( Aktuální )
Zveřejněno 8. 7. 2021
Kateřina Slavíková
KÚJ - koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová – Prcek

Jak uvažovat o vzdělávání dospělých nováčků

Jedním z postupných kroků v práci s dospělými nováčky je také jejich skautské vzdělání. Už je nováček trochu rozkoukaný a vyzkoušel si pár dílčích rolí? Přemýšlíte společně, že by se již více zapojil do činnosti oddílu? Máte pocit, že by se hodil nějaký vzdělávací kurz? Pak jdete dobrým směrem.

Skautský vzdělávací systém zahrnuje pestrou nabídku příležitostí k tomu, aby se každý mohl rozvíjet jak ve skautských znalostech a dovednostech, tak ve své osobnosti. Některé vzdělávací příležitosti využívají delšího času pro jednotlivá setkání, jiné jsou určen těm, kdo tolik času k dispozici nemají. Oboje má svoje výhody a také omezení.

Většinou neplánujeme speciální kurzy pro dospělé nováčky - je velmi přínosné získat zkušenosti a pohledy ostatních skautů a skautek, kteří v oddílech a střediscích působí déle. Zdá se nám, že společná účast těch, kdo mají více zkušeností s těmi, kdo jich mají méně, nabízí vzájemné obohacení.

Na co při přemýšlení nad vzděláváním dospělého nováčka nezapomenout:

Na samotném začátku si spolu zkuste sednout a popovídat si o tom, na co se nováček již cítí a jak to vidíte z pohledu oddílu. Uvažujete o hospodaření, správcovství klubovny nebo vedoucím oddílu? To jsou různé možnosti a vyžadují částečně odlišnou následnou podporu. 

Přečtěte si jak začít s dospělým nováčkem v metodice Dospělí vítáni a inspirujte se dobrovolnickou dohodou, která vám pomůže při povídání na nic nezapomenout. Ve vzdělávání je pro dospělé nováčky základní a důležitá už jen samotná komunikace s oddílem/střediskem. Jedině tak si může osahat skautskou praxi, zvyky, tradice,...

V organizace sice máme vlastní vzdělávací systém, ale je užitečné znát i další kvalifikace dospělého nováčka - např. ze zaměstnání či z jiných organizací. Může to ovlivnit směr dalšího vzdělávání v Junáku. Některé kvalifikace mohou být rovnou platné také u nás (např. zdravotník zotavovacích akcí).

Na základě dohody a již získaných kvalifikací společně projděte, jaké jsou pro vybranou roli možnosti vzdělávání a dalšího rozvoje. Základní kvalifikace s vytaženými informacemi důležitými pro nováčky najdete rovnou tady. Více k nim se dozvíte pod jednotlivými odkazy v přehledu vzdělávacího systému, který vám i napoví, co vše je pro danou roli potřeba.

ČEKATELSKÁ ZKOUŠKA (ČZ)

Jedná se o základní zkoušku pro práci se členy a členkami organizace. Opravňuje pouze k pomáhání s vedením oddílu, nelze na základě této zkoušky být vedoucím oddílu či tábora. Podmínky ČZ 

 • znalost skautské stezky přiměřené věku (potvrzuje vedoucí oddílu) - tedy je potřeba si ji minimálně s někým z vedoucích projít, seznámit se s ní
 • složený skautský slib - je vhodné s přípravou na slib začít dostatečně dopředu a nenechávat ji na poslední chvíli - dospělému nováčkovi chybí prožití “skautství” na vlastní kůži a o to víc je potřeba se věnovat základním skautským myšlenkám, principům, …
 • možnost vést oddílovou výpravu spolu s vedoucím oddílu

Některé týmy, u kterých lze složit ČZ, mohou chtít:

 • roční praxi v oddíle - doporučujeme zkusit domluvit výjimku s vedením daného kurzu a zjistit, proč to požadují (např. na kurzu je absolvenční podmínkou realizace výpravy, což předpokládá, že máte možnost jet s nějakou družinou/celým oddílem na výpravu, kterou spoluorganizujete)

VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA (VZ)

Teprve vůdcovská zkouška opravňuje k tomu, být vedoucím či zástupcem oddílu a tábora. Jedná se o další vyšší stupeň vzdělávání. Podmínky pro VZ jsou:

 • absolvence čekatelské zkoušky
 • praxe 1 rok ve vedení oddílu, nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (potvrzuje vůdce střediska, který může udělit i výjimku) - zde je to o domluvě s vedením střediska, ale předpokládáme, že už nějakou dobu v oddíle nováček bude působit ve chvíli, kdy má za sebou ČZ a chce také VZ
 • dosažení kvalifikace zdravotník zotavovacích akcí

Také v některých případech by mohla být vhodná možnost splnit ČZ zároveň s VZ. Ovšem je to opět o domluvě primárně s daným kurzem a se střediskem.

 ZDRAVOTNICKÝ KURZ (ZK)

Absolvencí ZK získá nováček kvalifikaci Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA), která opravňuje k výkonu funkce zdravotníka na táboře a je nutnou podmínkou pro získání VZ. Celý kurz trvá 40 vyučovacích hodin. V naší organizaci platí ZZA pouze na dobu 4 let, poté je nutné absolvovat doškolení (8 hodin), či celý kurz znovu.Vypršením doby 4 let se neztrácí VZ - ta platí po celý život.

Pozn.: tento popis ČZ a VZ je jen orientační. Závazné, úplné a nejaktuálnější informace k ČZ a VZ najdete vždy zde.

Věnovat čas výběru vhodného kurzu je důležité nejen proto, že to bude první kurz, který nováček absolvuje a měl by mu sednout co nejvíc na míru. Seznamte nováčka s postupem, který je u vás ve středisku zaběhnutý v přihlašování se na kurzy. Možná o vhodném kurzu může diskutovat s výchovným zpravodajem, přímo vedoucím nebo někým dalším, kdo má více informací, než se dá jen najít na webu.

K jednoduché orientaci, jaké kvalifikační kurzy jsou v nabídce, slouží Databáze kurzů . Databázi se dá jednoduše vyhledávat např. dle typu kvalifikace (ČZ, VZ,...). Pro dospělé nováčky může být zajímavá indicie, že je daný kurz i pro věkovou kategorii 25+ nebo že je možné mít s sebou na kurzu také své děti. Takovou informaci najdete u každého kurzu poté, co si vyberet typ kvalifikace a kliknete na vyhledávat. Vše je ale vždy primárně o domluvě, tedy neváhejte v případě dotazů napsat na kontaktní e-mail daného kurzu.

Více o tom, jak si vybrat vhodný kurz

Kromě samotných kurzů můžete nováčkům představit také základní materiály a literaturu ke studiu. Není nutné přečíst vše, ale podle potřeby si vybrat a projít to, co by danému nováčkovi mohlo pomoct nejen v pochopení skautské myšlenky.

Součástí vašeho povídání (ideálně s využitím dobrovolnické dohody) by měla být oboustranná očekávání ohledně potřebné kvalifikace. 

Domluvte se:

 • v jakém časovém horizontu je její získání reálné a potřebné,
 • jakou podporu nováčkovi můžete poskytnou a jakou podporu potřebuje,
 • co pro to udělá nováček,
 • jak budete řešit “základ” pro navnímání skautingu a přípravě slibu s konkrétním nováčkem - počítejte s delší časovou dotací.

Více k základní práci s dospělým nováčkem najdete v metodice Dospělí vítání.

Inspirujte se tipy na materiály pro dospělé nováčky nejen ke skautingu a skautskému slibu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.