( Aktuální )
Zveřejněno 13. 11. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Čekatelská zkouška (ČZ)

Je základním stupněm činovnického vzdělávání, ostaní vzdělávání na ni většinou navazuje. Je možné ji získat od věku 15 let.

K čemu je ČZ potřeba

Čekatelská zkouška ti umožní spolupůsobit ve vedení oddílu nebo vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynů vedoucího. Ve spojení se speciální zkouškou pro vedení klubu dospělých ti umožní i vedení klubu dospělých. Ti, kdo získají čekatelskou zkoušku, dostanou čekatelský dekret a mohou nosit čekatelský odznak na kroji.

Z čeho se ČZ skládá

ČZ tvoří vybraná kritéria, která odpovídají tzv. kompetenčnímu profilu čekatele.  Kritéria zahrnují takové oblasti, jako jsou myšlenkové základy skautingu, metodika skautské výchovy, zdravověda, základy psychologie a pedagogiky, hospodářské a právní minimum, aj. Přesný obsah ČZ najdeš v příloze č. 1 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací. Do velké míry „zpracovaný obsah ČZ“ najdeš i v příručce „Čekatelská zkouška “.

Vstupní podmínky:

  • Věk alespoň 15 let,
  • Souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky (oddílu), kde je uchazeč registrován,
  • Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (ne starší než 24 měsíců),
  • Čestné prohlášení o bezúhonnosti (čistý trestní rejstřík),
  • Znalosti skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vedoucí oddílu).

Podmínky splnění ČZ

Kromě úspěšného splnění kritérií z obsahu ČZ je důležitou součástí této kvalifikace také praktický úkol, a to vedení vícedenní výpravy pod dohledem vedoucího.

Kde mohu ČZ  složit

ČZ je možné získat na čekatelském lesním kurzu (zpravidla 10 dnů na táborové části v létě a k tomu několik víkendů), čekatelském kurzu (několik víkendů) nebo výjimečně v rámci samostatné zkoušky bez přípravného kurzu. Sledujte Databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.