( Aktuální )
Zveřejněno 5. 9. 2023
Josef Boubín
KÚJ – koordinátor personalistických projektů
josef.boubin@skaut.cz
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Stávám se členem/členkou skautského odboru

Být členem odboru je jednou z dalších možností, jak přispět k rozvoji skautingu.

Co můžeš využít Ty osobně?

Proplacení cestovních náhrad 

Cestovní příkazy se odevzdávají elektronicky. Je nutné využít systému DMS, do kterého se přihlásíš skrze skautIS. V podrobném návodu se dozvíš, jak postupovat.

Nabídka IT možností

Nabídka levného software, otevřená data, týmové disky, a mnoho dalšího.

Školení pro dobrovolníky 

Ústředí se snaží reagovat na poptávku členek a členů odborů. Školení jsou vypsaná na skoleni.skauting.cz a je možné se individuálně přihlásit. Nabídky aktuálních školení včetně podrobných informací posíláme vždy e-mailem přes vedoucí odborů. Na vedoucí/ho odboru se také obrať se svým návrhem na zajímavé školení pro sebe či ostatní. 

Mentoring

Řada dobrovolníků vyzkoušela mentoring. Promluv si taky o tom se svým/​svojí vedoucí/m, koho by Ti doporučila a jak na to. 

Činovnická funkce 

Jako člen/​ka  odboru vykonáváš činovnickou funkci (dle Organizačního řádu , čl. 184 d) ). Můžeš tak využívat všech práv a povinností, které s tím souvisí. Po dlouhodobé aktivní činnosti můžeš například kandidovat do ústředních orgánů.

Skautský vizuální styl 

Doporučujeme jej využívat pro dodržení jednotného vizuálního stylu ve všech materiálech. Veškerá pravidla najdeš na Křižovatce, včetně předpřipravených šablon. Pro další otázky doporučujeme natočený webinář. Pro práci v Canvě může sloužit základní “návod” v záznamu ze školení, které se již uskutečnilo.

Skautská telefonní síť (STS)

Můžeš se zapojit do skautské “firemní sítě”, kde si mohou skauti navzájem volat zdarma a další služby (mobilní internet, volání a data v zahraničí) získávat s významnou slevou. Pod TDC je možnost zapojení pro jednotlivce, kteří pracují pro ústředí, pakliže jejich domovské středisko STS nenabízí.

Skautská energie

Podobně se můžeš zapojit do  programu, ve kterém mají skauti a jejich blízcí výhodné ceny elektřiny a plynu.

Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu 

Po dohodě s vedoucí/m odboru a zpravodajem lze požádat o zařazení do pojištění, pokud z titulu jiných funkcí nejsi ještě pojištěn/​a.

Co může využít celý odbor?

  • Zasedačky a vybavení – máte možnost využít vybavení na akce a prostory pro jednání či činnost vašeho odboru. K dispozici je několik zasedacích místností v Praze, a to včetně možnosti přespání. Způsob rezervace a další podrobnosti najdete v nabídce Kanceláře ústředí.
  • Přehled vzdělávacích akcí jak pro vás, tak pro prezentaci vzdělávací akce pořádané vaším odborem. 
  • Vzdělávání na klíč je nabídka pro členy organizace, kam může váš odbor přispět realizací konkrétního programu na klíč.
  • Skaut.cz/​jobs navštivte, hledáte-li člověka na pomoc s nějakou konkrétní činností v odboru či s nějakou akcí, neváhejte dát svoji poptávku na Skautské jobs.
  • Poděkování jsou nedílnou součástí práce s lidmi. Můžete využít on-line generátor poděkování a poslat či zveřejnit poděkování elektronicky (např. status na FB), nebo jej vytisknout a předat.
  • Setkání dobrovolníků okolo ústředí zvané Ústřice je pravidelná akce pro zástupce odborů a všech ostatních dobrovolníků pracujících na ústředí na různých projektech. Koná se zpravidla na podzim, termín i pozvánku dostávají vedoucí odborů.
  • Skautské informační kanály najdete v uceleném přehledu, včetně příkladů možností využití pro vaši činnost.

Kde hledat aktuální informace?

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.