( Aktuální )
Zveřejněno 13. 11. 2023
Pavla Sýkorová (Gymi)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
pavla.sykorova@skaut.cz

Děti se specifickými potřebami

Za děti se specifickými potřebami považujeme například děti se sluchovým, zrakovým, tělesným a mentálním postižením, děti s cukrovkou, epilepsií, autismem, hyperkinetickou poruchou, poruchami chování i děti sociálně znevýhodněné. Vedoucím oddílů nabízíme konzultace na poradna@skaut.cz, tematické příručky, články v časopisu Skauting a přednášky a workshopy na vzdělávacích a celostátních akcích.

Poradna pro skautské vedoucí

Na poradnu se můžeš obrátit ve chvíli, kdy bys potřeboval/​a poradit s otázkami zabývající se psychickým, fyzickým i sexuálním bezpečím, specifickými potřebami, vedením oddílu, výchovou nebo programem pro různé věkové kategorie.

Jak funguje poradna? Poradna je emailová a do určité míry anonymní. Když na adresu poradna@skaut.cz  pošleš svůj dotaz, pečlivě ho pročteme a do 7 dnů ti odpovíme, nebo tě propojíme s odborníkem. Pokud bude vhodnější problém řešit jinak než emailem (např. po telefonu), budeme tě informovat a je na tobě, jestli budeš chtít z anonymity vystoupit nebo ne.

Kdo jsou zmiňovaní odborníci? Odborníci jsou lidé, kteří mají vzdělání a praxi v psychologii, právu nebo zdravotnictví a pomáhají nám s poradnou. Také jsou to lidé na ústředí, kteří se dlouhodobě věnují tématům, která se v dotazech poradny mohou objevit. 

Tématické příručky

K tématu děti se specifickými potřebami vyšlo několik příruček, které jsou k dispozici online ke čtení.

  • Z výhody nevýhoda. Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami.
  • Aby byly zážitky pro všechny. Příručka se čtyřmi příběhy dětí, které nastiňují oblasti a situace, které prožívají trochu jinak.
  • ADHD - vím, co s tím?! Příručka o poruše pozornosti s hyperaktivitou.
  • Aspergerův syndrom - vím co s tím? Příručka, která pomáhá při práci s dítětem s Aspergerovým syndromem
  • “Nejsem žádná socka...” Jak pracovat s dětmi se sociálním znevýhodněním v prostředí skautských oddílů.
  • Diversity toolkit (v českém jazyce). Příručka od WOSM o tom, jak na rozmanitost ve skautingu

Články v časopisech

K tématu děti se specifickými ptřebami vychází průběžně články v časopise Skauting. Zde je jejich výběr. Více článků najdete na casopisy.skaut.cz.

Jak pracovat s nenávistnými projevy v oddíle (únor 2022)

Jak pracovat s hyperaktivním dítětem v oddíle (duben 2021)

Děti potřebují zažít respekt (prosinec 2016)

Romský skauting (červen 2017)

Aby bylo všem na táboře dobře aneb Jak se starat o individuální potřeby všech zúčastněných (červen 2018)

Co dětem nedělat (únor 2020)

Aby mohli být všichni sami sebou: Genderová a sexuální rozmanitost ve skautském kolektivu a Respektující tým (duben 2021)

Jak se skautuje se sluchovým postižením (říjen 2022)

Boj s chudobou se týká nás všech (prosinec 2022)

Trans*skautující (únor 2023)

Jiná mysl, stejný skauting (červen 2023)

Projekt skončil, příběh nikoliv: Skautská pomoc Ukrajině (říjen 2023)

Když začne názor někoho jiného být problém aneb výchova proti extremismu (říjen 2023)

Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

Více o podpoře dětí s odlišním mateřským jazykem najdete na

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.