( Aktuální )
Zveřejněno 12. 5. 2021
Pavla Sýkorová – Gymi
KÚJ – koordinátorka programových projektů
pavla.sykorova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová - Rozárka

Vedu světlušky, vlčata a žabičky

Světlušky, vlčata a žabičky jsou holky a kluci ve věku 7-11 let odpovídající přibližně 2.-5. třídě. Tento věk je charakteristický hledáním kamarádů, hraním si a bohatou fantazií, kterou zapojují do her i prožívání. Spolupracovat se teprve učí. Rychle se unaví, ale také rychle zregenerují. S tím vším počítá navržený symbolický rámec, který ti může významně pomoci při jejich vedení. Zároveň se promítá do názvosloví této věkové kategorie, zákona, hesla, příkazu i slibu.

Vedu světlušky, vlčata a žabičky

Vlčatům a světluškám je blízký svět pohádek a příběhů, a právě na něm je založen symbolický rámec pro tuto věkovou skupinu. S jeho pomocí v nich vzbudíš nadšení a významně ti pomůže vést je správným směrem.

Jak zapojit symbolický rámec do života oddílu se dočtete v metodice Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek na str. 117-125.

Pokud se z jakýchkoliv důvodů v oddíle rozhodnete nevyužít symbolické rámce Kouzelné lucerny, Knihy džunglí nebo Plavby Čolka a Žabky, je potřeba pracovat na tom, aby symbolický rámec byl do oddílové činnosti doplněn jinou vhodnou podobou. O symbolickém rámci se lze mnoho dalšího dozvědět v metodické publikaci Symbolický rámec podle 3. B.

Symbolický rámec vychází z příběhu Kouzelná lucerna od Radka Kučery, který v 90. letech vycházel ve skautských časopisech. Kateřina Kováčová se pak při psaní nového příběhu Kouzelné lucerny inspirovala hlavním motivem příběhu (Lucinka přijede k dědečkovi do mlýna na prázdniny, kde najde lucernu, díky níž se může večer stát světluškou a prožívat s nimi mnoho dobrodružství), ale zároveň ho obohatila o nové postavy, zážitky atd. Hlavním motivem celého příběhu je světlo, které Lucinka nese. Toho se bojí tvorové z jeskyně, a tak bojují proti světluškám, aby jim zabránili v šíření světla. S příběhem se můžete seznámit buď v komiksové podobě ve stezce, ve zkrácené verzi pro vedoucí nebo v plné knižní podobě, ta je k dispozici v pěkné tištěné verzi s ilustracemi nebo v elektronické podobě čistého textu.

Jak zapojit symbolický rámec do života oddílu se dočtete v metodice Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek na str. 93-106. 

Chcete-li podpořit prožívání příběhu o Lucince a kouzelné lucerně, využijte např. audionahrávky a grafiku s úkoly ke každé kapitole (odkaz vede na sdílený Gdisk).

Soubory stezky ke stažení

Symbolickým rámcem určeným pro vlčata je příběh Mauglího z Knih džunglí od anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga.

Zapojení symbolického rámce do života smečky najdete popsaný v metodice Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek na str. 70-80. 

Chcete-li podpořit prožívání příběhu o Mauglím, využijte komiks a grafiku s úkoly ke každé kapitole (odkaz vede na sdílený Gdisk)

Soubory stezky ke stažení

Symbolickým rámcem plaveb jsou příběhy sourozenců Čolka a Žabky, které jezdí k dědečkovi,  zasloužilému námořnímu kapitánovi,  na prázdniny. Děda žije na chalupě v české vesnici, ale vlastní jachtu Diamond kotvící v italském přístavu Bari. Když svá vnoučata u rybníka za chalupou vyškolí v nezbytných znalostech a dovednostech, vezme je s sebou na Diamond, aby s jeho stálou posádkou postupně absolvovali plavby Středozemním mořem, Atlantským oceánem a konečně i Tichým a Indickým oceánem. 

Jak zapojit symbolický rámec do života oddílu se dočtete v metodice Stezka a symbolický rámec vlčat a světlušek na str. 117-125.

Soubory stezky ke stažení

Názvosloví, zákon, heslo, příkaz i slib mají světlušky i vlčata různé.

Název světlušky odkazuje na snahu přinášet radost a světlo svému okolí. Stejně jako světlušky, svatojánští broučci, i holky se sdružují do roje – oddílu. Vedoucí roje se říká velká světluška. V roji se světlušky dělí do menších skupin – šestek. Šestku vede vedoucí a pomáhá ji šestnice a podšestnice.

Zákon světlušek

 1. Světluška vždycky mluví pravdu.
 2. Světluška je poslušná.
 3. Světluška pomáhá jiným.
 4. Světluška je statečná a veselá.
 5. Světluška je čistotná.

Heslo světlušek

Pamatuj!

Příkaz světlušek

Buď lepší dnes než včera!

Slib světlušek

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek (dobrovolný dodatek - k tomu mi dopomáhej Bůh).

Světlušky, které chodí do vodáckých oddílů, se nazývají žabičky. I ony mají své šestky, kterým se však říká posádky, a v čele každé z nich je kormidelnice.

Oddíl vlčat se nazývá smečka. Smečku vede vedoucí – Akéla. Ve smečce se vlčata dělí do menších skupin – šestek. Šestku vede vedoucí a pomáhá mu šestník a podšestník.

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám dobrý skutek.

Zákon vlčat

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

Heslo vlčat

Naší snahou nejlepší buď čin!

Příkaz vlčat

Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek. 

Vlčata, která chodí do vodáckých oddílů, mají své šestky, kterým se však říká posádky, a v čele každé z nich je kormidelník.

Metodická podpora pro vedoucí vlčat a světlušek se skládá ze skautských kompetencí a jejich projevů pro věkovou kategorii světlušek a vlčat, víkendové akce Poradní skála, metodik a tipů na program.

K jakým cílům vést světlušky, žabičky a vlčata? Kde se vzdělat, inspirovat a diskutovat? Kde se inspirovat konkrétními programy? Kde si načíst informace?

Naší snahou je světlušky, žabičky a vlčata v oddíle všestranně rozvíjet – naučit je znalostem, dovednostem a postojům potřebným pro budoucí život. Celá řada prostředků, které k tomu využíváme, je jedinečná a nepřenosná (vlastní příklad, tradice a rituály, jedinečná atmosféra atd. ). Nástroje skautské výchovy jsou pomůckou, s jejichž pomocí je příprava oddílového programu jednodušší. Těmi základními jsou stezka, vlčci a světýlka (odborky), akce a časopisy.

Stezka, cestička a plavba Odborky – vlčci a světýlka Časopis Světýlko

Stezka slouží k všestrannému rozvoji dětí a tvoří komplexní a ucelený systém, který má pomáhat při plánování a vedení oddílů i šestek. 

Přináší řadu výhod:

 • Pomůže ti naplánovat pestrý a smysluplný program. 
 • Nabízí aktivity do přírody, na oddílové výpravy i na doma s využitím internetu.
 • Obsahuje části pro skupinové hry i individuální plnění, spoustu drobných cílů a výzev.
 • Přináší inspiraci pro oddílovou činnost na celý rok.
 • Lze ji rozčlenit podle různých přístupů – podle ročních období, prostředí (tábor, příroda, město, klubova, domov) i výzev a úkolů.
 • Je rozmanitá a poskytuje svobodu volby. Můžeš využít jen vybrané části

Více o stezkách a cestičkách

Smyslem vlčků a světlušek je povzbudit zájem dětí o specializaci v konkrétních oblastech, pomoci jim poznat své silné stránky a dále je rozvíjet, být oddílu prospěšný jedinečnými dovednostmi.

Více k tématu odborek pro tuto věkovou kategorii

Hlavní akcí pro tuto věkovou kategorii je Závod vlčat a světlušek. Koná se jednou za dva roky (sudý kalendářní rok) a je příležitostí k setkání, užití si celodenního symbolického rámce a vyzkoušet si různé dovednosti a schopnosti.

Více o Závodu vlčat a světlušek

Umělecká šestka  - celostátní víkendovou akci zaměřená na podporu rozvoje dětského uměleckého cítění a vyjádření. Koná se pravidelně každé dva roky (lichý kalendářní rok). Šestky mohou soutěžit ve Výtvarné šestce, Zpívající šestce nebo Divadelní šestce. Kromě soutěže se šestky na akci účastní různých doprovodných programů.

Nepravidelně se konají další akce, jako např. Olympiáda.

Další celostátní akce nejen pro světlušky, žabičky a vlčata:

Navigamus  - celostátní setkání vodních skautů, které se koná každé tři roky, a to již od roku 1994. Název akce „Navigamus“ pochází z latiny a v překladu znamená „my plujeme“. Námětem je vždy významná historická námořní událost, kterou mohou účastníci zažít díky týmovým hrám, outdoorovým aktivitám a závodům.

Napříč Prahou - přes tři jezy  - tradiční pražský vodácký závod s historií sahající až do roku 1939. Závodí jak skautské, tak neskautské posádky od vlčat a žabiček po dospělé, po závodu následuje volné splutí otevřené široké veřejnosti. Trať závodu je atraktivní, vede historickým centrem Prahy a je ojedinělou příležitostí ke splutí pražských jezů (Šítkovský, Staroměstský a Helmovský), které se otevírají právě jednou ročně u příležitosti tohoto závodu.

Skare  - skautské mistrovství republiky v jachtingu. Vedle závodění jde o přátelské setkání, sdílení zkušeností a setkání vodních skautů od vlčat a žabiček po staré mořské vlky.

Ivančena  - stovky skautů a skautek všech generací si během dubnové soboty po svátku sv. Jiří, patrona skautingu, společným výstupem na horu Ivančenu a položením přinesených kamenů na mohylu připomenou památku ostravských skautů, kteří na samém konci 2. sv. války položili životy za svobodu naší země.

Časopis Světýlko chodí všem světluškám, vlčatům a žabičkách do schránek každé dvě měsíce. Pomáhá v plnění stezek, vlčků, světýlek a připravuje na závody. Podporuje sounáležitost se skautským hnutím.

Časopis Světýlko

Odbor vlčat a světlušek (OVAS)

Na ústřední úrovni dělá podporu této věkové kategorii Odbor světlušek a vlčat. Nepravidelně vydává speciál “OVaS informuje”, můžete je sledovat na FB stránce Odboru vlčat a světlušek , nebo diskutovat ve veřejné skupině Vlčata, světlušky, žabičky a předškoláci .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.