( Aktuální )
Zveřejněno 23. 5. 2024
Josef Boubín
KÚJ – koordinátor personalistických projektů
josef.boubin@skaut.cz
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Dospělý nováček

Řada skautů a skautek k nám vstoupí až v dospělém věku. Často nemají do té doby se skautingem žádnou zkušenost, a přesto se z nich stávají úžasní členové týmu.

Kdo je dospělý nováček a co nám může přinést

Dospělý nováček je člověk bez předchozí skautské zkušenosti, kterého skauting přitahuje a chtěl by se stát jedním z nás. Přijímáním nových členů z řad dospělých můžeme vnést do Junáka – českého skauta novou energii a chuť do práce, čerstvý pohled zvenčí a nové životní zkušenosti. Dospělí nováčci jsou často vítanou posilou do řad vedoucích, mohou být experty na hospodaření, grantová řízení i mediální sféru, nebo prostě pomáhat, kdekoliv je potřeba. A časem pak i skauti tělem a duší.

  • Nového dospělého člena musí vždy schválit středisková rada.
  • Pokud by dospělý nováček rád založil a vedl nový oddíl, je tu tahák pro středisko, jak mu s tím pomoci - Dospělý nováček zakládá nový oddíl.

Pomoc dalšího dospělého by se nám hodila, jak na to?

Nejprve se rozhlédni v nejbližším okolí. Ve svém hledáčku máš denně rodiče a starší sourozence dětí z oddílu, popřípadě dřívější členy. Promluv si s nimi. Možná dostaneš tip na někoho dalšího ze společenství skautů nebo jejich kamarádů a známých. Okruh hledání můžeš rozšířit o studenty VŠ nebo členy jiných zájmových organizací, které pracují s dětmi. Pokud lovíš v  neznámých vodách, rozešli e-maily, zveřejni inzerát na webových stránkách a facebooku, oslov veřejné osoby (zastupitele, osobnosti), vyvěs plakáty v okolí klubovny, nebo požádej o pomoc místní noviny a televizi. Pomůžou ti v tom připravené náborové materiály pro dospělé nováčky. Při vlastní tvorbě grafických materiálů použij Skautský vizuální styl.

Nejvhodnější je oslovit člověka napřímo při osobním setkání. Seznam ho s možnou spoluprací, daruj mu skautský časopis, Informační list a pošli mu odkaz na zajímavé skautské dokumenty. A samozřejmě ho pozvi na vaši příští schůzku, výpravu či akci, kde se blíže seznámíte.

Informační list ke stažení

S každým zájemcem se seznamte a zjistěte, co ho ke skautingu přivádí, jaké má představy a očekávání. Pokud s ním chcete navázat spolupráci, můžete ho začít zvát na schůzky, výpravy a akce. Bedlivě sledujte, jak se chová v kolektivu a a hledejte jeho roli v oddíle, a pokud by se žádná vhodná nenašla, zkusíme zkontaktovat jiný oddíl v okolí. Dbáme na to, aby bylo naše seznamování vždy vstřícné a příjemné pro obě strany, i kdyby k žádné hlubší spolupráci nedošlo.

V oddíle vybereme zkušeného skauta a jmenujeme ho patronem nováčka. Bude ho citlivě provázet skautským světem, odpovídat na jeho otázky, seznamovat s terminologií, principy a hodnotami skautingu, představovat členy oddílu, pomáhat s pořízením kroje, a také hodnotit průběh jeho začleňování – od role pozorovatele až do aktivního člena oddílu. A to hezky pozvolna, aby měl dospělý nováček čas všechno si pořádně zažít a prožít. Stát se skautem v dospělém věku, to je docela velký životní krok.

Materiály ke studiu pro dospělé nováčky

Postupně přiřazujeme nováčkovi složitější úkoly a větší zodpovědnost. Patron dospělého nováčka postupně provází skautským světem, představuje mu skautské myšlenky a touto cestou ho provází až ke složení skautského slibu. Tím se teprve stane právoplatným skautem. A aby bylo jeho členství v Junáku – českém skautu dále naplněné a smysluplné, popř. aby se mohl jednou stát vedoucím, nabízíme mu řadu vzdělávacích a zážitkových kurzů. Jejich přehled je dostupný v Databázi vzdělávacích akcí .

Další rady a praktické návody najdeš v metodice Dospělí Vítáni

Pokud se zapojením dospělých nováčků nemáš žádnou zkušenost, nebo jsi zažil pokus, který příliš nefungoval, najdeš spoustu nové inspirace v metodice Dospělí Vítáni . Ta shrnuje obecné principy i konkrétní tipy od prvního oslovení dospělých zájemců přes uzavření dobrovolnické dohody až třeba po vyškolení nového vedoucího. Metodiku si můžeš stáhnout zde jako pdf nebo si ji koupit v JUNSHOPu .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.