( Aktuální )
Zveřejněno 8. 6. 2021
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Skauti na Zemi

V odboru Skauti na Zemi je naším cílem posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Aktuálně se v odboru věnujeme ukotvení a metodické podpoře osmého prvku skautské výchovné metody “Zapojení do společnosti”, posíláme do světa příručku o udržitelných skautských akcích “PUSA pro svět” a nabízíme podporu oddílům či kurzům v tématech souvisejících sglobálním vzděláváním. Aktivně také spolupracujeme na tvorbě a revizích programových materiálů Junáka, pořádáme semináře a jsme zapojeni do projektu Krajina v našich rukou. 

Nabídka odboru

metodika Lidé v pohybu

Metodika si klade za cíl skrze podporu práce s tématy uprchlictví a migrace ilustrovat práci s kontroverzními tématy obecně. Opírá se o skautské hodnoty, je ale vedle vedoucích skautských oddílů určena i všem ostatním pedagogům a pedagožkám formálního a neformálního vzdělávání.

metodika Skautského dobrého skutku

Neboli metodika informovaných reflektovaných akcí. Hlavními cíli Skautského dobrého skutku je posílit roli dobrého skutku a služby svému okolí jako významné součásti skautské výchovy a spolu s tím šířit dobré jméno skautingu ve společnosti a povědomí, že skautky a skauti jsou součástí komunit, v nichž žijí a aktivně působí. Metodika je návodem k tomu, jak si dobrý skutek vybrat, jak s ním pracovat v oddíle a ve společnosti, kde se rozhodnete něco měnit. Rozebírá téma participace a reflexe jako klíčové hodnoty pro konání účinných dobrých skutků, které posouvají všechny zúčastněné.

PUSA pro svět - Příručka udržitelných skautských akcí

Příručka udržitelných skautských akcí je zde pro všechny, kteří mají chuť aktivně hledat vlastní cestu k odpovědnějšímu skautování. Publikace chce přispět k udržitelnosti veškerých skautských akcí – od výprav přes tábory a kurzy až po velká mezinárodní setkání. Cesta ke změně je zde vnímána především jako cesta spolupráce a společných dohod, které posilují vzájemnou důvěru a fungují pro všechny – pro všechny lidi i naši planetu. Skautské akce jsou příležitostí učit se to v menším měřítku.
PUSA má dvě části: 1) První se věnuje cílenému posilování komunikace a zkvalitňování spolupráce. 2) Druhá část tvoří jádro příručky a věnuje se oblastem, které organizační týmy při plánování a realizaci akcí obvykle řeší a v nichž lze činit odpovědná spotřebitelská rozhodnutí (místo konání, jídlo, rrogerie a osobní hygiena, materiální zajištění, ceny a upomínkové předměty).

Kompetence globálního občana

Kompetence globálního občanství poskytují východiska vzdělavatelkám a vzdělavatelům, kteří chtějí podporovat mladé lidi v aktivním jednání ve prospěch důstojného a udržitelného života všech lidí na zemi. Identifikujeme v nich nejdůležitější hodnoty a postoje, oblasti znalostí a dovednosti, o nichž si myslíme, že mladí lidé potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. 

Portfolio Moje cesta ke světu

Portfolio je pomocníkem pro vedoucí oddílů či kmenů a pro vzdělavatele a vzdělavatelky, kteří chtějí globální vzdělávání zahrnout do své praxe. Jedná se o publikaci s otevírací kroužkovou vazbou, jež je určena k vlastní modifikaci a postupnému doplňování. V každém výtisku se stane originálem, jediným svého druhu, a může tak být pro každého oporou na jeho vlastní celoživotní cestě v oboru globálního vzdělávání.

Ke stažení jsou na webu odboru dílčí části z Portfolia

17 aktivit k 17 cílům
 

Cílem těchto kartiček je seznámit skauty všech věkových kategorií s cíli udržitelného rozvoje a hledat spolu s nimi způsoby, jak se mohou k řešení globálních problémů postavit ve svých komunitách i v širším okolí. V této brožurce najdete shrnutí každého z cílů, na kartičkách pak na vás čekají ke každému z nich aktivity, které můžete uskutečnit se svým oddílem. Součástí brožurky jsou také nápady, kam můžete své úsilí směřovat dál.       

Globální kompas se skvěle hodí pro oddílové rady, které přemýšlí o místních i globálních důsledcích každodenního fungování oddílu a chtějí nejen vylepšovat vlastní vnitřní procesy, ale také posilovat otevřené postoje a angažovanost svých členek a členů. Globální kompas funguje jako sebeevaluační nástroj v pěti oblastech života oddílu. Každá oblast obsahuje několik podotázek, jejichž smyslem je otevřít interní diskuzi v oddílové radě o stávající praxi. Na základě výsledků sebehodnocení nabízí Kompas úkoly (tipy), které může oddíl dělat, pokud se v dané oblasti chce posunout dál.

Web globálního kompasu

Cca 10 workshopů a seminářů, které rádi přijedeme zrealizovat do vašeho oddílu, střediska či kmene. S programy vyjíždíme také na všechny druhy kurzů. Objednejte z nabídky či poptejte seminář pro vás na míru na mailu skautinazemi@skaut.cz .

Nabídka workshopů a seminářů

Kdo je členem/členkou odboru

Kontakt

Důležité odkazy

najdeš tam navíc např. tematické články z časopisů , aktivity a programy a další informační zdroje k tématům např. důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě


Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.