( Aktuální )
Zveřejněno 22. 4. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Ústřední revizní komise (ÚRKJ)

Ústřední revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Junáka - českého skauta řádně vedeny a vykonává-li Junák - český skaut činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontroluje veškeré hospodaření spolku. Činnost ÚRKJ upravují Stanovy (Hlava 12) a Revizní řád. ÚRKJ má celkem 7 členek a členů. 

Složení ÚRKJ

V roce 2024 byli XVII. valným sněmem zvoleni tito členové a členky ÚRKJ:

  • Václav Dobrozemský - Vaša (předseda)
  • Jakub Procházka - Citron (místopředseda)
  • Lukáš Kraus - Šnek
  • Anna Petreková - Agi
  • Zuzana Schwarzová - Rony
  • Jakub Šimurda - Kolibřík
  • Žaneta Vítová - Černoška

ÚRKJ je možné kontaktovat e-mailem predseda.urkj@skaut.cz
či běžnou poštou na adrese: 

Junák - český skaut, z. s.
Ústřední revizní komise
Senovážné nám. 24 
110 00   Praha 1

Vzory dokumentů pro revizní činnost jsou k dispozici ve Spisovně.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.