( Aktuální )
Zveřejněno 15. 2. 2024
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Naplňování Strategie 2022

Níže rekapitulujeme proces a výstupy naplňování Strategie 2022 od jejího schválení a vytvoření dlouhodobého plánu jejího naplňování, přes dvě (plánované) revize obsahu dokumentu až po její uzavření, včetně závěrečných zpráv všech strategických témat.

Strategii 2022 projednal XIV. valný sněm v Litomyšli v roce 2014 a následně ji schválilo Náčelnictvo. 

V návaznosti na to vznikl Dlouhodobý plán naplňování Strategie 2022, tedy rozložení práce na jednotlivých tématech v čase. Ten se dále promítal do ročních plánů Výkonné rady, na ni navázaných pracovních týmů a dalších dobrovolníků, příp. plánů pracovních skupin Náčelnictva. Plán byl pravidelně aktualizován a promítly se do něj obě plánované revize Strategie 2022 (viz níže).

Během roku 2015 proběhla na úrovni ústředí i napříč organizací diskuze nad tzv. těžkými otázkami směřování Junáka – českého skauta. Otázky a odpovědi na ně pomohly k vyladění vnímání a očekávání od Strategie 2022, optiku nahlížení na priority a jednotlivá témata a také další pohledy a názory, které jsme v rámci strategie zatím míjeli.

 • výstupy diskuze nad „těžkými otázkami“

V roce 2016 a 2019 proběhly dvě plánované revize Strategie 2022, během nichž byla část témat (zejména s nejnižší prioritou 3) vyřazena, pár témat naopak přibylo.

 • dokument Strategie 2022 aktualizovaný po revizi v roce 2016 

Úprava  Strategie 2022 v roce 2019 přinesla doplnění o nové strategické téma Dospělí nováčci (5. 1. 5) a vyřazení devíti strategických témat:

 • Podpora vzdělavatelů (5.2.2)
 • Spolupráce se samosprávami (2. 3. 1)
 • Úloha organizačních úrovní (4. 1. 1)
 • Srozumitelnost skautingu (1. 1. 1)
 • Otevřenost (3. 3. 2)
 • Vědomí kontinuity (3. 1. 5)
 • Živá debata o výchově (1. 3. 1)
 • Mezinárodní skauting pro činovníky (3. 2. 2)
 • Zvyšování odbornosti organizace (2. 1. 3)

Z důvodů dopadů pandemie covid-19 došlo ke zpomalení práce na některých tématech, poslední tak byla uzavřena během roku 2023 (téma Podpora roverské výchovné kategorie pak v únoru 2024).

Přehled závěrečných zpráv všech strategických témat a vyhodnocení Strategie 2022 jako celku je k dispozici zde.

Přehled všech strategických témat, jejich zadání a závěrečných zpráv

Podpora činovníků

Výchova k nástupnictví

 • garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz
 • téma bylo naplňováno jako součást ST Podpora činovníků a uzavřeno v únoru 2021 

Středisková společenství

Dobrovolná práce na ústřední úrovni

Podpora činnosti výchovných zpravodajů

Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání

Řízení kvality akcí

Dostupnost vzdělávání a informace ve vzdělávání

Interní komunikace

Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků

Získávání nemovitostí

Soběstačnost a fundraising

Hodnocení kvality

Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu

Podpora roverské výchovné kategorie

 • garant: Roverský odbor, Sid – Miroslav Martinek, poté Michal Holobrádek - Majkl a v posledním roce programový tým ústředí pod vedením Barbory Tichavové - Rozárky, zpravodajky pro program
 • téma bylo uzavřeno v únoru 2024 - závěrečná zpráva

Mezinárodní skauting pro mladší členy

Ochrana a bezpečí dětí

Zakládání nových oddílů

Přiměřenost administrativy

Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti

Příroda a pobyt v ní

Aktivní občanství

Dospělý nováček

Hospodaření a kontrola

Fungování družinového systému

Máš-li zájem se do naplňování některého ze strategických témat zapojit, obrať se přímo na jeho garanta nebo na e-mail

strategie@skaut.cz .

Děkujeme!

 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.