( Aktuální )
Zveřejněno 23. 10. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Odbor pro vzdělávání

Pokud si v oblasti skautského vzdělávání s čímkoliv nevíš rady, neváhej nás kontaktovat. Vítáme jakékoli dotazy, podněty i nabídky spolupráce. Chceme společně dělat skautské vzdělávání lepším. 

Co má Odbor pro vzdělávání na starosti?

Odbor funguje především jako poradní a pomocný sbor zpravodaje VRJ pro vzdělávání. Jeho členy jsou zkušení vzdělavatelé a vzdělavatelky.

Podílí se zejména na:

  • poskytování konzultací, vyhodnocování a řešení aktuálních situací a problémů v oblasti vzdělávání,
  • řízení a provádění vybraných vzdělavatelských projektů,
  • zajišťování metodik a příruček pro vzdělávající sevzdělavatele,
  • zajišťování Ústřední lesní školy a dalších setkání a porad vzdělavatelů,
  • návštěvách a supervizi vzdělávacích akcí.

Jak vám může Odbor pro vzdělávání pomoci?

Při vyřizování běžné agendy a dále v případě dotazů či konzultací týkajících se pořádání vzdělávacích akcí se můžete obracet na Péráka (viz níže) nebo na email vzdelavani@skaut.cz (adresátem je pak jak Pérák, tak Mukóki).

Více informací, kontaktů a možností podpory při specifických vzdělavatelských situací najdete zde.

Obecné informace o skautském vzdělávání najdete zdeinformace pro pořadate vzdělávacích akcí najdete zde.

Průběžně můžete sledovat novinky ve skautském vzdělávání na FCB Skautské vzdělávání a prostřednictvím mailového občasníku vzdělavatelům (o přidání mezi adresáty může kdokoliv požádat na vzdelavani@skaut.cz  - občasník chodí cca 1x za dva měsíce).

Kdo tvoří Odbor pro vzdělávání?

Filip Hlavinka – Mukóki

Filip Hlavinka – Mukóki

zpravodaj VRJ pro vzdělávání

filip.hlavinka@skaut.cz, 605 778 792 (STS)

Michal Peroutka – Pérák

Michal Peroutka – Pérák

koordinátor vzdělávání

michal.peroutka@skaut.cz, 734 238 508 (STS)

Pérák je zpravodajem pro vzdělávání 1. střediska Kolín, dlouhé roky působil jako instruktor okresních vzdělávacích kurzů a VLK Ursus, který také vedl. Kromě jiného byl i garantem OČK vedení oddílu a členem týmu připravující současnou podobu vůdcovské kvalifikace.

Radek Procyk – Maverick

Radek Procyk – Maverick

koordinátor koncepce vzdělávání

maverick@skaut.cz, 777 581 652

Maverick postupně prošel řadou kurzů od čekateláku po instruktorku. Na založení několika kurzů se také podílel. Aktuálně se nejvíce věnuje připravovaným změnám ve vzdělávání.
Simona Kubátová – Simča

Simona Kubátová – Simča

koordinátorka vzdělávacích týmů

simona.kubatova@skaut.cz, 777 483 876

Simča pracuje na ústředí jako koordinátorka vzdělávacích týmů, a tedy pomáhá Odboru pro vzdělávání zejména s komunikací a podporou pro nové vzdělávací týmy a kurzy.
Martin Sovák – Čajoch

Martin Sovák – Čajoch

šéf odboru

cajoch@skaut.cz, 728 052 350 (STS)

Čajoch po letech působení v řadě funkcí na různých úrovních Junáka - českého skauta, tajemničení a instruktorování na různých vzdělávacích akcích (LŠ Vlčácká a Světluška, LŠ Protos, ČK Ponetu, ČK Vario…), dnes šéfuje Odboru pro vzdělávání, vede čekatelský kurz Arbor Vitae a je jedním z garantů OČK organizace.

Petr Brabec – Vrabčák

Petr Brabec – Vrabčák

Vrabčák působil na řadě kurzů od čekatelských až po lesní školu, nejvíce z rodiny kurzů Gong. Podílel se mimo jiné na vytvoření současné podoby čekatelské zkoušky. Je garantem OČK myšlenkové základy a historie skautingu a také garantem OČK organizace. Jinak je doma ve středisku Jana Boska v Olomouci.
Dominika Hübnerová

Dominika Hübnerová

Skippy je dlouholetá instruktorka Světluškovského lesního kurzu, nyní členka týmu instruktorské školy Ejhle. Skautsky doma je v Turnově.
Tomáš Pustelník – Zrzek

Tomáš Pustelník – Zrzek

Zrzek působil několik let jako elév a později stálý instruktor na čekatelském kurzu Arbor Vitae. Momentálně vede rádcovský kurz Fičák, jinak se věnuje hlavně rodině. Ačkoliv žije v Brně, domovské středisko má v Čáslavi, kde zároveň působí jako předseda revizní komise.
Magdalena Samcová – Myška

Magdalena Samcová – Myška

myska@stopari.org

Myška po instruktorování na rádcovském a čekatelském kurzu zakotvila na Last Minute ZZA. Kromě zdravovědy se věnuje výchově a vzdělávání ve středisku Stopaři v Praze.
Alena Švaříčková – Kloky

Alena Švaříčková – Kloky

Kloky je vedoucí střediska Řehoře Mendla v Brně, dlouhé roky působí jako instruktorka ČLK Rozrazil, který také vedla, a podílela se i na jiných vzdělávacích akcích (ČK Ponetu, ČK a VK brněnského II. okrsku). V současné době je také garantkou OČK metodika.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.