( Aktuální )
Zveřejněno 7. 4. 2022
Jana Godarová - Ellie
KÚJ - koordinátorka agendy revizních komisí
jana.godarova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Střediskové minimum (SM)

Úloha vedoucího střediska přináší nové výzvy a povinnosti. Střediskové minimum ti pomůže zorientovat se ve všech důležitých oblastech a zároveň poskytne příležitost ke sdílení  praktických rad a zkušeností i načerpání motivace.

Střediskové minimum je povinnou kvalifikací pro vedoucí organizačních jednotek (OJ). Pro zástupce vedoucích OJ je tato kvalifikace doporučená. Kurz přináší důležité informace z oblasti práva, bezpečnosti, vedení týmu a práce s dobrovolníky, koordinace výchovné činnosti a finančního řízení. 

  • kvalifikace střediskové minimum navazuje na vůdcovskou zkoušku ;
  • je povinnou kvalifikací pro vedoucí OJ od začátku roku 2019
  • vedoucí OJ je povinen získat kvalifikaci nejpozději do 1 roku od zvolení do funkce;
  • kvalifikace se získává absolvencí kurzu střediskového minima (součástí není kvalifikační zkouška);
  • držitelé organizační zkoušky získaly kvalifikaci střediskového minima automaticky.

Automatická výjimka: je udělena činovníkům, kteří v posledních 5 letech od nástupu do funkce působí či působili po dobu minimálně 24 měsíců v roli vedoucího organizační jednotky (do uznávaných let se nezapočítávají roky, kdy osoba funkci vykonávala s výjimkou udělenou nadřízenou jednotkou). Získání kvalifikace střediskového minima je pro tyto činovníky pouze doporučené, byť i pro ně může být užitečné.

Výjimku z kvalifikačního předpokladu smí v odůvodněných případech udělit nadřízená VOJ (v případě krajů výjimku uděluje VRJ).

Aktuální nabídku kurzů střediskového minima nalezneš v Databázi vzdělávacích akcí

Nemám vůdcovskou zkoušku a rád bych měl/a kvalifikaci střediskové minimum

Střediskové minimum můžeš absolvovat bez vůdcovské zkoušky, ale nejpozději do 18 měsíců od absolvování  kurzu je nutné složit zvláštní zkoušku k ověření vybraných kritérií vůdcovské zkoušky (Příloha č. 2 Směrnice ke kurzům střediskového minima). Ověřují se kritéria důležitá pro koordinaci  činností v OJ. 

Ověření 18 vybraných kritérií může proběhnout u jakékoliv zkušební komise pro vůdcovské zkoušky, po dohodě s ní. 

I přes možnost složení “rozdílové zkoušky” na místo celé vůdcovské zkoušky (VZ), však kvalifikaci VZ i vedoucím jednotek doporučujeme, a to hlavně z důvodu velkého zaměření na výchovnou oblast. S její znalostí pak vedoucí jednotky může lépe cílit pomoc a podporu výchovné činnosti.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.