( Aktuální )
Zveřejněno 19. 6. 2022
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

K čemu vychováváme aneb kompetence skautské výchovy

Kompetence je souhrnné označení pro znalost, dovednost nebo postoj, kterého chceme ve výchově svěřených holek a kluků dosáhnout, tedy jinými slovy výchovný cíl. 

Základní informace

  • Kompetence je znalost, dovednost nebo postoj daného člověka. Kompetence skautské výchovy používáme v naší organizaci, abychom si ujasnili, co je ve výchově důležité. Pomáhají zpřesnit to, co je ve skautské výchovné metodě, principech a poslání. Můžeme si je představit jako 24 velkých cílů, kterých chceme dosáhnout.
  • Kompetence skautské výchovy existují pro všechny věkové kategorie. Projevy (konkrétní cíle) jsou zatím rozepsané pro skauty a skautky a vlčata, světlušky a žabičky.
  • V oddíle mi mohou pomoci, pokud si chci zkontrolovat, že v programu oddílu nic nechybí nebo zjistit, v čem mám vlastně skauty a skautky rozvíjet.
  • Dále je můžu využít při práci se stezkou a ostatními nástroji. Například pokud si chci stezku upravit.

Dobrý oddíl pochopitelně může fungovat i bez toho, že by vědomě používal kompetence. Všestranně rozvíjet kluky a holky je možné například pomocí stezek a ostatních nástrojů. Je však dobré vědět, že kompetence skautské výchovy existují a k čemu nám jsou dobré. 

Kompetence jsou členěny do 6 oblastí výchovného programu. Toto rozdělení už známe ze současných stezek a z metodik: Co umím a znám, Kdo jsem, Moje kamarádství, Můj domov, Svět okolo nás, Příroda kolem nás. Jak navazují tyto oblasti na skautskou výchovnou metodu, principy a poslání? Ukážeme si to na pěti kompetencích týkající se Přírody kolem nás.

PodoblastKompetence
Pobyt v příroděRád pobývá v přírodě a umí se v ní chovat.
Vnímání přírodyProžívá krásu a jedinečnost přírody, vnímá a poznává příběhy krajiny.
Poznávání přírodyUčí se porozumět přírodě a krajině kolem sebe.
Hodnota přírodyUvědomuje si hodnotu přírody, rozvíjí a kultivuje svůj vztah k přírodě.
Šetrné chováníChová se šetrně a ví proč.

Jedním z bodů skautské výchovné metody je Příroda. Pod tento bod spadá například: přespávání v přírodě, ochrana vzácných druhů a mnoho dalšího. Kompetence jsou konkrétnější a zároveň nám říkají, na co všechno bychom neměli zapomenout. 

Kompetence odráží vývoj kluků a holek. Co je přesně třeba zvládat, v každé věkové kategorii, definují tzv. projevy.

Projevy zvládnutí kompetence u skautů a skautek navazují na projevy zvládnutí téhož u světlušek a vlčat.

K čemu můžu využít kompetence skautské výchovy v oddíle?

Konkrétní příklady toho, jak nám mohou kompetence pomoci při práci v oddíle.

Chcete si zkontrolovat, jestli ve vašem programu nechybí něco důležitého?

Pohledem na kompetence můžete zjistit, jestli je váš program opravdu všestranný.

Zkuste si to hned! Přečtěte si všech 24 kompetencí a vyberte tři, které rozvíjíte v oddíle přirozeně (na tradičních akcích, oblíbenými programy apod.). Poté najděte tři, které se ve vašem programu vyskytují méně.

Chcete zjistit, co mají kluci a holky zvládat?

Kompetence, přesněji jejich projevy, pro vás mohou být nápovědou. 

Ukážeme si to na příkladu z oblasti  krizových situací. Odpovědi najdete v podoblasti Buď připraven u kompetence Je připraven na různé situace včetně krizových. Projevy kompetence pro věk skautů a skautek jsou:

  • Orientuje se podle mapy a dalších pomůcek v neznámém terénu.
  • Zná zásady první pomoci a dokáže je v případě potřeby využít.
  • Ví, jak si poradit v různých situacích včetně krizových. Jednodušší nečekané situace již zvládá řešit.

Podobně pomůžou i u vlčat a světlušek. Například zkontrolujete, že program tzv. "nevykrádáte". Tedy že tvoříte program přiměřený věku vlčat a světlušek a nevyužíváte takový, co by se hodil až pro skauty a skautky.

Jak souvisí kompetence se stezkami či ZVaSem?

Autoři a autorky výchovných nástrojů vycházejí z toho, co je obsaženo v kompetencích. Nejvíce jich najdeme právě ve stezkách – jde totiž o nástroj všeobecného rozvoje, který tedy zahrnuje  kompetence ze všech oblastí. Kde se kompetence ve stezce nacházejí, nám může napovědět právě samotný název oblastí a podoblastí stezky. Ke každé podoblasti totiž přísluší právě jedna kompetence.

Příklad: Ve stezce v oblasti Co umím a znám najdeme podoblast Praktický život. Úkoly jsou vytvořeny tak, aby pomáhaly rozvíjet kompetenci „V běžném životě je samostatný a zvládne se postarat o sebe i ostatní“. která se v rámci Kompetencí skautské výchovy nachází také v podoblasti Praktický život.

Setkáme se s nimi ale i třeba ve ZVasu nebo v chystané příručce Svět vlčat a světlušek.

Jak mi kompetence pomohou se stezkou?

Když už víme, jak kompetence skautské výchovy souvisí se stezkami, můžeme se podívat na příklady, jak nám mohou pomoci v oddíle:

  • Chci si trochu upravit úkol ze stezky, ale nechci minout nic důležitého. Nevyhovuje vám úkol ve stezce? Chcete si jej upravit a zároveň mít jistotu, že stále bude naplňovat cíle skautské výchovy? Mrkněte, k jaké kompetenci se váže! Použijte kompetenci jako tahák při úpravách.
  • Chci si upravit velký kus stezky, třeba celou oblast nebo dokonce celou stezku. Nebo si dokonce vytvořit vlastní. I to je možné! Pomůžou vám kompetence. Pokud s nimi při tvorbě budete pracovat, ukáží vám, co by ve stezce mělo být.

Jak je to s vodáckými kompetencemi?

Pro vodácké oddíly platí ještě další 4 kompetence. Vodácké doplňky jsou sestaveny tak, aby děti daného věku získaly potřebné schopnosti a dovednosti k plnohodnotné vodácké činnosti oddílu. U vodáckého výcviku je potřeba si dát velký pozor na souslednost jednotlivých aktivit a na výuku od jednoduššího ke složitějšímu. U každé věkové kategorie se počítá s tím, že kluci a holky ovládají všechny dovednosti popsané v projevech předchozí věkové kategorie. Pomůckou nám může být souhrnná tabulka projevů všech věkových kategorií, kde bychom v žádném řádku neměli nic přeskočit, a to bez ohledu na věk.

Kde mohu získat další informace o kompetencích

O kompetencích jste si také mohli přečíst v časopisu Skauting:


Na tvorbě kompetencí se významně podíleli programové odbory Junáka: Odbor vlčat a světlušek, Skautský odbor, Roverský odbor, Odbor duchovní výchovy, Ekologický odbor, Skauti na ZemiSkauting pro všechny.

Máte dotazy ohledně kompetencí? Napište na program@skaut.cz.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.