( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ)

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) je ústřední orgán Junáka - českého skauta, který řeší závažné spory uvnitř organizace a který rovněž dbá na to, aby orgány Junáka – českého skauta ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s právním řádem ČR, Stanovami, vnitřními předpisy a rozhodnutími organizace, závaznými rozhodnutími orgánů WOSM, WAGGGS, ISGF a dalšími mezinárodními závazky.

RSRJ rozhoduje pouze v záležitostech týkajících se vnitřního chodu organizace a nevydává nálezy ve věcech, které jsou ve výlučné kompetenci státních orgánů.

Informace o Rozhodčí a smírčí radě (RSRJ) jsou zakotveny ve Stanovách v hlavě 13 a RSRJ se při svém jednání řídí svým řádem.

Složení RSRJ

Rozhodčí a smírčí rada má celkem 5 členek/členů, které volí Valný sněm.

V roce 2020 byli v online volbách ústředních orgánů zvoleni tito členové a členky RSRJ:

  • Mgr. Petr Pavlok - Vrána (předseda)
  • RNDr. Tomáš Řehák - Špalek (místopředseda)
  • Mgr. Marina Ermlová - Mája
  • Mgr. Jiří Kubala
  • Mgr. Tomáš Vítek - Datel

Kontakty na RSRJ a podání podnětu

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) je popsána ve Stanovách v hlavě 13, kde je mimo jiné i uvedeno, jaké spory řeší a o čem v Junáku – českém skautu rozhoduje, stejně tak ve kterých případech se na RSRJ kdo může obrátit. Při svém jednání se dále řídí Řádem RSRJ.

RSRJ je možné kontaktovat e-mailem rsrj@skaut.cz či běžnou poštou na adrese:

Junák - český skaut, z. s.
Rozhodčí a smírčí rada
Senovážné nám. 24
110 00   Praha 1

Všechny dosavadní nálezy a rozhodnutí RSRJ jsou k dispozici ve Spisovně.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.