( Aktuální )
Zveřejněno 15. 6. 2021
Josef Boubín
KÚJ - koordinátor personalistických projektů
josef.boubin@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová – Prcek

Odbor pro personalistiku

Naším cílem je napomáhat vedoucím skautských dobrovolnických týmů k tomu, aby mohli vést své týmy úspěšně a s pocitem uspokojení.

Naše činnost

Persoodbor vedoucím nabízí potřebné nástroje i informace a usiluje o možnosti opory přímo v jejich okrese a kraji.

Podílíme se na projektech naplňujících cíle Strategie 2022 a realizujeme další projekty v souladu s vizí odboru. Při práci s tématem vedení spolupracovníků a týmů cíleně vycházíme ze slabých i silných stránek členů odboru a usilujeme o další vzdělávání členů v oblasti personalistiky. Snažíme se rozvíjet a sledovat trendy proměn ve společnosti a reagovat na ně. Dále chceme jako persoodbor získávat zpětnou vazbu nejen na vlastní činnost odboru, ale i na činnost ústředních orgánů Junáka v této oblasti.

Kontakt

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.