( Aktuální )
Zveřejněno 1. 3. 2024
Anežka Bednářová
KÚJ - koordinátorka programových projektů
anezka.bednarova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Výchovné cíle a program tábora

Každý tábor by měl vést k naplňování výchovných cílů Junáka - českého skauta a daného oddílu. Tábor je také vynikající příležitostí k osobnímu rozvoji jednotlivých členů. A můžeš ho využít i k podpoře oddílové atmosféry a vztahů. Jak na to ti poradí tento text.

S přípravami začněte včas. Sestavte táborový tým a myslete přitom na nutné kvalifikace, abyste je v případě potřeby stihli v týmu ještě doplnit. Jaké to jsou a jaké další organizační náležitosti musí každý tábor splňovat, najdeš v Táborovém checklistu.

Na začátku příprav věnujte čas stanovení výchovných cílů tábora. Na jejich vzniku by se měla podílet celá táborová (oddílová) rada. Výchovné cíle jsou vázány na typ akce (např. rozvoj fyzické zdatnosti na zimním táboře), na aktuální potřeby oddílů (např. zavedení nové stezky do činnosti oddílu) nebo na aktuální stav oddílu (např. zlepšení komunikace mezi jednotlivými členy oddílu).

Pomoci vám můžou dostupné nástroje. Ať už ke zhodnocení tábora minulého nebo k plánování toho nadcházejícího můžete využít Hodnocení kvality nebo Semaforu pro tábory. Semafor nabízí jednak nástroj s otázkami pro analýzu vašeho tábora, tak i dokument s Inspirací a spoustou užitečných odkazů.

Inspirujte se v následujících článcích, jak nastavit časový plán příprav, jak pracovat s výchovnými cíli tábora a jakými prostředky je naplňovat: 

Při nastavování cílů a prostředků se můžete držet skautské výchovné metody. Tábor je ideální příležitostí k uplatňování všech jejích prvků.

Využití skautské výchovné metody na táboře

Kde lépe uplatnit prvek učení se zkušeností, než právě na táboře. Děti mají možnost vyzkoušet si nespočet různorodých činností. Od štípání dříví, přes vaření až k realizaci táborových staveb. Jakékoliv zapojení dětí do táborové každodennosti je rozvíjí, a mnohdy víc, než promyšlená etapovka. Nakonec se táboření může stát i plnohodnotným programem.

Zapojte děti a svěřte jim zodpovědnost. Dejte jim prostor při stavbě nebo v táborové kuchyni. Vaření může být i hodnotným družinovým programem. Přizvěte skauty a skautky k péči o společný táborový prostor. Zapojte je plnohodnotně do života tábora.

Kromě výše uvedených příkladů je tábor skvělou příležitostí pro podporu družin. Pokud jim dáte prostor a volný čas, mohou tábor využít k aktivitám, pro které přes rok nebývá příležitost. Ať už půjde o společný výsadek nebo službu v kuchyni, jakýkoliv společný zážitek pomůže posílit soudržnost družiny. 

Myslete i na volný čas a prostor pro družiny. Můžete vybrat volné bloky, kam si družiny sami předem nebo až na táboře naplánují, co chtějí dělat. Může prospět jejich samostatnosti a soudržnosti družin. 

Stejně jako během roku i na táboře vám s rozvojem a výchovou dětí mohou pomoci výchovné nástroje. Skautské stezky, stezky vlčat a cestičky světlušek, vlčky a světýlka i odborky, nebo třeba rádcovský zápisník. Podívejte se, v čem vám pomohou a jak je do táborového programu můžete zapojit. 

S osobním růstem může pomoct už výše zmiňované převzetí zodpovědnosti. Dejte skautům, skautkám, ale i světluškám a vlčatům slovo, ať už u příprav nebo i přímo na táboře. Ptejte se na jejich potřeby a motivace. Můžete pak díky tomu připravit tábor na míru všem jeho účastníkům.

Stejně tak nezapomínejte i na potřeby týmu vedoucích. Nezbytnou součástí dobrého tábora je spokojené vedení. Péče o tým by tak měla mít prostor i u plánování tábora.

Ve chvíli, kdy máte stanovené cíle, je čas zamyslet se nad možným symbolickým rámcem. Takovým, který táborové cíle co nejlépe podpoří. A nad tématem celotáborové hry. Je samozřejmě na vás, zda se pro celotáborovku rozhodnete, nebo ne. Pokud se pro ni rozhodnete, mohly by se vám hodit následující články: 

Sliby a přechodové rituály jsou pro většinu z nás nedílnou součástí každého tábora. Nezapomeňte je zařadit do plánování programu. Nejedná se často o jediný akt, ale i o předchozí přípravu na slib nebo přechod, která může mít i několik kroků a zasáhnout do táborového harmonogramu. 

Neopomenutelná je příroda. Na táboře funguje jako prostředí všech ostatních aktivit, ale může (a někdy by měla?) být i ústředním tématem programu. Zároveň je dobré při plánování myslet na vrtochy počasí a být připraveni na nepříjemné nebo i krizové situace. Od toho slouží vedoucímu krizové plány připravené pro všemožné nepředvídatelné scénáře. 

I na táboře se dá podpořit prvek zapojení do společnosti. Můžete se například zapojit do projektu Patronáty a starat se o kus přírody v okolí svého tábořiště, nebo využít projektu Krajina v našich rukou . V projektech se nemusíte omezovat na krajinu, zkuste se společně (s celým oddílem) zamyslet, jak byste mohli v rámci tábora například pomoci blízké obci nebo sousedům. Nebo si pozvěte na tábor jiný oddíl z Čech nebo zahraničí.

Inspirujte se aktivitami a sestavte svůj program na webu Chystám program (hledejte aktivity podle výchovných cílů, oblastí ve stezce nebo věkové kategorie).

Další zdroje pro inspiraci

Tipy na knihy a metodiky

Tipy na články

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.