( Aktuální )
Zveřejněno 8. 6. 2021
Jaroslav Petřík (Australan)
KÚJ – koordinátor výchovných zpravodajů
jaroslav.petrik@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Jsem výchovný zpravodaj vašeho střediska. Jak mohu pomoci?

Pomáhám oddílům zakotvit činnost ve skautské výchovné metodě a rozvíjet skautské hodnoty. Mám k oddílům blízko a nabízím jim takovou podporu, jakou potřebují. Jsem oporou vedoucích i jejich spolupracovníků, pomáhám jim dále se rozvíjet.

S čím pomáhám?

 • Příležitostně se účastním oddílové činnosti a nabízím zpětnou vazbu. Snažím se být pomocníkem a podporovatelem, ne kritikem.
 • Pomáhám oddílům dobře nastavit družinový systém . Podporuji oddílové rady v rozvoji rádců, podílím se na přípravě nebo sám organizuji rádcovské kurzy.
 • Konzultuji s vedením oddílů roční plán činnosti, nebo se podílím na jeho tvorbě.
 • Podporuji využívání skautské výchovné metody v oddílové činnosti, pomáhám při práci s výchovnými nástroji (např. stezky, odborky).
 • Podporuji oddíly v sebehodnocení (např. využitím Hodnocení kvality či Semaforu).

 • Pomáhám budovat vazby mezi oddíly tak, ať se vlčata a světlušky těší na přechod ke skautům či skautkám, a neobávají či neostýchají se. 
 • Podporuji postupné předávání odpovědnosti na odrůstající rádce či rovery a jejich začleňování do party oddílového vedení. Podporuji rozdělení zodpovědnosti a zdravé nástupnictví v oddílech. 
 • Umím poradit při zapeklitých výchovných obtížích - např. specifické chování holek/​kluků, nerespektování autority, nepřiměřené využívání trestů či odměn mladšími vedoucími, apod. Mohu pomoci se začleněním dětí se specifickými potřebami. 
 • Pro závažnější případy konzultuji Poradnu Skautingu pro všechny nebo Skautskou krizovou linku .
 • Na střediskových radách vytvářím prostor pro konzultaci otázek a témat týkajících se výchovy v oddílech. Vedoucí oddílů se tak vzájemně obohacují. 
 • Přináším novinky ze světa výchovy - skautské i mimoskautské. 
 • Umím zprostředkovat mentoring, koučing, nebo supervizi pro jednotlivé vedoucí nebo celé týmy. 
 • Orientuji se v nabídce skautského vzdělávání. Dospívajícím činovníkům pomáhám vybrat ten správný kurz a získat potřebné skautské kvalifikace. 
 • Kvalifikovaným vedoucím nabízím možnosti dalšího skautského vzdělávání - ať už zavedené kurzy či lesní školy, nebo vlastní semináře.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.