( Aktuální )
Zveřejněno 26. 1. 2024
Markéta Byrtusová
KÚJ – koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Vojtěch Olbrecht (Fišer)

Světové skautské organizace – WOSM & WAGGGS

Víš, že jsi členkou/členem celosvětového hnutí a sdílíš stejné hodnoty s dalšími vice než 60 miliony lidí z více než 200 zemí? Skauting totiž pomáhá vyrůst každému člověku bez ohledu na kulturu, vyznání a další odlišnosti. Abychom byli jednotní v tom, co pro nás skauting znamená a mohli společně překonávat výzvy budoucnosti, sdružujeme se v nadnárodních skautských organizacích.

World Organisation of the Scout Movement neboli WOSM a World Association of Girl Guides and Girl Scouts neboli WAGGGS jsou pro Junáka - českého skauta dva nejdůležitější zaštiťující partneři. Sdružují všechny národní skautské organizace na světě a zajišťují nadnárodní podporu. Poskytují například pravidelný prostor pro sdílení know-how napříč organizacemi a vytváří metodiky a programy na základě aktuálních výzev a vývoje společnosti.

Členské organizace spadají do jednoho z regionů WOSM a WAGGGS, na jehož úrovni mají možnost bližší spolupráce. Junák - český skaut patří do Evropského skautského regionu, ve kterém WOSM a WAGGGS velmi úzce spolupracují. V rozvojových skautských regionech je patrnější odlišné zaměření obou institucí. Zatímco WOSM se soustředí na podporu skautingu v širokém slova smyslu, WAGGGS cílí na dívky a ženy. Poskytuje jim bezpečný prostor k pozitivnímu vývoji v nerovné společnosti.

Junák - český skaut spolurozhoduje s ostatními národními skautskými organizacemi o obsazení nejvyšších funkcí ve WOSM i WAGGGS a spoluutváří strategii směřování skautingu do budoucna. Stál i u zrodu obou institucí. Skauting má pozitivní dopad na více než 60 milionů skautek a skautů na světě a je nejsilnějším hnutím pro rozvoj dětí a mládeže.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.