( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Oddíly s rozšířenou náboženskou výchovou

Pod tímhle možná poněkud krkolomným označením existují v naší zemi už od obnovy Junáka  – českého skauta v roce 1990 oddíly složené ze skautů a skautek spojených určitým náboženským přesvědčením. Z jakých náboženských základů vychází, jaké jsou přínosy takto zaměřených oddílů a jakou programovou podporu mají?

V českých poměrech se jedná zejména o křesťany, ve velké většině katolíky, ale také protestantské či husitské tradice. Kolem Lauderovy školy v Praze se dokonce vytváří i oddíl ze židovských chlapců a děvčat. V naprosté většině dnes i v těchto oddílech jsou děti, které z křesťanského prostředí nepocházejí, protože si je do oddílu zcela přirozeně přivedli jejich kamarádi-křesťané.

Skauting vychází z křesťanských základů

Jelikož je skauting výchovné hnutí vzešlé z křesťanských základů, a to jak ve svých principech, tak i v osobě zakladatele, je propojení křesťanského směřování a skautského života na první pohled velmi logickým spojením pro toho, kdo chce být naplno skautem i křesťanem. Současně náboženská velkorysost Roberta Baden - Powella otevřela skauting i mimo křesťanské prostředí, takže si na něj dnes žádné náboženství nemůže dělat monopol.

Přínosy oddílů s rozšířenou náboženskou výchovou  

Existence těchto oddílů může mít přínos jak pro samotné členy, tak i pro celého Junáka  – českého skauta. Křesťané dnes v naší zemi představují docela malou menšinu. Mnohdy jsou křesťanští chlapci a děvčata ve svém běžném prostředí  – škola, kroužky, kamarádi  – jedinými křesťany. Navíc jejich rodiče, prarodiče či další příbuzní vyrůstali v režimu, který byl ke křesťanům nepřátelský. To je vehnalo do určité uzavřenosti, z níž se ani po 30 letech od změny režimu úplně nevymanili. Proto je pro jejich dnešní děti důležité, aby měly i prostředí vrstevníků, kde se mohou křesťansky projevovat bez obavy, že budou zesměšňovany. A skautský oddíl s univerzální bratrskou a sesterskou atmosférou je k tomu přímo ideální. Pro děti z nekřesťanské většinové společnosti jsou tyto oddíly naopak docela jedinečnou příležitostí, jak se potkat úplně přirozeně s křesťanskými vrstevníky, spolupracovat s nimi a také se vzájemně učit vidět svět a život v něm i jejich očima. A také jim zprostředkovat vlastní vidění světa i své hodnoty. Taková možnost se mimo skauting u nás běžně nevyskytne.

Co se jim nabízí jako zvláštní podpora

Kromě základní podpory duchovního života v Junáku – českém skautu , kterou odbor poskytuje všem oddílům (a která tvoří většinu jeho činnosti), směřuje od něj k oddílům se zdůrazněnou náboženskou výchovou několik forem podpory:

  1. Biblická soutěž Stezka Písmáků
  2. Internetový měsíčník Na dobré stopě
  3. Třívíkendový kurz Obzor
  4. Duchovní obnovy
  5. Metodika rozvoje křesťanské formace Liliový kříž
  6. Specifické odborky (či vlčky, světýlka) - Ježíšův kamarád , Průvodce křesťanskou kulturou

S Junákem – českým skautem prostřednictví ODV spolupracují některé křesťanské církve  – Římskokatolická církev, Českobratrská církev evangelická, Církev československá husitská, Církev Adventistů sedmého dne, Církev Bratrská. Tyto církve - podle svých možností - mohou oddílům (střediskům) s rozšířenou náboženskou výchovou poskytovat službu duchovních rádců. To hlavně umožňuje, aby se navázala dlouhodobá spolupráce, při níž duchovní (kněží) jednak zajišťují bohoslužby či vlastní duchovní obnovy, jednak mohou pro čelny oddílů by skutečnými “duchovními rádci” a poskytovat určité doprovázení, které zvláště pro dospívající a dospělé může být velmi cenné.

V opodstatněných případech se můžeme se zájemci domluvit na poskytnutí e-mailových kontaktů na dané oddíly. V případě zájmu napište Odboru duchovní výchovy na edy@skaut.cz.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.