( Aktuální )
Zveřejněno 19. 7. 2022

Dotace MŠMT

S financováním různých akcí i činností nám významně pomáhají dotace. Vždy je potřeba si dobře prostudovat pravidla, hlásit se do správného dotačního titulu a dodržet všechny stanovené podmínky. Pokud byste potřebovali v této oblasti poradit, kontaktujte ekonomický odbor. 

Dotace se řídí Směrnicí k dotacím organizačních jednotek pro rok 2022, která upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací získaných z prostředků MŠMT.

V návaznosti na “Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO” zveřejňujeme Pravidla k žádostem o vybrané dotace na rok 2023.

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací a také přehled nejčastějších chyb shrnuje tento článek.


Přehled poskytnutých finančních prostředků za rok 2021 najdete zde .

Dotace

Dotace je určena na podporu činnosti skautských krajů a jim podřízených jednotek. Junácký kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže stanovených pravidel. Kraje navíc podporují rádcovské kurzy určené rádcům a rádkyním.

Dotace pro junácké kraje

Dotace je určena na náklady akcí v trvání 1 až 6 dnů s podstatným regionálním významem (např. krajská či základní kola závodů, krajská jamboree) konané v České republice, které pořádá junácký kraj či podřízené jednotky. Dotace není určena na podporu výprav a běžných akcí oddílu a středisek.

Dotace na podporu akcí v krajích

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena pouze na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází pouze k opravě nebo výměně již existující části stavby. Jedná se především o výměnu oken, opravy střech, výměnu podlah nebo instalací, opravy zdí a podobně.

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen

Jedním z témat Strategie 2022 je zakládání nových oddílů. Dotační titul je určen jednotkám, které se snaží rozšířit skautskou výchovu mezi nové zájemce, případně do nových míst.

Dotace na podporu činnosti nových oddílů

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na systematickou práci s neorganizovanou mládeží, tj. s dětmi a mladými lidmi mimo skautské oddíly. Pořádány mohou být také pro dětské domovy, žáky škol a podobně. 

Dotace na projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží

Dotační titul  je zaměřen na podporu lokálních projektů dle zaměření Strategie 2022. Může jít o aktivity přímo související se skautskou činností, nebo aktuálními společenskými tématy. 

Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni Strategie 2022

Pořádáte-li vzdělávací akci jakéhokoliv typu od akreditovaných kurzů po metodické semináře, můžete získat dotaci až do výše 70 % nákladů na jednoho účastníka. Významně tak můžete snížit účastnický poplatek.

Dotace na vzdělávací akce  ( Neúčinné )

Dotace na celostátní akce se domlouvají individuálně s odpovědným zpravodajem a VRJ. Pravidla k pořádání celostátních akcí najdete ve směrnici.

Jak dotaci vyúčtovat najdete v nápovědě skautISu .

Před vyúčtováním dotací si projděte přehled nejdůležitějších pravidel a také přehled nejčastějších chyb.

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací?

V rámci výzvy MŠMT se jednotky mohou zapojit do programu rozvoje materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. MŠMT poskytne finanční podporu v rozsahu 3 mil. až 12 mil., jednotky se podílí 15% nad rámec této částky. Více informací o aktuální investiční výzvě naleznete zde .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.