Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2024

Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Práce s dětmi a mládeží 2024 pro osvědčené organizace.

Směrnice se týká těch dotačních kapitol, které rozděluje přímo Junák - český skaut (vzdělávací akce, rádcovské akce, opravy a údržba kluboven a základen, celostátní akce, projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží, dostupný skauting, podpora činnosti nových oddílů). Souhrn provozních informací odpovídající pravidlům ze směrnice ke všem dotčeným dotacím lze také nalézt v sekci dotace na Křižovatce.

Informace o dotacích rozdělovaných skautskými kraji jednotlivým OJ na provoz a akce v krajích je třeba hledat ve vyhláškách jednotlivých krajů (mimo jiné jsou umístěny v sekci krajských vyhlášek ve Spisovně).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.