( Aktuální )
Zveřejněno 17. 1. 2024
Olga Dočekalová
KÚJ – ekonomické agendy
olga.docekalova@skaut.cz
Zuzana Vaidová
KÚJ – koordinátorka dotací
zuzana.vaidova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Olga Dočekalová

Dotace na podporu činnosti nových oddílů 

Dotační titul je určen jednotkám, které se snaží rozšířit skautskou výchovu mezi nové zájemce, případně do nových míst. 

Finanční podpora cílí na pomoc novým oddílům mladších členů pracujícím především se světluškami, vlčaty, skautkami či skauty. O finanční podporu můžete žádat až tři roky po sobě od vzniku nového oddílu, zažádat si budete muset každý rok zvlášť. Výše podpory se bude pohybovat v rozmezí 8.000 – 20.000 Kč na jeden rok. Nový oddíl se postupně rozvíjí, stává se silnějším a jeho činnost se postupně dostává do podoby zavedeného oddílu, i proto je finanční podpora  většinou nejvyšší v prvním roce a v dalších letech bude mírně klesat.

V případě zájmu o finanční podporu i v dalších letech (možno až 3 roky od založení oddílu), je nutné v takové žádosti uvést mimo jiné např. posun nového oddílu za proběhlé období, zda se u něj projevil nárůst členské základny, zda nový oddíl prospívá a jak může další finanční podpora rozvoji nového oddílu pomoci.

Dotační program svou podporu cílí nejvíce na:

 • Nový oddíl, který vznikl/​vzniká na novém místě bez jakékoliv návaznosti na předešlou činnost.
 • Nový oddíl, který vznikl/​vzniká z důvodů rozšíření kapacity střediska. (Ostatní oddíly mají stopstav.)
 • Nový oddíl, který vznikl/​vzniká ve středisku rozdělením jednoho oddílu.
 • Nový oddíl, který navazuje svojí činností na oddíl, který kdysi zanikl. (Oddíl navazuje na tradici kdysi fungujícího oddílu, založený oddíl vznikl na stejném místě.)

Dotace na podporu činnosti nových oddílů 

Výše podpory se může pohybovat v rozmezí 8.000 – 20.000 Kč na jeden rok. Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu, 30 % musí být hrazeno z vlastních zdrojů OJ (příp. darů či dotací jiných subjektů).

Finanční prostředky lze žádat pro nový oddíl například na:

 • nájem klubovny a podporu nutného provozu oddílu;
 • náklady na vzdělávání vedoucích;
 • nutné vybavení pro nový oddíl či jeho klubovnu (kancelářské potřeby, sportovní a turistické vybavení; pořízení nástěnek i uzamykatelných skříní pro uskladnění materiálu; základní metodické materiály pro činnost oddílu, atd.);
 • úpravu klubovny nového oddílu (výmalba, osvětlení, stůl, koberec, skříň na věci, věšáky pro děti, botník, koše apod.);
 • cestovné na rok pro dojíždějícího vedoucího.

Žádost o dotaci mohou podávat střediska do 15. 2. prostřednictvím skautISu .

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může přidělit admin jednotky například hospodáři nebo vedoucímu projektu). Návod jak podávat žádost najdete ve skautISu , spolu s otázkami na které je při vyplňování žádosti třeba odpovědět. Odpovědi uvedete v části popisující detaily projektu.

Zaslané žádosti projednává komise, která ke každé žádosti vydá své doporučení. Projekt je buď podpořen, nepodpořen či je žadatel vyzván, o doplnění chybějících podkladů.

Dotace je jednotce poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace, vystaveného po schválení žádosti. Toto rozhodnutí musí schválit statutár jednotky. Dotace se vyplácí do 14 dnů od vydání rozhodnutí.

Vyúčtování dotace probíhá prostřednictvím SkautISu, a to do měsíce po skončení projektu. Nejpozději pak ale do 6. prosince


Vyúčtování dotace zahrnuje:

 • vyplnění vyhodnocení projektu, včetně fotodokumentace,
 • povinně vyplnění seznamu dotovaných dokladů, volitelně (avšak z důvodu možné snazší kontroly doporučeně) nahrání těchto dokladů (foto nebo sken) do skautISu,
 • vyplnění závěrečného rozpočtu projektu,
 • potvrzení vedoucím OJ a jedním členem revizní komise.

Ve vyhodnocení projektu se soustřeďte na aktuální stav oddílu a jeho posun oproti době podání žádosti. Naplňují se vize o fungování oddílu? Je něco co se vám s oddílem povedlo? Nebo naopak děláte ve vizi změny? Na závěr shrňte využití dotace. Určitě je vhodné přiložit i pár fotek z realizace nebo činnosti oddílu.

Zde najdete přehled poskytnutých finančních prostředků za rok 2021.

Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku na základě zveřejněné výzvy MŠMT.

Další užitečné informace k Zakládání nových oddílů.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.