( Aktuální )
Zveřejněno 29. 6. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Přehled strategických témat

Podpora činovníků

Výchova k nástupnictví

  • garant: Prcek - Jana Jirasová, jana.jirasova@skaut.cz
  • téma bylo naplňováno jako součást ST Podpora činovníků a uzavřeno v únoru 2021 

Středisková společenství

Dobrovolná práce na ústřední úrovni

Podpora činnosti výchovných zpravodajů

Ucelený a srozumitelný systém vzdělávání

Řízení kvality akcí

Dostupnost vzdělávání a informace ve vzdělávání

Interní komunikace

Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků

Získávání nemovitostí

Soběstačnost a fundraising

Hodnocení kvality

Rozvoj, aktualizace a podpora výchovného programu

Podpora roverské výchovné kategorie

Mezinárodní skauting pro mladší členy

Ochrana a bezpečí dětí

Zakládání nových oddílů

Přiměřenost administrativy

Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti

  • garant: Permi – Petr Vaněk, petr.vanek@skaut.cz

Příroda a pobyt v ní

Aktivní občanství

Dospělý nováček

Hospodaření a kontrola

Fungování družinového systému

Máš-li zájem se do naplňování některého ze strategických témat zapojit, obrať se přímo na jeho garanta nebo na e-mail

strategie@skaut.cz .

Děkujeme!

 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.