( Aktuální )
Zveřejněno 8. 9. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Výkonná rada (VRJ)

VRJ je vrcholným výkonným orgánem Junáka – českého skauta. 

Jejím úkolem je řídit činnost organizace v souladu se Stanovami, usneseními Valného sněmu, řády a dalšími předpisy. Je podřízena Náčelnictvu, kterému se také ze své činnosti zodpovídá. Členy Výkonné rady jsou starosta, místostarosta (či místostarostové) a 5 – 9 členů pověřených výkonem zpravodajských funkcí (zpravodajky a zpravodajové). 

Složení VRJ

 • Josef Výprachtický - José , starosta
 • Barbora Tichavová - Rozárka, místostarostka a zpravodajka pro program
 • Petr Vaněk - Permi, místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti
 • Jana Jirasová - Prcek, zpravodajka pro dospělé a personalistiku
 • Ondřej Peřina - Jerry, zpravodaj pro organizaci a ICT
 • Filip Hlavinka - Mukóki, zpravodaj pro vzdělávání
 • Vojtěch Olbrecht - Fišer, zahraniční zpravodaj
 • Marek Baláš - Čiča, zpravodaj pro strategii

O zpravodajkách a zpravodajích VRJ a o tom, co je náplní jejich práce, se dočtete v jejich medailoncích.

Jednání VRJ

VRJ se schází pravidelně ve středu, jednou za dva týdny. Přehled termínů jednání Výkonné rady ve druhém pololetí 2023 (v závorce moderátoři):

 • 30. 8. 2023 online (Jerry)
 • 13. 9. 2023 prezenční (Fišer)
 • 27. 9. 2023 online (Čiča)
 • 11. 10. 2023 prezenční (Prcek)
 • 25. 10. 2023 online (Permi)
 • 8. 11. 2023 prezenční (Mukóki)
 • 17. - 18. 2023 prezenční - výjezdní jednání
 • 22. 11. 2023 online (Rozárka)
 • 6. 12. 2023 2023 prezenční (Jerry)
 • 20. 12. 2023 online (Fišer)

Zápisy (výstupy) z jednotlivých jednání VRJ jsou k dispozici ve Spisovně

Zprávy Výkonné rady

Vycházejí ze Zprávy VRJ pro Náčelnictvo a výrazně podrobněji a v širším kontextu než zápisy VRJ informují o práci jednotlivých zpravodajů a VRJ jako celku. Vycházejí 4 - 5 ročně, jsou součástí balíčků na OJ a publikované formou článků na Křižovatce. Poprvé vyšly na podzim 2017, dále vycházejí v cca čtvrtletním intervalu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.