( Aktuální )
Zveřejněno 26. 2. 2024
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Potřebuji poradit/pomoci se skautským vzděláváním

S obecnými dotazy a připomínkami ohledně skautského vzdělávání (například schvalování vzdělávacích akcí, podmínky k přiznávání kvalifikací, žádosti o výjimky apod.) se můžete standardně obracet na email vzdelavani@skaut.cz . Uvedenou agendou se zpravidla zabývá koordinátor vzdělávání Michal Peroutka – Pérák, případně zpravodaj VRJ pro vzdělávání Filip Hlavinka – Mukóki.

Vznik a podporu nových vzdělávacích týmů čekatelských a vůdcovských kurzů a zkoušek a také agendu odborných činovnických kvalifikací (OČK) řeší asistent vzdělávání Martin Kolovský - Marťan (martin.kolovsky@skaut.cz ).

Víkendy oddílových rad (VOR) se zabývá koordinátorka VOR Kateřina Zavřelová - Káťa (kata.zavrelova@skaut.cz ).

Střediskovými minimem (SM) se zabývá koordinátorka kurzů SM Jana Godarová - Ellie (strediskove-minimum@skaut.cz ).

Posílání záloh a vyúčtování dotací na vzdělávací akce spadá pod ekonomické oddělení (ekonomicke@skaut.cz ).

Řešíte-li vydávání dekretů/osvědčení a jejich duplikátů (kromě čekatelských dekretů a osvědčení zdravotnických kurzů neakreditovaných či akreditovaných externím dodavatelem - v tom případě to řešte s pořadatelem kurzu), pište vedoucí pro administrativu a organizaci Janě Hrnčířové – Janče (jana.hrncirova@skaut.cz ).

Potřebujete-li zapsat získanou kvalifikaci do skautISu, doporučujeme se obrátit na akci, kde jste ji získali (má povinnost vám kvalifikaci zadat do 1 měsíce od jejího získání). V případě historických kvalifikací můžete zažádat o zápis kvalifikace tímto způsobem (budete potřebovat fotku či scan dekretu). V případě dotazů pište vedoucí pro administrativu a organizaci Janě Hrnčířové – Janče (jana.hrncirova@skaut.cz ).

Obecné technické problémy ve skautISu řeší skautISová podpora (podpora@skaut.cz ).

 

Supervize pro vzdělavatele

Kromě výše uvedené základní administrativně-organizační podpory nabízíme také další možnosti, jak řešit nejrůznější otázky kolem vašich kurzů a zkoušek. Touto podporou je nabídka osobní supervize ze strany zkušených vzdělavatelů, jejichž seznam najdete v tabulce uvedené níže.

Supervizí v žádném případě nemyslíme kontrolu, ale osobní poradenství, sdílení zkušeností a prostor pro inspiraci.

V tabulce si tak můžete vybrat supervizora buď podle oblasti, ve které supervizi nabízí, nebo podle krátkého medailonku, který je u něj uveden. Můžete se na něj přímo obrátit a začít se domlouvat, o jakou supervizi byste měli zájem. Jestli půjde např. spíše o jednorázovou konzultaci nového záměru, nebo dlouhodobou podporu začínajícího týmu, či něco úplně jiného.

Pokud byste si z uvedené nabídky nevybrali, např. proto že máte zájem o supervizi v nějaké specifické oblasti, napište na email vzdelavani@skaut.cz . Pokusíme se vám zprostředkovat supervizi podle vašich potřeb.


Čekatelské vzdělávání

Martin Sovák – Čajoch

Dlouholetý vůdce víkendového čekatelského kurzu Arbor Vitae, šéf Odboru pro vzdělávání, garant OČK ORG, dříve člen Náčelnictva, instruktor LŠ Protos a LŠ Vlčácká a Světluška

Kvalifikace: IK, OČK ORG, OČK PRV, OČK PED, OČK MZHS, OČK MET

email: cajoch@skaut.cz


Petr Brabec – Vrabčák

Dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání. Garant OČK MZHS a OČK ORG. Člen pracovní skupiny pro revizi ČZ. Dříve instruktor na řadě kurzů, zejména rodiny Gong (VLK Gong, vůdce ZLŠ Gong...), vůdce ČK Ponetu 2021 a KIK Agogé

Kvalifikace: IK, IK SLSK, OČK MZHS, ORG

Další info: V civilu projektový manažer, agilní kouč

email: vrabcak@skaut.cz

Vůdcovské vzdělávání

Jan Šimbera – Prófa

Bývalý dlouholetý instruktor a vůdce VLK Ursus, člen Náčelnictva

Kvalifikace: IK, SM, OČK ORG, OČK PRV, OČK MZHS

Další info: člen týmu poslední revize VZ

email: profa@skaut.cz

Lesní kurzy a školy (nekvalifikační)

Radek Procyk – Maverick

Koordinátor koncepce vzdělávání, dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání, instruktor řady kurzů.

Kvalifikace: IK

Další info: v civilu manažer poradenské společnosti a lektor vzdělávání managementu

email:maverick@skaut.cz


Martin Sovák – Čajoch

Dlouholetý vůdce víkendového čekatelského kurzu Arbor Vitae, šéf Odboru pro vzdělávání, garant OČK ORG, dříve člen Náčelnictva, instruktor LŠ Protos a LŠ Vlčácká a Světluška

Kvalifikace: IK, OČK ORG, OČK PRV, OČK PED, OČK MZHS, OČK MET

email: cajoch@skaut.cz

Zdravotnické vzdělávání

Jiří Ferenc – Ferda

Garant OČK ZDR, akreditovaný garant řady zdravotnických kurzů.

 email: JirkaFerenc@seznam.cz

Vodácké a sportovní kurzy

Tomáš Fiala – Fialík

Vedoucí vodáckých kurzů a seminářů – Víkend divoké vody, Kapka HKVS apod. Pořadatel vodáckých kvalifikací – ZVM, KZ, KVT. Garant OČK ZDR – nižší stupeň.

Kvalifikace: KZ, IK, OČK ZDR

Další info: Instruktor VZS ČČK, profesně oblast IT

email:

tomas.fiala@skaut.cz

Řízení kurzu

Radek Procyk – Maverick

Koordinátor koncepce vzdělávání, dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání, instruktor řady kurzů.

Kvalifikace: IK

Další info: v civilu manažer poradenské společnosti a lektor vzdělávání managementu

email: maverick@skaut.cz

 

Petr Brabec - Vrabčák

Dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání. Garant OČK MZHS a OČK ORG. Člen pracovní skupiny pro revizi ČZ. Dříve instruktor na řadě kurzů, zejména rodiny Gong (VLK Gong, vůdce ZLŠ Gong...), vůdce ČK Ponetu 2021 a KIK Agogé

Kvalifikace: IK, IK SLSK, OČK MZHS, ORG

Další info: V civilu projektový manažer, agilní kouč

email: vrabcak@skaut.cz

 

Petr Beránek – Vlk

Instruktor ILŠ Collegium, vůdce ČK Čtyři Palice a VK Čtyři Prameny, dříve vůdce ČLK Sursum a instruktor Ekumenické lesní školy, bývalý asistent zpravodajky VRJ pro vzdělávání a člen Odboru pro vzdělávání, garant OČK MZHS

Kvalifikace: IK, OČK MZHS, MET, TAB, VED

Další info: v civilu historik a vedoucí muzea.

email: beranek.vlk@seznam.cz

Fungování a vnitřní kultura týmu

Petr Beránek – Vlk

Instruktor ILŠ Collegium, vůdce ČK Čtyři Palice a VK Čtyři Prameny, dříve vůdce ČLK Sursum a instruktor Ekumenické lesní školy, bývalý asistent zpravodajky VRJ pro vzdělávání a člen Odboru pro vzdělávání, garant OČK MZHS

Kvalifikace: IK, OČK MZHS, MET, TAB, VED

Další info: v civilu historik a vedoucí muzea.

email: beranek.vlk@seznam.cz

Projekt kurzu

Barbora Tichavová – Rozárka

Někdejší dlouholetá zpravodajka VRJ pro vzdělávání, instruktorka řady kurzů.

Kvalifikace: IK

Další info: aktuálně zpravodajka pro program, lze využít podpory i v této oblasti. 

email: barbora.tichavova@skaut.cz

 

Petr Brabec - Vrabčák

Dlouholetý člen Odboru pro vzdělávání. Garant OČK MZHS a OČK ORG. Člen pracovní skupiny pro revizi ČZ. Dříve instruktor na řadě kurzů, zejména rodiny Gong (VLK Gong, vůdce ZLŠ Gong...), vůdce ČK Ponetu 2021 a KIK Agogé

Kvalifikace: IK, IK SLSK, OČK MZHS, ORG

Další info: V civilu projektový manažer, agilní kouč email

email: vrabcak@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.