( Aktuální )
Zveřejněno 5. 7. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Marek Baláš (Čiča)

Strategie 2022

Vést velkou organizaci znamená i velkou zodpovědnost. S cílem rozvíjet Junáka – českého skauta efektivně a správným směrem vznikla Strategie 2022. 

Aktuální stav

V současné době zahrnuje Strategie 2022 celkem 25 témat, všechna témata již běží a od roku 2020 jsou postupně uzavírána. 

  • Dlouhodobý plán naplňování strategie je k dispozici níže, přehled strategických témat včetně zadání a závěrečných zpráv je k nahlédnutí i pročtení tady.

Ohlédnutí

Strategii 2022 projednal XIV. valný sněm v Litomyšli v roce 2014 a následně ji schválilo Náčelnictvo. 

Během roku 2015 proběhla na úrovni ústředí i napříč organizací diskuze nad tzv. těžkými otázkami směřování Junáka – českého skauta. Otázky a odpovědi na ně pomohly k vyladění vnímání a očekávání od Strategie 2022, optiku nahlížení na priority a jednotlivá témata a také další pohledy a názory, které jsme v rámci strategie zatím míjeli.

V roce 2016 a 2019 proběhly dvě plánované revize Strategie 2022, během nichž byla část témat (zejména s nejnižší prioritou 3) vyřazena, pár témat naopak přibylo.

Úprava  Strategie 2022 v roce 2019 přinesla doplnění o nové strategické téma Dospělí nováčci (5. 1. 5) a vyřazení devíti strategických témat:

  • Podpora vzdělavatelů (5.2.2)
  • Spolupráce se samosprávami (2. 3. 1)
  • Úloha organizačních úrovní (4. 1. 1)
  • Srozumitelnost skautingu (1. 1. 1)
  • Otevřenost (3. 3. 2)
  • Vědomí kontinuity (3. 1. 5)
  • Živá debata o výchově (1. 3. 1)
  • Mezinárodní skauting pro činovníky (3. 2. 2)
  • Zvyšování odbornosti organizace (2. 1. 3)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.