( Aktuální )
Zveřejněno 22. 8. 2023
Markéta Byrtusová
KÚJ – koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

Světové skautské organizace – WOSM & WAGGGS

Víš, že jsi členkou/členem celosvětového hnutí a sdílíš stejné hodnoty s dalšími 75 miliony lidí z 216 zemí? Skauting totiž pomáhá vyrůst každému člověku bez ohledu na kulturu, vyznání a další odlišnosti. Abychom byli jednotní v tom, co pro nás skauting znamená a mohli společně překonávat výzvy budoucnosti, sdružujeme se v nadnárodních skautských organizacích.

World Organisation of the Scout Movement neboli WOSM a World Association of Girl Guides and Girl Scouts neboli WAGGGS jsou pro Junáka - českého skauta dva nejdůležitější zaštiťující partneři. Sdružují všechny národní skautské organizace na světě a zajišťují nadnárodní podporu. Poskytují například pravidelný prostor pro sdílení know-how napříč organizacemi a vytváří metodiky a programy na základě aktuálních výzev a vývoje společnosti.

Členské organizace spadají do jednoho z regionů WOSM a WAGGGS, na jehož úrovni mají možnost bližší spolupráce. Junák - český skaut patří do Evropského skautského regionu, ve kterém WOSM a WAGGGS velmi úzce spolupracují. V rozvojových skautských regionech je patrnější odlišné zaměření obou institucí. Zatímco WOSM se soustředí na podporu skautingu v širokém slova smyslu, WAGGGS cílí na dívky a ženy. Poskytuje jim bezpečný prostor k pozitivnímu vývoji v nerovné společnosti.

Junák - český skaut spolurozhoduje s ostatními národními skautskými organizacemi o obsazení nejvyšších funkcí ve WOSM i WAGGGS a spoluutváří strategii směřování skautingu do budoucna. Stál i u zrodu obou institucí. Skauting má pozitivní dopad na více než 60 milionů skautek a skautů na světě a je nejsilnějším hnutím pro rozvoj dětí a mládeže.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.