinských holek a kluků do skautu - dvojjazyčné a metodické materiály, informace, program finanční podpory Laskavo.
 • Kontakty

  Kontakty na důležité skautské orgány, ústředí a odbory.