( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Členové a členky Výkonné rady

Josef Výprachtický - José

Josef Výprachtický - José

starosta a zpravodaj pro vnější vztahy

kancelar@skaut.cz

Jako starosta a zpravodaj pro vnější vztahy má na starosti zejména zastupování organizace a řízení Výkonné rady. Zastupuje Junáka - českého skauta při jednání s MŠMT, státními úřady a institucemi, dalšími organizacemi a spolky. Řídí Výkonnou radu a koordinuje práci zpravodajek a zpravodajů.

Barbora Tichavová - Rozárka

Barbora Tichavová - Rozárka

místostarostka a zpravodajka pro program

barbora.tichavova@skaut.cz

Je odpovědná za oblast programu, tj. vytváření a rozvoj programových nástrojů a jejich podporu na celostátní úrovni.

Od roku 2007 do června 2011 vedla Rozárka středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec, dříve dva tamní oddíly. Je aktivní instruktorkou vzdělávacích akcí a matkou dvou dětí. Má na starosti vydávání stezek, metodických publikací a dalších podpůrných materiálů k programu pro všechny věkové kategorie. Za VRJ řídí výchovné odbory, které pak zajišťují zejména další průběžný rozvoj a podporu výchovných nástrojů (např. podporu používání stezky a symbolického rámce či dohled nad výchovnými cíli časopisů). Dále pod ni spadá oblast táborů a problematika bezpeči a ochrany dětí. Svoji práci vykonává jako zaměstnanec Kanceláře ústředí.

Petr Vaněk - Permi

Petr Vaněk - Permi

místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

petr.vanek@skaut.cz

Je zodpovědný za oblasti interní, externí a krizové komunikace a za oblast služby společnosti.

Patří sem například mediální komunikace Junáka - českého skauta a jeho přítomnost na sociálních sítích, vystupování Junáka - českého skauta na veřejnosti, spolupráce s vydavatelskými domy, fungování Skautské křižovatky nebo Balíčků ústředí pro organizační jednotky, fungování skautské krizové linky, realizace Skautského dobrého skutku a dohled nad ostatními skautskými projekty služby společnosti. Svoji roli zpravodaje vykonává jako zaměstnanec Kanceláře ústředí.

Br. Permi byl dříve mimo jiné vůdcem oddílu, výchovným zpravodajem střediska Střela Plzeň, zakladatelem charitativního projektu Společně proti leukémii (dříve KAPKA), členem Roverského odboru, vůdcem Roverské lesní školy, předsedou okresu Plzeň-město, zahraničním zpravodajem Junáka - českého skauta nebo členem Evropského skautského výboru WOSM.

Ondřej Peřina - Jerry

Ondřej Peřina - Jerry

zpravodaj pro organizaci a ICT

ondrej.perina@skaut.cz

Má na starosti veškerou agendu z oblasti organizace Junáka - českého skauta, jeho organizačních jednotek, členů, registrace a skautských předpisů. Mimo jiné pod něj spadá spolkového rejstříku, přeměn organizačních jednotek (vznik, slučování i zániky) a souvisejících témat. V oblasti ICT se stará o vše související s informačním systémem skautIS . Jeho úkolem je zajistit ve spolupráci s manažerem skautIS chod tohoto on-line systému, provoz i další rozvoj v širokém spektru agend. Kromě skautISu také zodpovídá za celou oblast ústředních webů Junáka - českého skauta. Součástí práce zpravodaje je i podpora a rozvoj skautských mobilních aplikací, skautských G Suite, podpora jednotek i ústředí v oblasti software/hardware a řízení dalších IT projektů. Navíc podporuje různé dobrovolnické týmy a projekty v oblasti IT a spolu s Infoodborem  dohlíží obecně na oblast ICT v Junáku - českém skautu.

Jerry byl v letech 2003–2009 vedoucím střediska Ještěd Liberec , na ústřední úrovni se kromě Infoodboru věnoval v minulosti také oblasti public relation v rámci PR odboru a vzdělávání v oblasti organizace a práva. V letech 2008 - 2020 byl předsedou krajské rady Libereckého kraje . Navíc je lektorem kurzů střediskového minima, manažerských kurzů jako MUŠKA či Hopík a také vůdcovského "5:10 sever" či čekatelského kurzu Vocať Pocaď .

S dotazy z oblasti organizace, legislativy, jednotek a registrace se obracejte na e-mail  registrace@skaut.cz . Pro podporu skautISu pište prosím na podpora@skaut.cz nebo se obraťte na on-line podporu či do on-line nápovědy .

Markéta Olišarová - Jóňa

Markéta Olišarová - Jóňa

zpravodajka pro ústředí

kancelar@skaut.cz

Jako zpravodajka pro ústředí na starost agendu hospodaření organizace, získávání finančních prostředků z dotací a podávání projektových žádostí, agendu nemovitostí a řízení projektu Skauting pro školy. Je zodpovědná za chod ústředí jako celku.

Ve svém domovském středisku Uragán Zbraslav prošla přes vedoucí světlušek a oddílů skautek až do revizní komise.

S dotazy ohledně hospodaření, nemovitostí či dalších běžných agend se prosím primárně obracejte na e-mail kancelar@skaut.cz .

Jana Jirasová - Prcek

Jana Jirasová - Prcek

zpravodajka pro dospělé a personalistiku

jana.jirasova@skaut.cz

Agenda dospělých je v rámci VRJ řešena od roku 2014. Na jejím aktuálním vymezení se výrazně odráží Strategie 2022 a její naplňování. Mezi nejvýznamnější řešené oblasti tak patří podpora výchovných zpravodajů, skautská personalistika, řešení problematiky ochrany a bezpečí dětí a hodnocení kvality.

Aktuální výzvou je také podpora práce s dospělými nováčky či obecněji posílení aktivních dospělých kapacit organizace tak, abychom měli dostatek lidí pro vedení oddílů i další podpůrné činnosti. Dalšími řešenými oblastmi je např. spolupráce s Kmenem dospělých nebo zodpovědnost za nastavování cílů pro časopisy Skauting a Skautský svět.

Vojtěch Olbrecht - Fišer

Vojtěch Olbrecht - Fišer

zahraniční zpravodaj

olbrecht@skaut.cz

Jako zahraniční zpravodaj jedná jménem Junáka - českého skauta v zahraničí v rámci WOSM a WAGGGS (zde ve spolupráci se ses. Annou Trnkovou - Delfínem). Vede zahraniční odbor a podporuje rozvoj mezinárodního rozměru skautingu v Junáku - českém skautu.

Br. Fišer je dlouhodobě aktivní v oblasti zahraničí, mj. byl vedoucím českého kontingentu na posledních dvou Středoevropských Jamboree (2014, 2016).

Práci zpravodaje vykonává jako dobrovolník.

Filip Hlavinka - Mukóki

Filip Hlavinka - Mukóki

zpravodaj pro vzdělávání

kancelar@skaut.cz

Mukóki má nově na starosti vzdělávací systém Junáka. Coby zpravodaj pro vzdělávání koordinuje práce na změnách ve vzdělávání, schvaluje projekty vzdělávacích akcí, řídí odbor pro vzdělávání, hledá nové cesty, jak udělat skautské vzdělávání přínosné a zajímavé.

Dřív vedl oddíl skautů a roverský kmen. Kdysi působil jako zpravodaj pro rovery a rangers a později výchovný zpravodaj na okrese. Posledních dvanáct let vedl ILŠ Collegium.

Marek Baláš - Čiča

Marek Baláš - Čiča

zpravodaj pro strategii

marek.balas@skaut.cz

Má na starost agendu strategie. U té současné byl v rámci svého dlouhodobého působení v Náčelnictvu od samého počátku, ať už jako člen pracovní skupiny nebo náčelník. A zůstává u ní i po té, co se rozhodl pokračovat ve službě organizaci na pozici zpravodaje VRJ, v období, kdy Náčelnictvo a VRJ čeká vyhodnocení Strategie 2022 a práce na navazujícím dlouhodobém plánu. 

Ve VRJ se zaměřuje na připomínkování a oponenturu projednávaný závěrečných zpráv uzavíraných strategických tématu Strategie 2022. Je zástupcem VRJ v PS NJ pro strategii, spolupodílí se na její práci a přináší projednávaná témata do VRJ. 

Práci zpravodaje vykonává jako dobrovolník.

Jeho domovskou jednotkou je středisko Brána Brno, kde postupně působil jako vedoucí oddílu i střediska a nyní jako člen revizní komise. Absolvoval ELŠ a byl členem roverského odboru a týmu RK Svatoplukovy pruty a RK Sursum.

Kontaktovat ho můžete na: marek.balas@skaut.cz

S dotazy ohledně agendy strategie se prosím primárně obracejte na e-mail kancelar@skaut.cz .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.