( Aktuální )
Zveřejněno 9. 2. 2024
Jaroslav Petřík (Australan)
KÚJ – koordinátor výchovných zpravodajů
jaroslav.petrik@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Hodnocení kvality ve SkautISu – zpětné zrcátko

Stejně tak, jako používá řidič auta své zpětné zrcátko, využij i ty nástroj hodnocení kvality ve SkautISu. Ohlédni se, vyhodnoť situaci a výstupy zařaď do budoucích aktivit. Jde o efektivní cestu, jak včas odhalit slabá místa a posílit spolupráci v týmu.

Hodnocení kvality můžete využít s celým týmem k vyhodnocení činnosti oddílu, organizační jednotky i větších akcí s pomocí SkautISu. Systém automaticky rozpozná sporné oblasti (kde se jako tým neshodnete) a slabá místa. Sám také navrhne možné cesty, jak tyto oblasti zlepšit. Stačí pozvat tým k zamyšlení a pak se domluvit na termínu společné diskuse. 

Hodnocení kvality lze provést pro: 

 • Jednotky (Družina, Oddíl vlčat a světlušek, Oddíl skautů a skautek, Věkově smíšený oddíl, Středisko, Okres, Kraj, TDC, KÚJ, VRJ, HKVS, NJ)
 • Akce (Tábor, Rádcovský kurz, Čekatelský kurz, Čekatelský lesní kurz, Vůdcovský kurz, Vůdcovský lesní kurz)

Proč provádět společné hodnocení ve SkautISu:

 • Zjistíte přesně, co je potřeba zlepšit a za co se můžete pochválit. Odhad, nepodložený daty, může být zcela lichý a výsledky mohou občas dost překvapit.
 • Podpoříte týmového ducha. Získáte názor každého člena týmu a společně budete hledat možná zlepšení. Učíte se hodnotit, ale i naslouchat a hledat kompromisy. 
 • Hodnotíte s pomocí předdefinované škály – díky jasně určeným kritériím snadno poznáte, ve kterých oblastech jste na tom dobře a které potřebujete posílit. 
 • Pro společnou diskusi vám SkautIS pomůže vybrat pouze ty oblasti, kterým je třeba se věnovat, Navrhne také možná řešení. Ušetříte tak spoustu času. 
 • Společně si určíte priority, na které se v příštím období zaměříte. To je silnou motivací k jejich plnění. 
 • Při dalším hodnocení za rok nebo za dva jasně uvidíte, co se vám podařilo zlepšit a na čem je potřeba ještě zapracovat. 
 • Pomáháte zlepšovat nejen činnost vaší jednotky, ale celého našeho hnutí. 

Pokud tvému týmu nesedí hodnocení ve SkautISu a raději byste hodnotili třeba na pařezu u táborové louky, koukněte na Semafor. Nenabízí sice škálu kritérií, ale obsahuje podnětné otázky, které rozproudí diskusi. Výstupy si odnesete na přehledném archu, který pověsíte v klubovně. Semafor je připraven pro oddíly a pro tábory. 

Hodnocení kvality existuje i v papírové verzi pro tisk , ale v takovém případě se stává dost nemotorným (výhodou hodnocení ve SkautISu je automatická analýza, kterým oblastem je třeba se věnovat - značně to uspoří čas). Upozorňujeme také, že pro Hodnocení kvality oddílu je papírový dotazník ve staré verzi z roku 2016, revidovaná verze z roku 2020 není dokončená. Pokud bys jej využil, ozvi se na kvalita@skaut.cz .

Jsem členem týmu a chci vyplnit hodnocení ve SkautISu 

Při společné reflexi jde hlavně o diskusi a vyjasnění názorů, pohledů a přístupů v rámci týmu, který hodnocení provádí. Proto je nejlepší, když každý člen týmu své vlastní hodnocení promyslí a zaznamená. A to ještě předtím, než se pustí do diskuse a srovnávání svých názorů s ostatními.

Postupuj podle Návodu k vyplnění individuálního hodnocení. Konkrétního hodnocení založí vedoucí tvého týmu a pošle ti na něj odkaz. 

Jsem vedoucí týmu a chci připravit společné hodnocení

 • Pročti si návod a založ nové hodnocení ve SkautISu. 

 • Svému týmu pošli výzvu, ať na záložce Kvalita -> Hodnocení ve SkautISu založí a vyplní své individuální hodnocení. Nezapomeň přiložit návod a stanovit termín k jeho odevzdání. Je fajn taky rovnou poslat pozvánku ke společné diskusi. 
 • Hodnocení pomocí elektronického formuláře je jednoduché, pohodlné a efektivní. Každý si hodnocení vyplní sám, k odpovědím se může vracet a vše si dobře promyslet. 
 • Před termínem společného setkání přímo ve SkautISu zkontroluj, kdo hodnocení už odevzdal, a opozdilcům pošli připomínku. 

 • Vyber vhodný termín – např. po skončení roku (skautského či kalendářního) a před zahájením roku dalšího.
 • Zajisti vhodné místo – ideálně jiné, než kde se běžně setkáváte, aby to pro vás bylo netradiční. Může to být vypůjčená klubovna, zahrada i ohniště.
 • Sežeň potřebné vybavení – třeba dataprojektor pro promítání výsledků na velkou zeď nebo flipchart na zaznamenávání odpovědí.
 • Zajisti občerstvení –  poskytne dostatek energie a zajistí příjemnou atmosféru.
 • Vyber moderátora (ideálně někoho jiného, než je vůdce), který bude řídit diskusi a hlídat čas.
 • Každému pošli s dostatečným předstihem pozvánku - nejlépe společně s odkazem na již založené hodnocení (a návodem na jeho vyplnění) a požádej o individuální vyplnění před termínem setkání. 

 • Před společným setkáním nahraj souhrn indiviuálních hodnocení do společného hodnocení. Systém ti označí:

  • Jasné body – všichni se shodli na odpovědi.
  • Nejasné body – většina se shodla na odpovědi (ale v diskusi je potřeba převládající názor potvrdit). 
  • Problematické body – odpovědi byly hodně rozdílné (a v diskusi si musíte vše vyříkat a shodnout se na společném názoru). 
 • Na společném setkání vás čeká diskuse o nejasných a problematických bodech. Budete společně hledat variantu, kterou pak označíte do společného hodnocení. Bez toho hodnocení nelze uzavřít a nedostanete se k výsledkům.
 • S moderátorem se dohodni, kterým bodům se budete ve společné diskusi věnovat prioritně a kolik času můžete každému z nich věnovat tak, abyste zvládli společné hodnocení ve vymezeném čase dokončit.

 • Dohodněte si pravidla - např. jak dlouho se můžete zdržet u každého bodu, kolik minut může mluvit jeden řečník, či jak zajistíte prostor všem.
 • Moderátor prochází prioritní body a usměrňuje diskuzi u odpovědí, kde jste se neshodli. Společně hledáte shodu - výslednou odpověď lze zaznamenávat rovnou do tabulky celkového hodnocení pod odkazem Zobrazit hodnocení
 • Pokud se tým dlouho nedokáže shodnout na jedné odpovědi, dohodněte se, co se sporným bodem provedete (např. určíte někoho, kdo bude mít poslední slovo, nebo téma zaparkujete na později). 
 • Při hodnocení dbejte na duševní i fyzickou pohodu (přestávka a občerstvení určitě nebudou na škodu). 
 • Po dokončení společného hodnocení si prohlédněte výsledky zobrazené do užitečných grafů. Nemáte-li už sílu společně projít doporučení a rozdělit si úkoly, dohodněte se na příštím setkání. 

 • Zamyslete se společně nad tím, jak s výsledky naložíte a co je třeba udělat pro to, abyste se v problematických oblastech posunuli k lepšímu. Doporučení a nápady upravte pro potřeby vašeho týmu, aby byly dosažitelné.
 • S pomocí vygenerovaného pracovního listu „Jak dál?“ si určete, na co se příští rok zaměříte. Oblasti, na kterých chcete zapracovat, zařaďte do svého dlouhodobého plánu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.