( Aktuální )
Zveřejněno 7. 4. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Čekatelská zkouška (ČZ)

Je základním stupněm činovnického vzdělávání, ostaní vzdělávání na ni většinou navazuje. Je možné ji získat od věku 15 let.

K čemu je ČZ potřeba

Čekatelská zkouška ti umožní spolupůsobit ve vedení oddílu nebo vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynů vedoucího. Ve spojení se speciální zkouškou pro vedení klubu dospělých ti umožní i vedení klubu dospělých. Ti, kdo získají čekatelskou zkoušku, mohou nosit čekatelský odznak na kroji.

Z čeho se ČZ skládá

ČZ tvoří vybraná kritéria, která odpovídajjí tzv. kompetenčnímu profilu čekatele.  Kritéria zahrnují takové oblasti, jako jsou myšlenkové základy skautingu, metodika skautské výchovy, zdravověda, základy psychologie a pedagogiky, hospodářské a právní minimum, aj. Přesný obsah ČZ najdeš v příloze č. 1 směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací. 

Vstupní podmínky:

  • Věk alespoň 15 let.
  • Souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (oddílu), kde je uchazeč registrován.
  • Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (ne starší než 24 měsíců).
  • Čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík).
  • Znalosti skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vedoucí oddílu).

Podmínky splnění ČZ

Kromě úspěšného splnění kritérií z obsahu ČZ je důležitou součástí této kvalifikace také praktický úkol, a to vedení vícedenní výpravy pod dohledem vedoucího.

Kde mohu ČZ  složit

ČZ je možné získat  na čekatelském lesním kurzu (zpravidla 10 dnů na táborové části v létě a k tomu několik víkendů), čekatelském kurzu (několik víkendů) nebo výjimečně v rámci zkoušky bez přípravného kurzu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.