( Aktuální )
Zveřejněno 12. 5. 2021

Dotace MŠMT

S financováním různých akcí i činností nám významně pomáhají dotace. Vždy je potřeba si dobře prostudovat pravidla, hlásit se do správného dotačního titulu a dodržet všechny stanovené podmínky. Pokud byste potřebovali v této oblasti poradit, kontaktujte ekonomický odbor. 

Dotace se řídí Směrnicí k dotacím organizačních jednotek pro rok 2021, která upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací získaných z prostředků MŠMT.

V návaznosti na “Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO” zveřejňujeme Pravidla k žádostem o vybrané dotace na rok 2022.

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací a také přehled nejčastějších chyb shrnuje tento článek.


Přehled poskytnutých dotačních prostředků za rok 2020 najdete zde .

Dotace

Dotace je určena na podporu činnosti skautských krajů a jim podřízených jednotek. Junácký kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže stanovených pravidel. Kraje navíc podporují rádcovské kurzy a další akce určené rádcům a rádkyním.

Dotace pro junácké kraje

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určena pouze na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází pouze k opravě nebo výměně již existující části stavby. Jedná se především o výměnu oken, opravy střech, výměnu podlah nebo instalací, opravy zdí a podobně.

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen

Jedním z témat Strategie 2022 je zakládání nových oddílů. Dotační titul je určen jednotkám, které se snaží rozšířit skautskou výchovu mezi nové zájemce, případně do nových míst.

Dotace na podporu činnosti nových oddílů

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených na systematickou práci s neorganizovanou mládeží, tj. s dětmi a mladými lidmi mimo skautské oddíly. Pořádány mohou být také pro dětské domovy, žáky škol a podobně. 

Dotace na projekty zaměřené na práci s neorganizovanou mládeží

Dotační titul  je zaměřen na podporu lokálních projektů dle zaměření Strategie 2022. Může jít o aktivity přímo související se skautskou činností, nebo aktuálními společenskými tématy. 

Dotace na projekty zaměřené na naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni Strategie 2022

Dotace byla vypsána na rok 2021 a je určena například na příměstské tábory. MŠMT vypsalo výzvu se záměrem snížení negativních dopadů pandemie COVID 19.

Pořádáte-li vzdělávací akci jakéhokoliv typu od akreditovaných kurzů po metodické semináře, můžete získat dotaci až do výše 70 % nákladů na jednoho účastníka. Významně tak můžete snížit účastnický poplatek.

Dotace na vzdělávací akce

Dotace na celostátní akce se domlouvají individuálně s odpovědným zpravodajem a VRJ. Pravidla k pořádání celostátních akcí najdete ve směrnici.

Jak dotaci vyúčtovat najdete v nápovědě skautISu .

Před vyúčtováním dotací si projděte přehled nejdůležitějších pravidel a také přehled nejčastějších chyb.

Na co si dát pozor při vyúčtování dotací?

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.