( Aktuální )
Zveřejněno 28. 5. 2021
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Skautská výchovná metoda

Skautská výchovná metoda závazně charakterizuje skautskou výchovu. Vychází ze zásad stanovených již zakladatelem skautského hnutí, které byly ověřeny více než sto lety praxe i poznatky moderní pedagogiky. Je založena na osmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný systém. Jestliže v našich oddílech chceme dělat skutečný skauting, měli bychom skautské výchovné metodě dobře porozumět a v každodenní skautské činnosti cíleně pracovat se všemi jejími prvky. Pouze ve svém celku pomáhá účinně naplňovat poslání skautingu.

Na následujících stránkách najdete popis jednotlivých prvků skautské výchovné metody a také konkrétní tipy a návodné otázky k tomu, jak daný prvek v činnosti vašeho oddílu podpořit.

Inspiruje se pro práci se všemi body metody

Jak připravit tábor, který podporuje všechny prvky skautské výchovné metody (Skauting, duben 2014)

Jak a proč mluvit s rádci o skautské výchovné metodě (Skauting, říjen 2016)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.