( Aktuální )
Zveřejněno 16. 1. 2023
Šárka Pavlásková
KÚJ – koordinátorka projektů zakládání nových oddílů
sarka.pavlaskova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Založení nového oddílu

Vznik nových oddílů je pro Junáka – českého skauta důležitým tématem. Aktivně se snaží podporovat činovnice a činovníky i další zájemce, kteří se rozhodnout nový oddíl založit.

Jak založit nový oddíl 

Skautský oddíl je výchovnou jednotkou naší organizace a musí být registrován v některé z organizačních jednotek - středisku. 

Co je nutné zajistit/​splnit

Podmínky pro založení oddílu mladších členů:
  • nejméně 12 mladších členů, 
  • vedoucí s kvalifikací pro vedení oddílu (vůdcovská zkouška), 
  • alespoň jeden  zástupce vedoucího. Zástupce musí být zletilý a mít taktéž vůdcovskou zkoušku, ostatní mohou mít čekatelskou zkoušku.

Fungující tým

Nemáte-li dostatek lidí do svého týmu, zkuste zapojit rodiče. Mohou vám pomoc se zázemím při chystání tábora nebo i výprav. Některé oddíly zapojují rodiče i do samotného vedení schůzek. Může to pro vás být dobré řešení, pokud nemáte dostatek lidí ve vedení. Doporučujeme s každým uzavřít dobrovolnickou dohodu. Více o dohodě najdeš na Křižovatce pod Dobrovolnická dohoda.

Potřebné vzdělání

Pro vedení oddílu je potřeba vedoucího s příslušnou kvalifikací - vůdcovskou zkouškou. Obsah vůdcovské zkoušky tvoří soubor důležitých kompetencí. Jejím cílem je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Pokud nikdo nemá požadovanou skautskou kvalifikaci, může  středisko udělit v prvním roce výjimku týkající se kvalifikace s tím, že vedoucí budou usilovat o její získání co nejdříve.

Výjimky pro nový oddíl v registraci

Založení nového oddílu je na spadnutí, ale stále váháte, protože zatím nesplňujete některou z podmínek pro řádné fungování oddílu? Nebojte, nemusíte kvůli tomu hned dávat nový oddíl k ledu. Zkuste chytře využít možnosti výjimek z registrace, které připouští Organizační řád. S výjimkou vám může pomoci vaše středisko a nadřízená vyšší organizační jednotka (okres či kraj). Vždy je však třeba zodpovědný přístup! Více podrobností a doporučení najdete v článku k výjimkám pro nový oddíl.

Dotace na rozjezd nového oddílu

Při zakládání nového oddílu se mohou hodit finanční prostředky nejen od členů, střediska, ale i z dalších zdrojů. Jedním z nich může být i dotace na podporu a činnost nových oddílů, o kterou lze žádat až 3 roky od založení nového oddílu (pokud jsou splněny podmínky dané dotace).

Více k dotaci najdete v části Dotace na podporu činnosti nových oddílů.

Více k zakládání nových oddílů

Pokud je většina vedoucích nového oddílu úplně nová, tedy neprošli nikdy skautskou výchovou (nebo jen chvíli a je to již delší dobu zpátky), je dobré  mít mentora. 

Mentor je někdo, kdo má dostatek zkušeností a dokáže poradit a pomoct. Většina středisek má zkušené činovnice a činovníky, kteří po dohodě rádi předají své zkušenosti a nový vedoucí tak nemusí náročně zjišťovat, jak vše nastavit a rozhýbat. Poradit může například s náborem členů, programem, hospodařením, personálním zajištěním atd. 

Mentoring – přirozený způsob předávání zkušeností

Dobře poslouží všem vedoucím, kteří právě zakládají nový oddíl nebo to mají v plánu. Jde o rychlého pomocníka, který provede tím, co je třeba udělat (a "odškrtnout si") během procesu zakládání nového oddílu.

Rychlý pomocník při zakládání oddílu (checklist)

Pomůcka pro zakladatele nových oddílů a jejich střediskové rady. Má ucelit informace o oddíle předtím, než středisková rada formálně nový oddíl založí. Šablona se skládá ze dvou částí – MÁME NÁPAD a ZAČÍNÁME FUNGOVAT. 

Projektové šablony Zakládáme nový oddíl

Metodika tě provede cestou založení oddílu od první rozvahy až do začátku fungování nového oddílu. V sedmi kapitolách nové metodiky se můžeš inspirovat, jak o novém oddíle začít uvažovat, koho požádat o pomoc, jak vybudovat oddílovou identitu, jak nebýt na vedení sám, jakou oporou ti mohou být rodiče kluků a holek, případně zjistíš i informace k potřebnému skautskému vzdělání a kvalifikaci. To vše je proloženo praktickými tipy a odkazy na další informační zdroje, které jsme pro rekapitulaci uvedli v poslední části metodiky - Rozcestníku. Šest kapitol je napsáno pro vedoucí, kteří oddíl zakládají nebo to teprve plánují, sedmá kapitola je věnována střediskovým radám. 

Metodika k založení oddílu

Metodika je určena především vedoucím středisek a střediskovým radám, které uvažují, zda a jak zvládnou založení oddílu s dospělým nováčkem. Shrnuje obecné principy i konkrétní tipy, které se ukázaly být prospěšné.

Dospělý nováček zakládá nový oddíl

Mít zázemí je podmínkou dobrého fungování oddílu. Klubovny, základny a tábořiště jsou  to místa nezbytná́ pro naši činnost. Nejlepším způsobem, jak potřebné zázemí získat, je obrátit se na okolí, ve kterém váš oddíl působí. Pomoci vám může  středisko, město, fara či jiná organizace působící ve městě či obci. Řešením je i více schůzek po sobě v rámci jedné klubovny.

Spojení se střediskem

Každý oddíl musí mít nad sebou nějaké středisko. Středisko zakládá oddíl usnesením střediskové rady po zvážení personálního obsazení vedení oddílu, zázemí oddílu (klubovna, vybavení aj.) a perspektivy jeho dlouhodobého fungování. Středisková rada při založení oddílu stanoví také jeho název a evidenční číslo. V návaznosti na založení oddílu následuje jmenování vedoucího oddílu a jeho zástupce(ů). Vždy záleží na domluvě s daným střediskem, každé středisko funguje jinak, ale vždy zodpovídá za daný oddíl, tedy  o něm musí mít přehled.

Kontakt na jednotky v okolí najdete na www.skaut.cz/​mapa nebo na www.mapy.cz po zadání slova „skaut“ v možnosti „vyhledat v okolí“.

Mohlo by tě také zajímat: Dotace na podporu činnosti nových oddílů

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.