( Aktuální )
Zveřejněno 26. 1. 2024
Markéta Byrtusová
KÚJ – koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

Zahraniční odbor & International tým

Pomáháme českým skautkám a skautům být pevnou součástí celosvětového hnutí a sdílet stejné hodnoty s více než 60 miliony lidí bez ohledu na kulturní a jiné odlišnosti. Chceme, abychom všichni mohli zažít mezinárodní skauting, díky němu růst a čerpat z něj. Zároveň se snažíme, aby i český skauting byl ve světě přínosem. Dbáme na řádné členství a reprezentaci naší organizace v mezinárodním skautském společenství.

S čím se na nás můžeš obracet?

Prakticky s čímkoliv, co se týká mezinárodního skautingu! Stačí se s námi spojit přes international@skaut.cz nebo facebook.com/​mezinarodniskauting . Vždy se snažíme pomoci, odpověď můžeš čekat do tří pracovních dnů. Těšíme se na tvou zprávu! :)

Náš tým

Je členem/členkou Výkonné rady a řídí Zahraniční odbor. Nese odpovědnost za plnění naší mise, podílí se na ní a rozhoduje o využívání prostředků určených k jejímu naplňování.

Od podzimu 2016 je Zahraničním zpravodajem Vojtěch Olbrecht - Fišer. Má na starost i velké skautské akce v ČR.

Pracuje z kanceláře ústředí, kde zajišťuje každodenní komunikaci mezi naší organizací, jejími členy a skautským zahraničím. Předává informace o mezinárodních skautských možnostech do hnutí a poskytuje základní podporu těm, kteří je chtějí využít. 

Od roku 2017 je koordinátorkou mezinárodní spolupráce Markéta Byrtusová.

Je nás většinou minimálně 5 a všichni, včetně Fišera a Markéty máme dlouhodobě na starost některou z oblastí naší činnosti. O záležitosti WAGGGS  se stará Šárka. Šupik z královéhradeckého kraje je dlouholetým vedoucím českých kontingentů na Intercamp a zastupuje Junáka v Intercamp Committee. Leela z Brna zastupuje Junáka v Zahraniční komisi ČRDM a má na starost spolupráci s neskautskými mládežnickými organizacemi v Evropě.

Jsme pracovní skupina Zahraničního odboru. Je nás zhruba 30 a spojuje nás chuť pomáhat českým skautkám a skautům zažít mezinárodní skauting. Jsme ve spojení na Facebooku, kde se bavíme o tom, co se v naší agendě děje a s čím je třeba pomoci. Přispívat mohou všichni v týmu. Chceš mezi nás? Ozvi se, na zkušenostech nezáleží. ;)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.