( Aktuální )
Zveřejněno 5. 2. 2024

Dotace MŠMT

S financováním různých akcí i činností nám významně pomáhají dotace. Vždy je potřeba si dobře prostudovat pravidla, hlásit se do správného dotačního titulu a dodržet všechny stanovené podmínky. Pokud byste potřebovali v této oblasti poradit, kontaktujte ekonomický odbor. 

Přehled poskytnutých finančních prostředků za rok 2022 najdete zde.

Dotace

Ve Směrnici k dotacím je doporučeno u některých dotačních titulů (neorganizovaná mládež, stavby atp.) přiložení účetní sestavy (výsledovky) projektu. Toto doporučení vzniklo zejména na základě pokynů k vyúčtování dotace MŠMT. Předkládání výkazů je běžné i u jiných grantů a je potřeba je mít. 

Účetní sestava (např. výsledovka) jako příloha k vyúčtování dotace ve skautISu

Nový dotační titul od roku 2023

Dotace je určena na podporu holek a kluků z rodin v tíživé ekonomické situaci, aby se mohli plnohodnotně účastnit skautských aktivit. Organizační jednotky mohou požádat o dotaci na každého takového člena/členku a pomoci jim tak zafinancovat některé náklady se skautingem spojené.

Dotace na Dostupný skauting – podpora skautské činnosti (pro rok 2024) Dotace na Dostupný skauting - podpora skautské činnosti (2. výzva – podzim 2023)

Dotace je určena na podporu činnosti skautských krajů a jim podřízených jednotek. Skautský kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže stanovených pravidel. Kraje navíc podporují rádcovské kurzy určené rádcům a rádkyním.

Dotace pro skautské kraje

Dotace je určena na náklady akcí v trvání 1 až 6 dnů s podstatným regionálním významem (např. krajská či základní kola závodů, krajská jamboree) konané v České republice, které pořádá skautský kraj či podřízené jednotky. Dotace není určena na podporu výprav a běžných akcí oddílu a středisek.

Dotace na podporu akcí v krajích

Dotace je určena na podporu akcí pro výchovu současných nebo budoucích rádců a rádkyň, které pořádá kraj či podřízené jednotky. Pod tento pojem spadají v rámci této směrnice rádcovské kurzy a rádcovská motivační setkání (do šesti dní vcelku).

Dotace na rádcovské akce

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena pouze na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází pouze k opravě nebo výměně již existující části stavby. Jedná se především o výměnu oken, opravy střech, výměnu podlah nebo instalací, opravy zdí a podobně.

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen

Dotační titul je určen jednotkám, které se snaží rozšířit skautskou výchovu mezi nové zájemce, případně do nových míst.

Dotace na podporu činnosti nových oddílů

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na systematickou práci s neorganizovanou mládeží, tj. s dětmi a mladými lidmi mimo skautské oddíly. Pořádány mohou být také pro dětské domovy, žáky škol a podobně. 

Dotace na projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží

Pořádáte-li vzdělávací akci jakéhokoliv typu od akreditovaných kurzů po metodické semináře, můžete získat dotaci až do výše 70 % nákladů na jednoho účastníka. Významně tak můžete snížit účastnický poplatek.

Dotace na vzdělávací akce

Dotace na celostátní akce se domlouvají individuálně s odpovědným zpravodajem a VRJ. Pravidla k pořádání celostátních akcí najdete ve směrnici.

Jak dotaci vyúčtovat najdete v nápovědě skautISu.

Před vyúčtováním dotací si projděte přehled nejdůležitějších pravidel a také přehled nejčastějších chyb.

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací?

V rámci výzvy MŠMT se jednotky mohou zapojit do programu rozvoje materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. MŠMT poskytne finanční podporu v rozsahu 3 mil. až 12 mil., jednotky se podílí 15% nad rámec této částky. Více informací o aktuální investiční výzvě naleznete zde.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.