Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také MŠMT) v rámci Výzvy Práce s dětmi a mládeží 2021 “NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží” (dále také Výzva).

Směrnice se týká těch dotačních kapitol, které rozděluje přímo Junák - český skaut (opravy a údržba kluboven a základen, celostátní akce, vzdělávání činovníků, dotace na činnost s neorganizovanou mládeží, dotace na rádcovské akce, naplňování strategie, podpora nových oddílů).

Informace o dotacích rozdělovaných v rámci dotace pro junácké kraje je třeba hledat ve vyhláškách jednotlivých krajů.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.