Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2023

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy Práce s dětmi a mládeží 2023 pro osvědčené organizace.

Směrnice se týká těch dotačních kapitol, které rozděluje přímo Junák - český skaut (opravy a údržba kluboven a základen, celostátní akce, vzdělávání činovníků, dotace na činnost s neorganizovanou mládeží, dotace na rádcovské akce, podpora nových oddílů, dotace v programu Dostupný skauting). Souhrn provozních informací odpovídající pravidlům ze směrnice ke všem dotčeným dotacím lze také nalézt v sekci dotace na Křižovatce.

Informace o dotacích rozdělovaných skautskými kraji jednotlivým OJ na provoz a akce v krajích je třeba hledat ve vyhláškách jednotlivých krajů (mimo jiné jsou umístěny v sekci krajských vyhlášek ve Spisovně).

Novinky (duben 2023): Byly navýšeny dotace pro některé typy vzdělávacích akcí (týká se pouze akcí, které ještě budou probíhat i po 1. květnu 2023), bylo zrušeno druhé kolo žádostí v kapitole Dostupný skauting (v roce bude pouze jedno kolo, které již proběhlo), byly doplněny informace k letošní netypické situaci ohledně termínů zasílání dotací krajům.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.