( Aktuální )
Zveřejněno 9. 6. 2021
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lenka Šablová

Ústřední revizní komise (ÚRKJ)

Ústřední revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Junáka - českého skauta řádně vedeny a vykonává-liJunák činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontroluje veškeré hospodaření spolku. Činnost ÚRK upravují Stanovy Junáka (Hlava 12) a Revizní řád. ÚRKJ má celkem 7 členek a členů. 

Složení ÚRKJ

V roce 2020 byli v online volbách ústředních orgánů zvoleni tito členové a členky ÚRKJ:

  • Jan Stejskal - Johan (předseda)
  • Jakub Procházka - Citron (místopředseda)
  • Kateřina Musilová - Danělka
  • Jiří Benda - Hurón
  • Václav Dobrozemský - Vaša
  • Jan Fischer - Hvězdář
  • Jakub Šimurda - Kolibřík

Více o tom, na co se budou v rámci své práce v ÚRKJ zaměřovat představují v medailoncích

ÚRKJ je možné kontaktovat e-mailem johanek3@gmail.com či běžnou poštou na adrese: 

Junák - český skaut, z. s.
Ústřední revizní komise
Senovážné nám. 24
110 00   Praha 1

Vzory dokumentů pro revizní činnost jsou k dispozici ve Spisovně.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.