( Aktuální )
Zveřejněno 20. 5. 2022
Jana Jirasová (Prcek)
VRJ – zpravodajka pro dospělé
jana.jirasova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Vedu oddíl – základní tipy nejen pro začátečníky

Ať už ses na převzetí oddílu připravoval/a dlouhodobě, nebo ti nečekaně spadlo do klína, na následujících řádcích najdeš jednoduchý návod na co se soustředit a jak se stát úspěšným vedoucím dobře fungujícího oddílu.

Co musí vedoucí zvládat

Tvým hlavním úkolem jako vedoucího je koordinace činnosti celého oddílu, podpora rádců, zastupování oddílu v komunikaci navenek (s rodiči, střediskem apod.) a správa oddílového majetku. Co to znamená konkrétně?

 • Dohlédni na pravidelnou činnost – Základem fungování oddílu jsou pravidelné družinové schůzky. Tvům úkolem je zajistit vhodný prostor a především kvalitní rádce. 
 • Promysli organizaci celého roku – Naplánuj dopředu veškeré aktivity, kterým se bude tvůj oddíl během roku věnovat, ať jde o schůzky, výlety, výpravy, tábor nebo střediskové, okresní, krajské či celostátní akce.
 • Pečuj o členy oddílu – Jsou všichni spokojení a jejich srdce za oddíl tluče? Cítí v tobě podporu a důvěru? Mají dostatek příležitostí k rozvoji? Péče o členy oddílu je nedílnou součástí role vedoucího.
 • Informuj rodiče – Nezapomeň o změně ve vedení oddílu informovat rodiče (emailem či osobně) a předat jim svůj kontakt. Dále s nimi udržuj otevřenou komunikaci.
 • Zjisti si důležité informace o středisku – Zjisti, jak funguje středisko, kterého je tvůj oddíl součástí, pravidelně komunikuj se střediskovým vedoucím a účastni se střediskových rad.
 • Dohlížej na kvalitu programu – Osobně navštěvuj schůzky, komunikuj s rádci, poskytuj jim rady a pomoc, třeba i s přípravou schůzek. Pravidelně spolu s oddílovou radou reflektujte stav oddílu - můžeš k tomu využít nástroje sebehodnocení (Hodnocení kvality nebo Semafor).
 • Nepodceňuj administrativu – Pravidelně aktualizuj údaje o členech oddílu a kontakty na rodiče v databázi členů skautISem  a dodržuj zásady práce s osobními údaji.
 • Zajisti prostředky na činnost – Je na tobě zajistit dostatek materiálních prostředků na oddílovou činnost, funkční vybavení a klubovnu. O stavu financí se informuj ve střediskové pokladně.

Nejsi na to sama/​sám – aneb oddílová rada a rádcové

Je důležité si uvědomit, že nejsi na zajištění hladkého chodu oddílu sám. Máš k ruce oddílovou radu a rádce. 

Oddílová rada (pokud v ní nejsi sám/​sama) by měla fungovat jako tým, ve kterém má každý z jejích členů jasně dané oblasti a úkoly, za které nese zodpovědnost. Úkolem vedoucího je pak koordinovat činnosti, podporovat jednotlivé členy a dohlížet na správné plnění úkolů. Setkávejte se pravidelně, i když nepotřebujete aktuálně nic řešit.

Věnuj dostatečnou péči o jednotlivé členy a rádce. Ujisti se, že mají dostatek příležitostí k osobnímu rozvoji a vzdělávání se a že v oddílové radě a mezi rádci panují přátelské vztahy a vládne příjemná atmosféra. Pomohou ti tipy na spokojenou oddílovou radu .

Zatímco pečuješ o svůj tým, nezdráhej se využívat podpory ze strany střediska. Výchovný zpravodaj ti může poskytnout cenné rady nebo zprostředkovat supervizi, mentoring či koučing. Pokud výchovného zpravodaje na středisku nemáte, obrať se na vedení střediska či jiné oddíly v okolí.

O radu či pomoc můžeš poprosit i bývalé členy oddílu (střediska), aktivní rodiče, přátele a známé.

Spokojenost všech členů oddílu je důležitá

Chod družinek mají sice na starosti rádcové, je ale důležité, abys měl/​a o jejich fungování přehled. Jaký mají program? Jaké mají děti mezi sebou vztahy? Panuje v oddíle bezpečné a přátelské prostředí? Řešení případných negativních situací, jako je nevhodné chování kohokoliv, je na tobě. 

Úkolem vedoucího je také zajistit a udržet dostatečný počet členů. Jak uspořádat náborovou akci najdeš v odkazu pod článkem. 

Nezapomínej ani na budování družinové a oddílové identity, ke kterému pomáhají například pokřiky, symboly, barvy atp.

Nezapomeň si pohlídat důležité termíny 

Podzim

 • začátek září – uspořádání náboru
 • září/říjen – výběr tábořiště
 • říjen/​listopad – odevzdání hlášení skutečnosti táborů

Zima

 • prosinec – příprava registrace v oddílech
 • prosinec/​leden – odevzdání registrace (nejpozději 31.1.)
 • leden/únor – vize tábora, téma táborové hry

Jaro a léto

 • březen – rozdání předběžné přihlášky na tábor s termínem a místem
 • březen/​duben – přihlášení hlídek na Svojsíkův závod(SZ) / Závod vlčat a světlušek (ZVaS)
 • duben – svátek sv. Jiří – patrona skautů a skautek
 • duben/​květen  – základní kola SZ/​ZVaS, příprava tábora
 • květen – odevzdání předběžných hlášenek táborů
 • květen/červen –  připravený program tábora
 • červen – krajská kola SZ/​ZVaS
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.