( Aktuální )
Zveřejněno 20. 1. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Náčelnictvo (NJ)

Náčelnictvo je vrcholným orgánem Junáka – českého skauta v období mezi Valnými sněmy. 

Přísluší mu rozhodovat o všech věcech, které nejsou ve výhradní kompetenci Valného sněmu. Při své činnosti se řídí Stanovami a usneseními Valného sněmu, kterému se pak také ze své činnosti odpovídá.

Náčelnictvo má 31 členek a členů, z nichž část je volená, část jmenovaná skautskými kraji a z titulu funkce jsou členy zástupci vodních skautů a Kmene dospělých.

Složení Náčelnictva

Současné Náčelnictvo (jeho volená část) bylo zvoleno v online volbách v říjnu 2020. 

Rada Náčelnictva

 • Vendula Bušková – Véňa, náčelní
 • Ondřej Vokál - Vokin, náčelník
 • Kristýna Menclová – Tynus, místonáčelní
 • Ladislav Pelcl – Bilbo, místonáčelník

Více o Véně, Vokinovi, Tynus a Bilbovi i jejich práci v Náčelnictvu si můžete přečíst v jejich medailoncích.

Volené členky Náčelnictva:

 • Anežka Havránková - Aneža
 • Šárka Jechová - Mája
 • Kateřina Jonášová - Monťa
 • Klára Ondříčková - Káďa
 • Johana Volavková - Jóža

Volení členové Náčelnictva:

 • Vítek Koutenský - Pudil
 • Ondřej Pytela - Ondra
 • Vít Rusňák - Virus
 • František Šereda - Moulin
 • Václav Špaček - Štip

Více o volených členkách a členech Náčelnictva a  jejich práci si můžete přečíst v jejich medailoncích.

Členky a členové Náčelnictva z titulu funkce:

 • David Svoboda - Cedník (hlavní kapitán VS)
 • Jiří Wolf - Pando (náčelník KD)
 • Ladislava Marešová - Želva (místonáčelní KD)

Více o členkách a členech Náčelnictva z titulu funkce a  jejich práci si můžete přečíst v jejich medailoncích.

Zástupci skautských krajů:

 • Jan Horel - Jeník (Kraj Praha)
 • Ladislav Šinágl - Šimi (Středočeský kraj)
 • Michal Kolář - Dat (Jihočeský kraj)
 • Martin Kolovský - Marťan (Plzeňský kraj)
 • Šárka Chocová (Karlovarský kraj)
 • Karel Körber - Čmelák (Ústecký kraj)
 • Martina Šimbera - Čiko (Liberecký kraj)
 • Jan Šimbera - Prófa (Královéhradecký kraj)
 • Jakub Hájek - Rys (Kraj Vysočina)
 • Roman Dvořák - Rejpal (Jihomoravský kraj)
 • Petr Macek - Blizzard (Olomoucký kraj)
 • Jan Michna - Gonzáles (Zlínský kraj)
 • Tomáš Bartoň - Kuchtík (Moravskoslezský kraj)

Liberecký a Pardubický kraj aktutálně svého zástupce do Náčelnictva nenominovali.

Více o zástupcích skautských krajů v Náčelnictvu a  jejich práci si můžete přečíst v jejich medailoncích.

Jednání Náčelnictva

Náčelnictvo se schází obvykle pětkrát ročně, tabulka přítomnosti na jednání NJ je k nahlédnutí zde

Termíny zasedání Náčelnictva v roce 2024:

 • 9. 11. 2. 2024 v Praze
 • 13. - 14.  4. 2024 v Praze
 • 7. - 9. 6. 2024 
 • 4. - 6. 10. 2024
 • 29. 11. - 1. 12. 2024 

Jednání Náčelnictva jsou veřejná, vyjma projednávání materiálů předem označených jako důvěrné. Plánovanou návštěvu jednání je vhodné avizovat na kontaktní e-mail. 

Zápisy z jednání Náčelnictva jsou dostupné ve Spisovně.

Úkoly a priority Náčelnictva

Náčelnictvo si na začátku funkčního období stanovilo priority své práce, těmi hlavními jsou:

 • Strategické směřování (vyhodnocení Strategie 2022 a návrh nové strategie)
 • Růst organizace (v kontextu jednotlivých oblastí činnosti)
 • Kapacita skautského vzdělávání (kroky vedoucí k  jejímu navýšení)
 • Dospělí (zapojení většího množství dospělých členek a členů do aktivní činnosti)

Na ty navazuje plán činnosti, který se snaží co nejlépe naplňovat mj. prostřednictvím práce svých pracovních skupin.

Náčelnictvo je možné kontaktovat na e-mail nacelnictvo@skaut.cz nebo nacelnici@skaut.cz .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.