( Aktuální )
Zveřejněno 15. 3. 2024
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Odbor pro personalistiku

Naším cílem je napomáhat vedoucím skautských dobrovolnických týmů k tomu, aby mohli vést své týmy úspěšně a s pocitem uspokojení.

Aktuální projekty:

Pokud chceš s námi podporovat všechny vedoucí skautských týmů, přečti si aktuální projekty, na které hledáme posily:

Naše činnost

Aby mohli holky a kluci zažívat skvělá skautská dobrodružství, je třeba mít stabilní týmy ve vedení oddílů i středisek. Persoodbor se snaží pomáhat vedoucím středisek i jiných dobrovolnických týmů na všech úrovních organizace k úspěšnému budování a vedení svých týmů.

Nabízíme personalistické vzdělávání na klíč. Snažíme se vedoucí vzdělávat v tématech, jako jsou: hledání a motivace dobrovolníků a uzavírání spolupráce s nimi, cyklus dobrovolníka, týmové role, vedení porad a komunikace v týmu, mentoring, zapojení dospělých nováčků, předávání rolí a funkcí a další.

Informujeme o vhodných nástrojích a metodikách, např. k tématům dobrovolnická dohoda, dospělý nováček, hodnocení kvality, vedení střediska.

Přípravujeme a vedeme programy na akcích jako HelpDesk, Elixír, SeVýZ apod.

Spolupracujeme s Náčelnictvem i Výkonnou radou Junáka v oblasti práce s dospělými a skautské personalistiky. Podílíme se na vytváření i uskutečňování Strategie Junáka.

Jsme personálně propojeni a spolupracujeme s lektory kurzů střediskového minima.

Chceme spolupracovat se střediskovými zpravodaji pro personalistiku a podporovat vznik této funkce ve střediskových radách.

Diskutujeme o palčivých tématech v oblasti vedení týmů a hledáme vhodná řešení. Takovými tématy jsou aktuálně např.:

  • Jak pracovat s rovery, abychom jim umožnili prožít roverský výchovný program a zároveň abychom jim otevírali cesty k různým činovnickým funkcím a dalším rolím v Junáku a podpořili je v postupném přebírání zodpovědnosti. Jak pomoci vedení středisek komunikovat s mladší generací a propojovat potřeby roverů jako nejstarší výchovné kategorie s potřebami střediska na zabezpečení činnosti oddílů.
  • Jak děkovat spolupracovníkům v týmu a ocenit je za jejich dobrovolnou práci pro skauting, aby je to osobně potěšilo a případně motivovalo k další spolupráci. V tuto chvíli je k dispozici generátor poděkování nebo děkovací sortiment ve skautském obchodě .
  • Jak se jako Junák postavit k tomu, že po covidovém období stoupá počet lidí s nejrůznějšími psychickými potížemi. Jakým způsobem nabídnout vedoucím odbornou pomoc či konzultaci, pokud se v jejich týmu psychické potíže objeví. Jak v hnutí šířit základy psychohygieny.

A hlavně nabízíme svým členům možnost seberealizace, vzdělávání a setkávání se!

Členové Persoodboru

Kontakt

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.