( Aktuální )
Zveřejněno 22. 3. 2024
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Michal Peroutka (Pérák)

Vzdělávání na klíč

Připravujete kurz, regionální setkání činovníků nebo podobnou akci a potřebujete externě zajistit zajímavý vzdělávací program? Chcete na středisko pozvat odborníka na téma, u kterého cítíte mezery? Můžeme vám s tím pomoci! Odbory, pracovní skupiny a další týmy Junáka – českého skauta nabízejí řadu programů realizovaných na klíč.

Jak program objednat?

Máte o některý z nabízených programů zájem? Vyplňte formulář s poptávkou a my vám zprostředkujeme kontakt na konkrétní osoby, které vzdělávání nabízí.

Pokud chcete udělat objednávku více programů na jednu akci, udělejte ji najednou. Objednávejte pouze ty programy, o které máte skutečně zájem. Děkujeme.

Po předání kontaktu jste to VY, kdo iniciuje s dotyčnou osobou konkrétní domluvu na programu.

Programy jsou realizovány zdarma, ale lektoři mohou chtít proplatit cestovní náklady – domluvte se dopředu s konkrétním lektorem.

V případě dotazů či připomínek pište na vzdelavani@skaut.cz .

Děkujeme za váš zájem o Vzdělávání na klíč.

Objednat program

Nabídka programů

Odbor pro bezpečný skauting je tvořen primárně dobrovolníky, které téma ochrany dětí zajímá v profesním nebo volném čase. Najdete v něm jak odborníky z oblasti psychologie a krizové intervence, tak dlouholeté instruktory skautských vzdělávacích akcí. Společně pracují na zvyšování povědomí o psychickém bezpečí, realizují dílčí projekty a navrhují systémová opatření.

Psychické bezpečí dětí v oddíle Sexuální výchova v oddíle Kodex jednání dospělých Jak na rizika a krizové situace při skautské činnosti Fórum sdílené chyby

Odbor vlčat a světlušek (OvaS) se stará o výchovné kategorie benjamínků, vlčat a světlušek. Konkrétně o udržování a rozvoj jejich výchovných nástrojů, zajištění stabilních akcí jako speciálních výchovných nástrojů (např. ZvaS), oborová oponentura k nově vznikajícím materiálům, k časopisům atd.

Benjamínci Jak vést vlčata Jak vést světlušky Jak pracovat s ideou Výchovné nástroje vlčat a světlušek Práce se stezkami vlčat a světlušek Symbolické rámce vlčat a světlušek Jak připravit oddíl na ZVaS (Závod vlčat a světlušek) Závod vlčat a světlušek (ZVaS) - jak uspořádat akci

Workshopy k družinovému systému probíhají už od ledna 2021, kdy byly součástí většího projektu Podpora fungování družinového systému. Jsou vedeny zkušenými lektory a mířené přímo do skautských jednotek, kterým pomáhají se zaváděním i fungováním družinového systému. Je skrze ně nabízen nejen ucelený obrázek o družinovém systému, ale je zde zejména prostor pro zamyšlení se nad aktuální situací v oddílech, načerpání inspirace a tvorbu plánů do budoucna.

Workshop k družinovému systému

Roverský odbor podporuje roverské kmeny i jednotlivce, umíme poradit s roveringem a nebo pomoci s propagací vaší roverské akce. Poradíme jak mladým roverům, tak zkušeným vůdcům. RO je poradním a v některých případech akčním orgánem zpravodaje pro program Junáka - českého skauta.

Stal jsem se roverem, co teď? Kde začít při práci s rovery

Odbor pro personalistiku se snaží pomáhat činovníkům na všech organizačních úrovních k úspěšnému budování a vedení svých týmů. Snažíme se činovníky vzdělávat v tématech jako jsou získávání a motivace dobrovolníků, mentoring, úspěšná spolupráce, cyklus dobrovolníka, vedení porad, komunikace v týmu, nástroje sebehodnocení a další. K potřebám středisek přistupujeme individuálně. Nabízíme také semináře pro výchovné zpravodaje.

Skautská personalistika a řízení Mentoring jako přirozená věc ve skautingu Začlenění dospělého nováčka Roveři nad zlato aneb jak podpořit rovery, abychom měli činovníky (verze pro střediskovou radu) Roveři nad zlato aneb jak podpořit rovery, abychom měli činovníky (verze pro okresní/krajská setkání, vzdělávací akce apod.) Komu předat štafetu? Nástupnictví v praxi Chci vylepšit svůj oddíl: jak na to? Aby skautský oddíl byl opravdu skautský: Jak být dobrým výchovným zpravodajem/zpravodajkou?

Taky si lámete hlavu s tím, jak „službu nejvyšší Pravdě a Lásce“ přenést do svého vlastního života i do života svého oddílu? Chtěli byste s druhými sdílet myšlenky o tom, co jsou to ty „vyšší hodnoty“, kde se berou nebo jak je předávat dětem v oddíle? Nejste sami. A proto Odbor duchovní výchovy ve spolupráci se Skautským institutem nabízí semináře projektu Hledání prvního principu.

Já a první princip První princip u nás v oddíle

V odboru Skauti na Zemi je naším cílem posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě. Usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech a aby díky tomu dokázali domýšlet dopady svého jednání. Věříme, že toto porozumění přispěje k zodpovědnějšímu rozhodování i chování každého z nás.

Nový bod skautské výchovné metody: Zapojení do společnosti. Proč a jak? Participace: Jak posilovat vliv členů a členek na chod oddílu Globální vzdělávání ve skautingu Globální odpovědnost v praxi oddílů Kdo je za vodou? Světová hra na obchod Do roboty! Hra s nulovým součtem Jak odpovědně realizovat větší skautskou akci

EkoOdbor vytváří podporu pro to, aby se v Junáku - českém skautuna všech úrovních (od fungování oddílů po strategické priority řízení organizace) uvažovalo a konalo šetrně k životnímu prostředí a mohli jsme tak naplňovat 6. bod skautského zákona a skautskou výchovnou metodu. Odbor se tak podílí se na tvorbě výchovného programu Junáka - českého skata (odborky, stezky, kompetence aj.) a během roku pořádá akce otevřené skautské i neskautské veřejnosti. Aktuálně se odbor intenzivně věnuje tématu klimatické změny.

Bavíme se o klimatu Příroda a ekologie v praxi na táboře, kurzu… Přírodovědná vycházka do okolí Metodika k „Příroda kolem nás“ Podpora při přípravě vlastního programu zaměřeného na přírodu Inspiromat přírodních programů Hodnota přírody Krajina jako cibule

Pomáháme českým skautkám a skautům být pevnou součástí celosvětového hnutí a sdílet stejné hodnoty s více než 60 miliony lidí bez ohledu na kulturní a jiné odlišnosti. Chceme, abychom všichni mohli zažít mezinárodní skauting, díky němu růst a čerpat z něj. Zároveň se snažíme, aby i český skauting byl ve světě přínosem. Dbáme na řádné členství a reprezentaci naší organizace v mezinárodním skautském společenství.

Jak zažít mezinárodní skauting

Infoodbor vznikl v roce 2008 v rámci příprav skautISu a od té doby funguje jako dobrovolnický poradní a pracovní orgán zpravodaje Výkonné rady pro organizaci a ICT. Hlavním úkolem je sledovat aktuální stav a možnosti využití informačních technologií v Junáku - českém skautu, navrhovat možná zlepšení a metodicky vést případný vývoj nových nástrojů a aplikací pro potřeby organizace.

Google služby a on-line nástroje - skautský mail, disk a spolupráce Jak na skautIS - skautIS pro začínající skautIS pro pokročilé a speciální témata Jak na oddílový web? WordPress a Dobrý skautský web

Tým zaměstnanců a dobrovolníků kolem nemovitostí nabízí podporu, odbornou a metodickou pomoc jednotkám v oblastech tábořišť, kluboven a základen.

Chystáme se stavět/rekonstruovat

Ekonomické oddělení Kanceláře ústředí (EO) zajišťuje nejen finanční řízení ústředí organizace, ale také vše okolo dotací (žádosti, rozdělení, vyúčtování) a získávání peněz na projekty; vyjednává rámcové smlouvy pojištění majetku i osob. EO metodicky pomáhá jednotkám a jejich činovníkům se orientovat v oblasti hospodaření, finančního řízení organizačních jednotek, správy nemovitostí a kontrolní činnosti (revizní komise).

Seminář pro začínající revizory

Jako koordinátorka fundraisingu od roku 2021 rozvíjím oblast dárcovství v naší organizaci a je to dobrodružství! Dárce je pro mě parťák, který fandí stejným hodnotám jako já a jako celá skautská organizace. Ráda motivuji lidi k odstartování fundraisingu a přeji si, abychom my všichni s dárci pracovali dobře a uspokojivě pro obě strany!

Jak na fundraising

Ultimate frisbee je týmový bezkontaktní sport, ke kterému potřebujete jen létající talíř a rovnější plácek. Hodí se tak skvěle do programu skautských oddílů i kurzů.

Ultimate frisbee - létat je tak snadné

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.