( Aktuální )
Zveřejněno 24. 5. 2021
Markéta Byrtusová
KÚJ – koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

Zahraniční odbor & International tým

Pomáháme českým skautkám a skautům být pevnou součástí celosvětového hnutí a sdílet stejné hodnoty s více než 60 miliony lidí bez ohledu na kulturní a jiné odlišnosti. Chceme, abychom všichni mohli zažít mezinárodní skauting, díky němu růst a čerpat z něj. Zároveň se snažíme, aby i český skauting byl ve světě přínosem. Dbáme na řádné členství a reprezentaci naší organizace v mezinárodním skautském společenství.

S čím se na nás můžeš obracet?

Prakticky s čímkoliv, co se týká mezinárodního skautingu! Stačí se s námi spojit přes international@skaut.cz nebo facebook.com/​mezinarodniskauting . Vždy se snažíme pomoci, odpověď můžeš čekat do tří pracovních dnů. Těšíme se na tvou zprávu! :)

Náš tým

Je členem/členkou Výkonné rady a řídí Zahraniční odbor. Nese odpovědnost za plnění naší mise, podílí se na ní a rozhoduje o využívání prostředků určených k jejímu naplňování.

Od podzimu 2016 je Zahraničním zpravodajem Vojtěch Olbrecht - Fišer. Má na starost i velké skautské akce v ČR.

Pracuje z kanceláře ústředí, kde zajišťuje každodenní komunikaci mezi naší organizací, jejími členy a skautským zahraničím. Předává informace o mezinárodních skautských možnostech do hnutí a poskytuje základní podporu těm, kteří je chtějí využít. 

Od roku 2017 je koordinátorkou mezinárodní spolupráce Markéta Byrtusová.

V současnosti je nás včetně Fišera a Markéty 7. Všichni máme dlouhodobě na starost některou z oblastí naší činnosti. O záležitosti WAGGGS se stará Delfín. Šupik z královéhradeckého kraje je dlouholetým vedoucím českých kontingentů na Intercamp a zastupuje Junáka v Intercamp Committee. O členky a členy International týmu se stará Marče z Počernic. Leela z Brna zastupuje Junáka v Zahraniční komisi ČRDM a má na starost spolupráci s neskautskými mládežnickými organizacemi v Evropě. Xenin z Rožmitálu tvoří videa o mezinárodních skautských možnostech a pomáhá s aktuálními projekty. 

Jsme pracovní skupina Zahraničního odboru. Je nás zhruba 30 a spojuje nás chuť pomáhat českým skautkám a skautům zažít mezinárodní skauting. Jsme ve spojení na Facebooku, kde se bavíme o tom, co se v naší agendě děje a s čím je třeba pomoci. Přispívat mohou všichni v týmu. Chceš mezi nás? Ozvi se, na zkušenostech nezáleží. ;)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.