( Aktuální )
Zveřejněno 7. 4. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Vůdcovská zkouška (VZ)

Vůdcovská zkouška plynule navazuje na čekatelskou zkoušku a je určena pro všechny budoucí vedoucí oddílů.

K čemu je VZ potřeba

Vůdcovská zkouška dává oprávnění k samostatnému vedení oddílu (jakéhokoliv typu) a také vedení tábora. Někdy je zároveň vstupní podmínkou pro účast na některých vzdělávacích akcí či pro získání dalších kvalifikačních stupňů.. Po jejím absolvování získáš vůdcovský dekret, MŠMT certifikované osvědčení Hlavního vedoucího dětského tábora a právo nosit vůdcovský odznak na kroji.

Z čeho se VZ skládá

VZ tvoří vybraná kritéria, která odpovídajjí tzv. kompetenčnímu profilu vedoucího oddílu a jsou předpokladem pro  samostatné a úspěšné vedení  oddílu a pro výchovu mládeže v duchu skautských ideálů. Jde i o ověření osobnostních předpokladů potřebných k vedení mládeže a znalostí a dovedností v řadě skautských oborů, jako je  pedagogiky, psychologie, organizace, hospodářství a práva, aj. Přesný obsah VZ najdeš v příloze č. 2 směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací. Pro získání vůdcovské zkoušky je také nutné absolvovat 40 hodinový kurz zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA), výjimku mají osoby, které jsou dle zákona zdravotnickým pracovníkem (mají získanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta, případně jsou studentem oboru všeobecného lékařství nebo zubního lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku). 

Vstupní podmínky:

  • Věk alespoň 18 let (před dnem zakončení zkoušky).
  • Souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (oddílu), kde je uchazeč registrován.
  • Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (ne starší než 24 měsíců).
  • Čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík).
  • Absolvování čekatelské zkoušky.
  • praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po jejím složení (potvrzuje vedoucí střediska, v ojedinělých případech může být udělena výjimka).

Kde mohu VZ složit

VZ je možné získat  na vůdcovském lesním kurzu (zpravidla 10 dnů na táborové části v létě a k tomu několik víkendů), vůdcovském kurzu (několik víkendů) nebo výjimečně v rámci zkoušky bez přípravného kurzu po přípravě v oddíle, kmeni nebo středisku pod vedením zkušeného vedoucího.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.