( Aktuální )
Zveřejněno 8. 6. 2021
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Skauting pro všechny

Posláním odboru Skauting pro všechny (SpV)  je podporovat vedoucí oddílů i oddíly samotné v udržení a zkvalitnění podmínek pro členy s individuálními a specifickými potřebami v Junáku.

Konkrétně to znamená:

  1. vytvoření, udržování a rozvoj nástrojů pro zajištění této podpory,
  2. provázání problematiky se všemi dotčenými odbory, skupinami a projekty Junáka k jejímu pevnému začlenění do vzdělávacího a výchovného systému organizace,
  3. informování hnutí a podpora vzdělávání v problematice dětí i dospělých se specifickými potřebami,
  4. vyhledávání a využívání inovací a zahraničních zkušeností, podpora navazování spolupráce mezi oddíly a dalšími specializovanými organizacemi v místě jejich působení, odborná spolupráce a iniciativa při strategickém podchycení otázky rovných příležitostí v Junáku, oborová oponentura k nově vznikajícím materiálům, podpora a koordinace aktivit Junáka s dětmi, mládeží či dalšími osobami se specifickými potřebami.

Nabídka odboru

Odbor nabízí 11 vzdělávacích programů, které najdete v nabídce Vzdělávání na klíč. Programy pořádáme pro oddílovou, střediskovou radu, stejně jako pro vzdělávací tým, účastníky vzdělávacího kurzu. Program umíme upravit vašim potřebám, připravit ho na míru. Nabízíme i konzultaci vámi připravovaných vzdělávacích programů.

Poradna nabízí podporu formou konzultace (e-mailem, telefonicky, online setkáním, osobně v Praze) vedoucím, kteří mají v oddíle dítě se specifickou potřebou a hledají cesty, jak ho co nejlépe podpořit, chtějí se připravit na přijetí takového dítěte nebo řeší jeho začlenění do oddílu. Mohou se na nás obrátit také vedoucí, které zajímá, jak v oddíle aplikovat respektující přístup nebo jak řešit potíže v oddíle respektujícím způsobem. Kromě konzultace můžeme nabídnout tipy na případnou další odbornou pomoc podle situace, včetně zprostředkování supervize. Na vaše otázky čekáme na e-mailu poradna@skaut.cz .

Z nevýhody výhoda

Příručka pro vedoucí dětských kolektivů o tom, jak v oddíle pracovat s dětmi s různými specifickými potřebami

Aby byly zážitky pro všechny

Příručka se čtyřmi příběhy dětí, které nastiňují oblasti a situace, které prožívají trochu jinak. 

ADHD - vím, co s tím?!

Příručka o poruše pozornosti s hyperaktivitou

Aspergerův syndrom - vím co s tím?!

Příručka, která pomáhá při práci s dítětem s Aspergerovým syndromem

Společná dobrodružství

Jak uspořádat společnou akci vašeho oddílu s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.

“Nejsem žádná socka...”

Jak pracovat s dětmi se sociálním znevýhodněním v prostředí skautských oddílů.

Diversity toolkit (v českém jazyce)

Příručka od WOSM o tom, jak na rozmanitost ve skautingu

Odbor SpV publikuje též ve skautských časopisech . Vyhledávejte pod štítkem Skauting pro všechny. Doporučujeme například článek Co dětem nedělat (Skauting únor/​2020)

Kdo je členem/členkou odboru

Kontakt

Důležité odkazy

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.