( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz

Komu předat štafetu? Nástupnictví v praxi

Anotace programu:

Komu předat vedení nebo jinou roli, je otázka, která dříve či později vždy přijde. Jak přemýšlet nad nástupnictvím, co a jak je třeba dělat a sledovat, aby předávání rolí ve středisku probíhalo hladce? Kdo má zodpovědnost myslet na předání role, kdo nalézt nástupce, poskytnout mu znalosti a v začátcích dostatečně podpořit? A jak potom přímo přispět k dobrému průběhu samotného předání?

Forma provedení:

prezenčně/všichni online

Cílová skupina:

vedoucí oddílů a jejich zástupci, vedoucí středisek, výchovní zpravodajové

Předpokládaná časová dotace programu:

1,5 hodiny

Minimální počet účastníků programu:

5 osob

Potřebné materiálně-technické zabezpečení k zajištění od organizátora:

při prezenční formě flipchart, dataprojektor se může hodit, ale není nutný

Kolik týdnů/měsíců dopředu je min. potřeba na rezervaci programu:

2 měsíce

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.