( Aktuální )
Zveřejněno 15. 7. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Medailonky volených členek a členů Náčelnictva

Anežka Havránková - Aneža

Anežka Havránková - Aneža

volená členka Náčelnictva

anezhavr@skaut.cz

Domovské středisko: Junák – český skaut, 27. středisko Oheň Horní Počernice

Vzdělání a profese: Učitelka na 1. stupni ZŠ

Současné skautské aktivity mimo NJ: Na středisku se věnuji roverům a v rámci okresu se zabývám vzděláváním vedoucích (RK, ČK). Také jsem součástí týmu Střepu (kurz střediskového minima). Díky tomuto kurzu získávám přehled o rozmanitosti středisek v našich krajích a velmi mě obohacují nové podněty, které od účastníků získávám. Zapojila jsem se do pracovní skupiny připravující semináře k družinovému systému.

Čím se zabývá v NJ: V Náčelnictvu se chci věnovat zejména výchově a vzdělávání. V těchto oblastech bych ráda podporovala regionální skauting S tím úzce souvisejí personalistická témata, je pro mě důležité podpořit vznik husté sítě lidí kolem středisek i VOJ. V tomto ohledu je velkým potencionálem také tvorba roverského společenství a podpora této výchovné kategorie u základních organizačních jednotek i v rámci aktivit vyšších organizačních jednotek.

O sobě prozradila: Baví mě práce s mládeží, těší mě úspěch druhých a není těžké mě rozesmát. Mám ráda přírodu, chození po horách a čtení dobrodružných knih.

Šárka Jechová - Mája

Šárka Jechová - Mája

volená členka Náčelnictva

maja.sarka.jechova@skautka.cz

Domovské středisko: středisko Vltava Vrané nad Vltavou

Vzdělání a profese: Krajinné inženýrství, arboristika, pedologie, hydrogeologie, státní správa

Současné skautské aktivity mimo NJ: Zástupkyně vůdkyně 39. oddílu Ohrobecká medvíďata, kde se pasivně věnuji vlčatům a aktivně družině skautek. Zástupkyně vůdkyně střediska a členka revizní komise okresu Praha - západ. 

Čím se zabývá v NJ: V Náčelnictvu bych se ráda věnovala problematice klimatické změny a všemu co souvisí s oblastí přírody kolem nás, blízké jsou mi oblasti výchovy, vzdělávání, metodiky a práce s dospělými nováčky. 

O sobě prozradila: Chodím raději do přírody než do města, piju víc čaj než kávu, mám raději brzká rána než pozdní večery, jsem spíše týmový hráč než vůdčí osobnost, víc mne baví věci vymýšlet než je pak realizovat a pokud mám na výběr, tak dávám přednost osobnímu setkání před online komunikací.

Kateřina Jonášová - Monťa

Kateřina Jonášová - Monťa

volená členka Náčelnictva

katerina.jonasova@gmail.com

Domovské středisko: 323.05 Střela Plzeň

Profese: Učitelka na víceletém gymnáziu a pedagogická konzultantka.

Současné skautské aktivity mimo NJ: Kromě občasné drobné výpomoci u střediska a KRJ záměrně žádné (není čas ani síla).

Čím se zabývá v NJ: Problematikou revizních komisí a přípravou příští strategie Junáka - českého skauta.

O sobě prozradila: Jsem ranní ptáče, mluvím pomalu, ale jednám rychle. Mám tři děti, z nichž jedno mi už dávno přerostlo přes hlavu. Jsem běžec na dlouhé tratě, tuze ráda čtu a tančím. Doma poslouchám nejraději ticho.

Klára Ondříčková - Káďa

Klára Ondříčková - Káďa

volená členka Náčelnictva

kada@skautka.cz

Domovská střediska: Junák - český skaut, středisko Javor Praha, z. s. a Junák - český skaut, 7. středisko Blaník Praha, z. s. (hostování)

Profese: Koordinátorka programu Ředitel naživo v organizaci Učitel naživo, z.ú.

Studia: Magistra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Současné skautské aktivity mimo NJ: Máma týmů kurzů RLK Svatoplukovy pruty a Vortex

Čím se chce zabývat v NJ: Rovering, dospívající a dospělí, skautské vzdělávání

Co o sobě prozradila: Moc ráda vařím a peču, třeba na skautských kurzech. Objevuju co všechno se dá zavařit nebo sušit v sušičce. Baví mě se ptát a debatně lenošit. Fascinuje mě krása západů slunce (východy moc nezvládám).

Johana Volavková - Jóža

Johana Volavková - Jóža

volená členka Náčelnictva

j.schovankova@gmail.com

Domovské středisko: Junák - český skaut, 27. středisko Oheň Horní Počernice

Profese: Učitelka na 1. stupni, momentálně na rodičovské dovolené

Studia: Speciální pedagogika na MU v Brně

Skautské aktivity mimo NJ: Příprava čekatelského kurzu na Praze 9, výchovná zpravodajka střediska Oheň Horní Počernice.

Čím se zabývám v NJ: Věnuji se zejména oblasti programu.

Co o sobě prozradila: Po studiích jsem předala vedení oddílu skautek a vyrazila na půlroční zkušenou do Anglie, kde jsem pracovala jako asistentka ve speciální škole. Po návratu jsem začala učit děti na 1. stupni menší alternativní ZŠ v Praze a nyní jsem již třetím rokem na rodičovské dovolené s dvěma dětmi. Ráda čtu, piju dobrou kávu a cestuji.

Vítek Koutenský - Pudil

Vítek Koutenský - Pudil

volený člen Náčelnictva

vit.koutensky@gmail.com

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Bílý štít Nové Město na Moravě

Profese: Personální ředitel a projektový manažer ve společnosti RACOM s.r.o.

Skautské aktivity mimo NJ: Zástupce vedoucího střediska a pomocná síla v oddíle světlušek.

Čím se zabývám v NJ: Skautskému vzdělávání, práci s lidmi, managementu středních a větších projektů.

Co o sobě prozradil: Baví mě všechny nové technologie a zajímají mě způsoby, kterými mění naše životy. Mám rád humor ve všech barvách a odstínech. A vlastně i život ve všech barvách a odstínech. Snažím se být dobrej táta a manžel. Moje sklenice je většinu času poloplná.

Ondřej Pytela

Ondřej Pytela

volený člen Náčelnictva

ondrej.pytela@skaut.cz

Domovské středisko: 116.74 středisko Střelka Kralupy nad Vltavou

Profese: Monitor klinických studií

Současné skautské aktivity mimo NJ: Předseda ORJ Praha 6, instruktor VLK Falconeri a Gemini

Čím se zabývá v NJ: Zajímá mě zejména oblast vnitřních předpisů organizace.

O sobě prozradil: Rád cestuju, hraju na trubku a kdysi jsem dělal tenisového rozhodčího.

Vít Rusňák - Virus

Vít Rusňák - Virus

volený člen Náčelnictva

virus@skaut.cz

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Vranovice (623.31)

Profese: Vědecko-výzkumný pracovník na Masarykově univerzitě

Skautské aktivity: Jako účastník jezdím na velké zahraniční akce, občas i nějaké pomáhám organizovat (aktuálně vedu kontingent na EJ2020+1). Jsem členem infoodboru. Příležitostně se nabídnu jako “lopata” na tábor nebo výpravu.

V Náčelnictvu: Spolupodílím se na přípravě nové strategie a věnuji se problematice velkých akcí.

Prozradil o sobě: Neumím “nic nedělat” a prý mám trochu sklony k workoholismu. Zajímají mě lifehacky a oblast seberozvoje. Jsem fanda do nových technologií a hledám způsoby, jak je využít při práci i doma. V posledních letech znovu objevuji kouzlo jízdy v jedné stopě.

František Šereda - Moulin

František Šereda - Moulin

volený člen Náčelnictva

frantisek.sereda@gmail.com

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Krahujec Nymburk

 Profese: Test analytik a scrum master v ČSOB

 Skautské aktivity mimo NJ: Jsem členem Rady TDC.

 Čím se zabývám v NJ: Příštím (mimořádným) sněmem. Vedu PS NJ pro hospodaření. Tím co Náčelnictvo dělat musí a možná ještě něčím, ale to se teprve uvidí.

 Co o sobě prozradil: Moc se mi líbí bambusové kolíčky na prádlo. Mám rád čtení, psaní a vlastně trochu i počítání. Ale na prvním stupni jsem nikdy neučil. 

Václav Špaček - Štip

Václav Špaček - Štip

volený člen Náčelnictva

stip@skaut.cz

Domovské středisko: Junák - český skaut, středisko Čelákovice

Profese: Vedoucí odboru audiovizuálních technologií Akademie věd ČR

Současné skautské aktivity mimo NJ: Hospodář ORJ Praha - východ

Čím se zabývá v NJ: Zajímá mne ekonomická udržitelnost organizace, komunikace, zapojení dospělých, duchovní rozměr skautingu.

O sobě prozradil: Skautský slib jsem složil ve 42 letech a založil skautský chlapecký oddíl. Oslovilo mne myšlenkové bohatství skautingu. Absolvoval jsem vůdcovský kurz Gong, Ekumenickou lesní školu, ILŠ Collegium. Vedl jsem 3 roky středisko a 9 let okres Praha-východ.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.