( Aktuální )
Zveřejněno 12. 7. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Členové a členky Výkonné rady

Josef Výprachtický - José

Josef Výprachtický - José

starosta a zpravodaj pro vnější vztahy

kancelar@skaut.cz

Jako starosta a zpravodaj pro vnější vztahy má na starosti zejména zastupování organizace a řízení Výkonné rady. Zastupuje Junáka - českého skauta při jednání s MŠMT, státními úřady a institucemi, dalšími organizacemi a spolky. Řídí Výkonnou radu a koordinuje práci zpravodajek a zpravodajů.

Barbora Tichavová - Rozárka

Barbora Tichavová - Rozárka

místostarostka a zpravodajka pro program

barbora.tichavova@skaut.cz

Rozárka je odpovědná za oblast programu, tj. vytváření a rozvoj programových nástrojů, jejich podporu na celostátní úrovni a celkově za podporu kvality skautské výchovy. Dále do její agendy spadá oblast velkých akcí, projekt Dostupný skauting, Skautský dobrý skutek a agenda klimatické změny ve skautingu. Z pozice místostarostky má v gesci agendu Strategie 2030, dále operativu jednání VRJ a setkání VRJ se zástupci krajů.

Rozárka je členkou střediska Zlatá Růže Jindřichův Hradec, kde dříve vedla oddíly a posléze samotné středisko. Aktivně se věnovala několika skautským kurzům, zejména Gemini, Roverské lesní škole a ILŠ Ejhle. Svoji práci vykonává jako zaměstnanec Kanceláře ústředí.

Petr Vaněk - Permi

Petr Vaněk - Permi

místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

petr.vanek@skaut.cz

Je zodpovědný za oblasti interní, externí a krizové komunikace a za oblast služby společnosti. Patří sem například mediální komunikace Junáka - českého skauta a jeho přítomnost na sociálních sítích, vystupování Junáka - českého skauta na veřejnosti, spolupráce s vydavatelskými domy, fungování Skautské křižovatky nebo Balíčků ústředí pro organizační jednotky nebo dohled nad aktivitami skautské služby společnosti. Svoji roli zpravodaje vykonává jako zaměstnanec Kanceláře ústředí.

Permi byl dříve mimo jiné vůdcem oddílu, výchovným zpravodajem střediska Střela Plzeň, zakladatelem charitativního projektu Společně proti leukémii (dříve KAPKA), členem Roverského odboru, vůdcem Roverské lesní školy, předsedou okresu Plzeň-město, zahraničním zpravodajem Junáka - českého skauta nebo členem Evropského skautského výboru WOSM. Dnes je mimo jiné konzultantem WOSM pro oblast komunikace nebo zakladatelem a instruktorem Čekatelského lesního kurzu Hrádek .

Podněty a dotazy k oblasti komunikace směřujte na komunikace@skaut.cz .

Ondřej Peřina - Jerry

Ondřej Peřina - Jerry

zpravodaj pro organizaci a ICT

ondrej.perina@skaut.cz

Má na starosti veškerou agendu z oblasti organizace Junáka - českého skauta, jeho organizačních jednotek, členů, registrace a skautských předpisů. Mimo jiné pod něj spadá spolkového rejstříku, přeměn organizačních jednotek (vznik, slučování i zániky) a souvisejících témat. V oblasti ICT se stará o vše související s informačním systémem skautIS . Jeho úkolem je zajistit ve spolupráci s manažerem skautIS chod tohoto on-line systému, provoz i další rozvoj v širokém spektru agend. Kromě skautISu také zodpovídá za celou oblast ústředních webů Junáka - českého skauta. Součástí práce zpravodaje je i podpora a rozvoj skautských mobilních aplikací, skautských G Suite, podpora jednotek i ústředí v oblasti software/​hardware a řízení dalších IT projektů. Navíc podporuje různé dobrovolnické týmy a projekty v oblasti IT a spolu s Infoodborem  dohlíží obecně na oblast ICT v Junáku - českém skautu.

Jerry byl v letech 2003–2009 vedoucím střediska Ještěd Liberec , na ústřední úrovni se kromě Infoodboru věnoval v minulosti také oblasti public relation v rámci PR odboru a vzdělávání v oblasti organizace a práva. V letech 2008 - 2020 byl předsedou krajské rady Libereckého kraje . Navíc je lektorem kurzů střediskového minima, manažerských kurzů jako MUŠKA či Hopík a také vůdcovského "5:10 sever" či čekatelského kurzu Vocať Pocaď .

S dotazy z oblasti organizace, legislativy, jednotek a registrace se obracejte na e-mail  registrace@skaut.cz . Pro podporu skautISu pište prosím na podpora@skaut.cz nebo se obraťte na on-line podporu či do on-line nápovědy .

Jana Jirasová - Prcek

Jana Jirasová - Prcek

zpravodajka pro dospělé a personalistiku

jana.jirasova@skaut.cz

Agenda dospělých je v rámci VRJ řešena od roku 2014. Na jejím aktuálním vymezení se výrazně odráží Strategie 2022 a její naplňování. Mezi nejvýznamnější řešené oblasti tak patří podpora výchovných zpravodajů, skautská personalistika, řešení problematiky ochrany a bezpečí dětí a hodnocení kvality.

Aktuální výzvou je také podpora práce s dospělými nováčky či obecněji posílení aktivních dospělých kapacit organizace tak, abychom měli dostatek lidí pro vedení oddílů i další podpůrné činnosti. Dalšími řešenými oblastmi je např. spolupráce s Kmenem dospělých nebo zodpovědnost za nastavování cílů pro časopisy Skauting a Skautský svět.

Vojtěch Olbrecht - Fišer

Vojtěch Olbrecht - Fišer

zahraniční zpravodaj

olbrecht@skaut.cz

Je zodpovědný za agendu zahraničí, do které spadají především jednání a vztahy s ostatními národními skautskými organizacemi, WOSM a dalšími mezinárodními organizacemi. V rámci své práce se věnuje přípravě a organizaci českých kontingentů na mezinárodní akce a podpoře mezinárodní dimenze skautingu v České republice. Fišer je zpravodajem VRJ a vedoucím zahraničního odboru od roku 2016. Mimo svou práci pro Junák – český skaut je zapojen do několika pracovních skupin WOSM. Fišer práci zpravodaje VRJ vykonává jako dobrovolník.

Profesně se věnuje strategickému využití blockchainu v Costra Labs a vědeckému výzkumu blockchainu jako institucionální technologie na European Research University. V minulosti měl ve Výkonné radě na starost i oblast velkých akcí (2019-2023), byl členem Náčelnictva (2014-2016), místopředsedou Zlínského skautského kraje (2014-2017) a vedl kontingenty na Středoevropská jamboree (2014, 2016).

Filip Hlavinka - Mukóki

Filip Hlavinka - Mukóki

zpravodaj pro vzdělávání

kancelar@skaut.cz

Mukóki má na starosti vzdělávací systém Junáka. Coby zpravodaj pro vzdělávání schvaluje projekty vzdělávacích akcí, ale také koordinuje práce na změnách ve vzdělávání a iniciuje vznik a rozšiřování nových formátů vzdělávání. Hledá nové cesty, jak udělat skautské vzdělávání přínosné a zajímavé. Jeho poradními orgány jsou Odbor pro vzdělávání a Zdravotnický odbor.

Dříve vedl vlčata, skauty a roverský kmen. Nějakou dobu působil jako zpravodaj pro rovery a rangers a později výchovný zpravodaj okresu. Dvanáct let byl vůdcem instruktorské lesní školy Collegium.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.