( Aktuální )
Zveřejněno 7. 4. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Nekvalifikační vzdělávací akce

I nekvalifikační vzdělávací akce, tedy takové, které nepřipravují na složení nějaké zkoušky / získání kvalifikace, mají velký význam. Jde na nich o osobnostní nebo odborný rozvoj. Některé mají formu zážitkových setkání  se zajímavým tematickým zaměřením. Nepřineseš si z nich sice žádnou skautskou kvalifikaci, ale novou energii a motivaci rozhodně ano. Obohatíš se zajímavými nápady, získáš inspiraci a nové přátele naladěné na stejnou vlnu. Zároveň máš možnost podívat se na vybraná témata detailněji, než jak jsou obsažena v kvalifikačních zkouškách, a může se tak z tebe stát skutečný odborník. 

Jak taková akce probíhá?

Jde o setkání s podobně laděnými jedinci. Společně plníte zajímavé aktivity, hry a úkoly, absolvujete vzdělávací programy,které byste si jinak nevyzkoušeli. Nikdo tě nebude zkoušet, protože kurz není zakončen zkouškou, můžeš se tak plně věnovat vlastnímu rozvoji. 

Kolik to stojí?

Kurzy jsou dotované jako vzdělávací akce. Cena kurzu je určena tak, aby pokryla ubytování, jídlo, výukové materiály. Zjisti si předem, zda tvé domovské středisko, případně i nadřízená organizační jednotka (okres, kraj), nenabízí finanční příspěvek na úhradu účastnického poplatku či cestovních nákladů. 

Formát akcí aneb jak si vybrat

Vzdělávací akce mají různé formáty i délku. Obecné informace a na co se zaměřit při výběru najdeš v Jak si vybrat správný kurz. 

Na stránkách kurzy.skaut.cz je možné vyhledávat vzdělávací akce podle různých kritérií. 

Níže si můžeš přečíst základní informace o celostátních vzdělávacích akcích. Tyto, ale i regionální a další vzdělávací kurzy najdeš v databázi vzdělávacích kurzů kurzy.skaut.cz .

Nekvalifikační vzdělávací akce

Kurzy jsou určeny pro rangers a rovery (15 – 20 let), kteří chtějí zažít nová dobrodružsví, překonat vlastní hranice, a při tom načerpat novou motivaci a rozšířit si obzory. 

Více o lesních kurzech

Vzdělávací akce určená především roverské výchovné kategorii, jejímž cílem je podpora zájmu účastníků o setrvání v hnutí, rozvíjení osobnosti a přispívání k účastnické sebevýchově a rozšiřování obzorů.

Více o lesních školách

Mezi další vzdělávací akce patří například:

  • VOR - víkend oddílových rad
  • Tematické semináře - např. ke skautským stezkám, k družinovému systému, …
  • Odborná školení pro hospodáře
  • Odborná školení pro revizory
  • Různá další vzdělávací (i lokální) setkání

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.