( Aktuální )
Zveřejněno 12. 5. 2022
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Ondřej Peřina – Jerry
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Tábory

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Plánujete letos tábor uspořádat a nevíte přesně, jak na to? Co všechno je třeba zajistit a jak to udělat vám pomůže vyřešit právě tato sekce a související dokumenty a směrnice "s metodikou".

Skautský tábor vs. zotavovací akce

Skautským táborem je (dle vnitřní směrnice) akce, která trvá 7 a více dní (včetně dne příjezdu a odjezdu), pořadatelem je organizační jednotka Junáka - českého skauta a tábora se účastní děti do 18 let. Typicky tak jde o všechny letní tábory, kterých se účastní oddíly mladších členů. Takové letní tábory je pak nutné hlásit do skautISu a také u nich dodržovat všechny požadavky dané právě Směrnicí k táborům.

Zotavovací akce, v souladu se závaznou definicí dle právního řádu České republiky (konkrétně vyhláška č. 106/2001 Sb. a zákon č. 258/2000 Sb.), je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší 5 dní. Nezáleží tedy na tom, zda je to běžný oddílový tábor konaný v létě nebo jde o akci pořádanou třeba v zimě či o jarních prázdninách, podstatné je naplnění počtu dětských účastníků a délka akce. Na zotavovací akce se následně vztahují i další zákonné požadavky, které menší tábory nemusí povinně splňovat (ale často jsou doporučovány).

Směrnice k táborům (s metodikou)

Na co při přípravách tábora nezapomenout? Co vše musí skautský tábor splnit? Jaké dokumenty, povolení a náležitosti konání tábora jsou potřeba? Odpovědi najdete v níže uvedené směrnici, která navíc obsahuje kurzivou psaná další doporučení a užitečné tipy k pořádání tábora.

Důležité táborové dokumenty

Vzor přihlášky na tábor

Získejte vzor přihlášky na tábor, který obsahuje všechny potřebné údaje a také ukázky volitelných částí, které můžete a nemusíte využít, přesně dle potřeb vašeho střediska a tábora.

Prohlášení o bezinfekčnosti

Pokud se dítě účastní zotavovací akce, musí mít od zákonného zástupce v rámci odjezdu na tábor podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. Přestože ne všechny (letní) tábory jsou nutně zotavovací akcí, doporučujeme mít podepsanou bezinfekčnost od všech účastníků na všech typech táborů (rodiče jsou na to zvyklí a vy budete "lépe krytí").

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře

Všechny děti účastníci se zotavovací akce (ale doporučujeme toto mít pro všechny dětské účastníků všech typů letních táborů) musí mít platné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě. Dokument dítěti vystavuje jeho lékař pro děti a dorost, má platnost 2 roky a tedy je použitelný na více táborových akcí. Typicky je jeho vystavení možné spojit s pravidelnou preventivní prohlídkou, která probíhá jednou za dva roky, a tak obvykle není nutné speciálně kvůli papíru navštěvovat lékaře v jiný termín.

Vzor potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

Stáhněte si vzor dokumentu (tzv. "papírů na hlavu"), který potvrzuje praktický lékař nebo lékař pro děti a dorost a potřebují ho vedoucí a další osoby podílející se s práci s dětmi na táborech a také v rámci přihlášek na kvalifikační zkoušky (ČZ a VZ).

Poskytnutí týdne pracovního volna

Vedoucí dlouhodobě se podílející na práci v oddílech mohou využít uplatnění nároku na proplacený jeden týden volna na tábor. Takové volno je propláceno a je nárokované na základě zákoníku práce v souvislosti s akcí pro děti a mládež (dle §203, odst. 2 h) a §203a.

Podrobné informace k tématu a jak přesně postupovat

Formulář žádosti pro daného vedoucího k zaměstnavateli, kde je týden volna uplatňován, potvrzuje skautské středisko, které je pořadatelem daného tábora.

Informace ke koronavirovým opatřením
(v období letních táborů 2021)

Pro sezonu letních táborů 2021 byla státem vydaná speciální pravidla a opatření v souvislosti s pandemií nemoci covid-19, která nejdete zveřejněna tady na Křižovatce v rámci koronavirových informací ( Neaktuální ).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.