( Aktuální )
Zveřejněno 20. 2. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Náčelnictvo (NJ)

Náčelnictvo je vrcholným orgánem Junáka – českého skauta v období mezi Valnými sněmy. 

Přísluší mu rozhodovat o všech věcech, které nejsou ve výhradní kompetenci Valného sněmu. Při své činnosti se řídí Stanovami a usneseními Valného sněmu, kterému se pak také ze své činnosti odpovídá.

Náčelnictvo má 31 členek a členů, z nichž část je volená, část jmenovaná skautskými kraji a z titulu funkce jsou členy zástupci vodních skautů a Kmene dospělých.

Složení Náčelnictva

Současné Náčelnictvo (jeho volená část) bylo zvoleno v online volbách v říjnu 2020. 

Rada Náčelnictva

 • Vendula Bušková – Véňa, náčelní
 • Ondřej Vokál - Vokin, náčelník
 • Kristýna Menclová – Tynus, místonáčelní
 • Ladislav Pelcl – Bilbo, místonáčelník

Více o Véně, Vokinovi, Tynus a Bilbovi i jejich práci v Náčelnictvu si můžete přečíst v jejich medailoncích.

Volené členky Náčelnictva:

 • Anežka Havránková - Aneža
 • Šárka Jechová - Mája
 • Kateřina Jonášová - Monťa
 • Klára Ondříčková - Káďa
 • Johana Volavková - Jóža

Volení členové Náčelnictva:

 • Vítek Koutenský - Pudil
 • Ondřej Pytela - Ondra
 • Vít Rusňák - Virus
 • František Šereda - Moulin
 • Václav Špaček - Štip

Více o volených členkách a členech Náčelnictva a  jejich práci si můžete přečíst v jejich medailoncích.

Členky a členové Náčelnictva z titulu funkce:

 • David Svoboda - Cedník (hlavní kapitán VS)
 • Jiří Wolf - Pando (náčelník KD)
 • Ladislava Marešová - Želva (místonáčelní KD)

Více o členkách a členech Náčelnictva z titulu funkce a  jejich práci si můžete přečíst v jejich medailoncích.

Zástupci skautských krajů:

 • Jan Horel - Jeník (Kraj Praha)
 • Ladislav Šinágl - Šimi (Středočeský kraj)
 • Michal Kolář - Dat (Jihočeský kraj)
 • Martin Kolovský - Marťan (Plzeňský kraj)
 • Šárka Chocová (Karlovarský kraj)
 • Karel Körber - Čmelák (Ústecký kraj)
 • Martina Šimbera - Čiko (Liberecký kraj)
 • Jan Šimbera - Prófa (Královéhradecký kraj)
 • Jakub Hájek - Rys (Kraj Vysočina)
 • Roman Dvořák - Rejpal (Jihomoravský kraj)
 • Petr Macek - Blizzard (Olomoucký kraj)
 • Jan Michna - Gonzáles (Zlínský kraj)
 • Tomáš Bartoň - Kuchtík (Moravskoslezský kraj)

Liberecký a Pardubický kraj aktutálně svého zástupce do Náčelnictva nenominovali.

Více o zástupcích skautských krajů v Náčelnictvu a  jejich práci si můžete přečíst v jejich medailoncích.

Jednání Náčelnictva

Náčelnictvo se schází obvykle pětkrát ročně, tabulka přítomnosti na jednání NJ je k nahlédnutí zde

Termíny zasedání Náčelnictva v roce 2023:

 • 10. - 12. 3. 2023 v Praze
 • 9. - 11. 6. 2023 v Praze
 • 22. - 24. 9. 2023 pravděpodobně v Českých Budějovicích
 • 1. - 3. 12. 2023

Jednání Náčelnictva jsou veřejná, vyjma projednávání materiálů předem označených jako důvěrné. Plánovanou návštěvu jednání je vhodné avizovat na kontaktní e-mail. 

Zápisy z jednání Náčelnictva jsou dostupné ve Spisovně.

Úkoly a priority Náčelnictva

Náčelnictvo si na začátku funkčního období stanovilo priority své práce, těmi hlavními jsou:

 • Strategické směřování (vyhodnocení Strategie 2022 a návrh nové strategie)
 • Růst organizace (v kontextu jednotlivých oblastí činnosti)
 • Kapacita skautského vzdělávání (kroky vedoucí k  jejímu navýšení)
 • Dospělí (zapojení většího množství dospělých členek a členů do aktivní činnosti)

Na ty navazuje plán činnosti, který se snaží co nejlépe naplňovat mj. prostřednictvím práce svých pracovních skupin.

Náčelnictvo je možné kontaktovat na e-mail nacelnictvo@skaut.cz nebo nacelnici@skaut.cz .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.