( Aktuální )
Zveřejněno 16. 1. 2023
Šárka Pavlásková
KÚJ – koordinátorka projektů zakládání nových oddílů
sarka.pavlaskova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Jak na výjimky v registraci pro nové oddíly

Založení nového oddílu je na spadnutí, ale stále váháte, protože zatím nesplňujete některou z podmínek pro řádné fungování oddílu? Nebojte, nemusíte kvůli tomu hned dávat nový oddíl k ledu. Zkuste chytře využít možnosti výjimek z registrace, které připouští Organizační řád. S výjimkou vám může pomoci vaše středisko a nadřízená vyšší organizační jednotka (okres či kraj). Vždy je však třeba zodpovědný přístup!

V případě nově vzniklého oddílu může být zcela přirozené, že takový nový oddíl hned po svém vzniku nemá zcela dořešené všechny požadavky na něj. Nový oddíl typicky potřebuje nějaký čas na jejich naplnění. Může se tak stát, že oddíl nedávno vzniklý má v době registrace např. méně mladších členů, než je běžně vyžadováno, nebo nemá ještě zcela kvalifikované vedení, jak to skautské předpisy běžně vyžadují.

I pro tyto situace existuje možnost požádat a následně udělit výjimku. Výjimka pro nově vzniklý oddíl v žádném případě není nálepkou “špatného startu oddílu”. Je to příležitost a hlavně pomoc pro rozjezd oddílu v prvních měsících až cca dvou letech, kdy oddíl nabírá sílu pro svou dlouhodobou činnost.

Jaké výjimky v registraci můžeme při založení využít

Oddíl nemá alespoň 12 mladších členů

Dostatek členů může být v některých místech či s ohledem na termín založení oddílu na začátku problém. Středisko proto může udělit výjimku pro první rok existence oddílu. V dalších letech musí výjimku schválit příslušná okresní či krajská rada. Pro první rok registrace je taková výjimka určitě na místě, v dalších letech už však obvykle není příliš ideální. Nový oddíl by měl mít spíše rostoucí členskou základnu a pokud se mu nedaří dlouhodobě nabrat dostatek členů, pravděpodobně bude mít do budoucna problémy i jinde. 

V prvním roce je však tato výjimka na místě. Prosíme proto střediska, aby ji v případě potřeby novým oddílům v prvním roce bez překážek udělovala.

Nový oddíl nemá vedení s vůdcovskou zkouškou

Častým problémem může být chybějící kvalifikace u vedoucího nového oddílu či jeho zástupce. Pro takové situace může středisko udělit na první rok výjimku z registrace. Z kvalifikační podmínky lze výjimku udělit i opakovaně v dalších letech, ale jen se schválením příslušné okresní či krajské rady. V dalších letech musí o výjimku pro nový oddíl nadřízenou vyšší organizační jednotku požádat středisko. Je také nutné si uvědomit, že tato výjimka se vztahuje k danému oddílu, ne konkrétní osobě ve funkci. Takže se nelze vyhnout výjimce tím, že by oddíl nahradil v dalším roce jednoho nekvalifikovaného vedoucího jiným (i nadále by šlo o další rok vyžadující výjimku z registrace udělovanou VOJ).

Získání potřebné kvalifikace pro celé vedení nového oddílu však může nějakou dobu trvat. Proto je v pořádku, pokud nový oddíl obdrží výjimku z nutné kvalifikace nejen v prvním roce, ale klidně i ve druhém, případně i ve třetím roce své existence. Je však nutné na doplnění kvalifikace průběžně pracovat. Bylo by velmi nezodpovědné mít ve středisku dlouhodobě oddíl nesplňující kvalifikační požadavky.

Zároveň je dobré, pokud u oddílu pomáhá někdo zkušený, kdo danou kvalifikaci už má. Může to být například někdo v roli patrona z vedení jiného oddílu ve středisku, výchovný zpravodaj nebo třeba někdo z bývalých vedoucích. 

Prosíme střediska, aby v prvním roce existence případnou výjimku pro nový oddíl udělovala, stejně tak aby okres či kraj ve druhém a třetím roce výjimku schválil, pokud je to ještě stále potřeba a vedení o doplnění průběžně usiluje. Je však skutečně nutné, aby vedení nového oddílu mělo plán, který postupnými kroky povede k doplnění celé kvalifikace. V žádném případě vedení s vůdcovskou zkouškou u oddílu mladších členů nesmí chybět dlouhodobě. A upozorňujeme, že vedoucí tábora vůdcovskou zkoušku potřebuje vždy, pro pořádání tábora nelze výjimku z kvalifikace udělit vůbec.

S ohledem na získávání vůdcovské zkoušky připomínáme, že osoby které již dovršili nejméně 21 let věku a lze u nich na základě dosavadního výchovného působení v organizaci předpokládat úspěšné naplnění cílů a požadavků vůdcovské zkoušky i úspěšné samostatné působení ve funkci vedoucího oddílu, mohou skládat rovnou vůdcovskou zkoušku (u kterékoliv VZ komise) bez nutnosti předchozího získání čekatelské zkoušky. Více v článku k vůdcovské zkoušce na Křižovatce.

Seznam všech aktuálně pořádaných čekatelských a vůdcovských kurzů lze nalézt v databázi vzdělávacích akcí (kurzy.skaut.cz ). 

Na co si dát při udělení výjimky pozor

Mějte na paměti, že výjimky nám nepřináší trvalé řešení, ale pouze prodloužení lhůty na řádné doplnění všeho potřebného. Při udělování výjimky si dopředu dohodněte, jak dlouho bude výjimku pravděpodobně potřebné udělovat a jaké jsou plány nového oddílu na její odstranění. Můžete si ji zanést přímo do dobrovolnické dohody . A následně si nezapomeňte svou dohodu aktualizovat dle aktuálních potřeb. Zároveň vždy pamatujte na bezpečí členů oddílu a kvalitu skautské činnosti, nebojte se říct si o pomoc zkušenějším vedoucím.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.