( Aktuální )
Zveřejněno 15. 2. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Marek Baláš (Čiča)

Strategie 2022

Vést velkou organizaci znamená i velkou zodpovědnost. S cílem rozvíjet Junáka – českého skauta efektivně a správným směrem vznikla Strategie 2022. 

Naplňování Strategie 2022 bylo v uplynulých třech volebních obdobích hlavní prioritou práce Náčelnictva i Výkonné rady. Do její realizace jsme jako organizace investovali značné personální a finanční kapacity.

Strategie 2022 obsahovala celkem 25 témat, která zahrnovala téměř všechny oblasti činnosti organizace. V současné době jsou všechna strategická témata jsou již vyhodnocena a uzavřena, v návaznosti na to PS NJ pro strategii připravila a Náčelnictvo projednalo vyhodnocení Strategie 2022 jako celku, které předkládá jako jeden z materiálů na Valný sněm 2024.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.