( Aktuální )
Zveřejněno 2. 11. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Potřebuji poradit/pomoci se skautským vzděláváním

S obecnými dotazy a připomínkami ohledně skautského vzdělávání (například schvalování vzdělávacích akcí, podmínky k přiznávání kvalifikací, žádosti o výjimky apod.) se můžete standardně obracet na email vzdelavani@skaut.cz . Uvedenou agendou se zpravidla zabývá koordinátor vzdělávání Michal Peroutka – Pérák, případně zpravodaj VRJ pro vzdělávání Filip Hlavinka – Mukóki.

Vznik a podporu nových vzdělávacích týmů čekatelských a vůdcovských kurzů řeší koordinátorka vzdělávacích týmů Simona Kubátová – Simča (simona.kubatova@skaut.cz ).

Víkendy oddílových rad (VOR) se zabývá koordinátorka VOR Kateřina Zavřelová - Káťa (kata.zavrelova@skaut.cz ).

Střediskovými minimem (SM) se zabývá koordinátorka projektu HOČ Jana Godarová - Ellie (jana.godarova@skaut.cz ).

Odbornými činovnickými kvalifikacemi (OČK) se zabývá koordinátor OČK Jaroslav Petřík – Australan (jaroslav.petrik@skaut.cz ).

Posílání záloh a vyúčtování dotací na vzdělávací akce spadá pod ekonomické oddělení, konkrétně Petru Holanovou (petra.holanova@skaut.cz ).

Řešíte-li vydávání dekretů/osvědčení a jejich duplikátů (kromě čekatelských dekretů a osvědčení zdravotnických kurzů neakreditovaných či akreditovaných externím dodavatelem - v tom případě to řešte s pořadatelem kurzu), pište na email kancelar@skaut.cz . Tuto agendu vyřizuje asistentka KUJ Jana Hrnčířová – Janča.

Potřebujete-li zapsat získanou kvalifikaci do skautISu, doporučujeme se obrátit na akci, kde jste ji získali (má povinnost vám kvalifikaci zadat do 1 měsíce od jejího získání). V případě historických kvalifikací můžete zažádat o zápis kvalifikace tímto způsobem (budete potřebovat fotku či scan dekretu). V případě dotazů pište na email kancelar@skaut.cz . Tuto agendu vyřizuje asistentka KUJ Jana Hrnčířová – Janča.

Obecné technické problémy ve skautISu řeší skautISová podpora (podpora@skaut.cz ).

 

Supervize pro vzdělavatele

Kromě výše uvedené základní administrativně-organizační podpory nabízíme také další možnosti, jak řešit nejrůznější otázky kolem vašich kurzů a zkoušek. Touto podporou je nabídka osobní supervize ze strany zkušených vzdělavatelů, jejichž seznam najdete v tabulce uvedené níže.

Supervizí v žádném případě nemyslíme kontrolu, ale osobní poradenství, sdílení zkušeností a prostor pro inspiraci.

V tabulce si tak můžete vybrat supervizora buď podle oblasti, ve které supervizi nabízí, nebo podle krátkého medailonku, který je u něj uveden. Můžete se na něj přímo obrátit a začít se domlouvat, o jakou supervizi byste měli zájem. Jestli půjde např. spíše o jednorázovou konzultaci nového záměru, nebo dlouhodobou podporu začínajícího týmu, či něco úplně jiného.

Pokud byste si z uvedené nabídky nevybrali, např. proto že máte zájem o supervizi v nějaké specifické oblasti, napište na email vzdelavani@skaut.cz . Pokusíme se vám zprostředkovat supervizi podle vašich potřeb.


Čekatelské vzdělávání

Martin Sovák – Čajoch

Dlouholetý vůdce víkendového čekatelského kurzu Arbor Vitae, šéf Odboru pro vzdělávání, garant OČK ORG, dříve člen Náčelnictva, instruktor LŠ Protos a LŠ Vlčácká a Světluška

Kvalifikace: IK, OČK ORG, OČK PRV, OČK PED, OČK MZHS, OČK MET

email: cajoch@skaut.cz


Petr Brabec – Vrabčák

Vůdce ČK Ponetu. Dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání. Garant OČK MZHS a OČK ORG. Člen pracovní skupiny pro revizi ČZ. Dříve instruktor na kurzech rodiny Gong, zejména VLK Gong, vůdce ZLŠ Gong.

Kvalifikace: IK, IK SLSK, OČK MZHS, ORG

Další info: V civilu projektový manažer, agilní kouč

email: petr.brabec@gmail.com

Vůdcovské vzdělávání

Jan Šimbera – Prófa

Bývalý dlouholetý instruktor a vůdce VLK Ursus, člen Náčelnictva

Kvalifikace: IK, SM, OČK ORG, OČK PRV, OČK MZHS

Další info: člen týmu poslední revize VZ

email: profa@skaut.cz

Lesní kurzy a školy (nekvalifikační)

Radek Procyk – Maverick

Dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání, instruktor řady kurzů.

Kvalifikace: IK

Další info: v civilu manažer poradenské společnosti a lektor vzdělávání managementu

email:maverick@skaut.cz


Martin Sovák – Čajoch

Dlouholetý vůdce víkendového čekatelského kurzu Arbor Vitae, šéf Odboru pro vzdělávání, garant OČK ORG, dříve člen Náčelnictva, instruktor LŠ Protos a LŠ Vlčácká a Světluška

Kvalifikace: IK, OČK ORG, OČK PRV, OČK PED, OČK MZHS, OČK MET

email: cajoch@skaut.cz

Zdravotnické vzdělávání

Jiří Ferenc – Ferda

Vedoucí Zdravotní rady Junáka, šéf Skautského záchranářského střediska, garant OČK ZDR, akreditovaný garant řady zdravotnických kurzů.

 email: JirkaFerenc@seznam.cz


Tomáš Fiala – Fialík

Garant OČK ZDR – nižší stupeň, vedoucí kurzu Kapka HKVS.

Kvalifikace: KZ, IK, OČK ZDR (nižší stupeň)

Další info: Instruktor VZS ČČK, profesně oblast IT

email: tomas.fiala@skaut.cz  

Vodácké a sportovní kurzy

Tomáš Fiala – Fialík

Vedoucí vodáckých kurzů a seminářů – Víkend divoké vody, Kapka HKVS apod. Pořadatel vodáckých kvalifikací – ZVM, KZ, KVT. Garant OČK ZDR – nižší stupeň.

Kvalifikace: KZ, IK, OČK ZDR (nižší stupeň)

Další info: Instruktor VZS ČČK, profesně oblast IT

email:

tomas.fiala@skaut.cz

Řízení kurzu

Radek Procyk – Maverick

Dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání, instruktor řady kurzů.

Kvalifikace: IK

Další info: v civilu manažer poradenské společnosti a lektor vzdělávání managementu

email: maverick@skaut.cz

 

Petr Brabec – Vrabčák

Vůdce ČK Ponetu. Dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání. Garant OČK MZHS a OČK ORG. Člen pracovní skupiny pro revizi ČZ. Dříve instruktor na kurzech rodiny Gong, zejména VLK Gong, vůdce ZLŠ Gong.

Kvalifikace: IK, IK SLSK, OČK MZHS, ORG

Další info: V civilu projektový manažer, agilní kouč

email: petr.brabec@gmail.com

 

Petr Beránek – Vlk

Instruktor ILŠ Collegium, vůdce ČK Čtyři Palice a VK Čtyři Prameny, dříve vůdce ČLK Sursum a instruktor Ekumenické lesní školy, bývalý asistent zpravodajky VRJ pro vzdělávání a člen Odboru pro vzdělávání, garant OČK MZHS

Kvalifikace: IK, OČK MZHS, MET, TAB, VED

Další info: v civilu historik a vedoucí muzea.

email: beranek.vlk@seznam.cz

Fungování a vnitřní kultura týmu

Petr Beránek – Vlk

Instruktor ILŠ Collegium, vůdce ČK Čtyři Palice a VK Čtyři Prameny, dříve vůdce ČLK Sursum a instruktor Ekumenické lesní školy, bývalý asistent zpravodajky VRJ pro vzdělávání a člen Odboru pro vzdělávání, garant OČK MZHS

Kvalifikace: IK, OČK MZHS, MET, TAB, VED

Další info: v civilu historik a vedoucí muzea.

email: beranek.vlk@seznam.cz

Projekt kurzu

Barbora Tichavová – Rozárka

Někdejší dlouholetá zpravodajka VRJ pro vzdělávání, instruktorka řady kurzů.

Kvalifikace: IK

Další info: aktuálně zpravodajka pro program, lze využít podpory i v této oblasti. 

email: barbora.tichavova@skaut.cz

 

Petr Brabec – Vrabčák

Vůdce ČK Ponetu. Dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání. Garant OČK MZHS a OČK ORG. Člen pracovní skupiny pro revizi ČZ. Dříve instruktor na kurzech rodiny Gong, zejména VLK Gong, vůdce ZLŠ Gong.

Kvalifikace: IK, IK SLSK, OČK MZHS, ORG

Další info: V civilu projektový manažer, agilní kouč

email: petr.brabec@gmail.com

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.