Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2022

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také MŠMT) v rámci Výzvy Práce s dětmi a mládeží 2022 pro osvědčené organizace (dále také Výzva).

Směrnice se týká těch dotačních kapitol, které rozděluje přímo Junák - český skaut (opravy a údržba kluboven a základen, celostátní akce, vzdělávání činovníků, dotace na činnost s neorganizovanou mládeží, dotace na rádcovské akce, naplňování strategie, podpora nových oddílů).

Informace o dotacích rozdělovaných v rámci dotace pro junácké kraje a akce v krajích je třeba hledat ve vyhláškách jednotlivých krajů (mimo jiné jsou umístěny v sekci krajských vyhlášek ve Spisovně).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.