( Aktuální )
Zveřejněno 9. 6. 2021
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) a doškolení

K čemu je ZZA potřeba

Absolvent kurzu Zdravotník zotavovacích akcí získá zdravotnický dekret nebo osvědčení o absolvování akreditovaného kurz “Zdravotník zotavovacích akcí” (viz dále) a zároveň oprávnění (ve skautISu) k výkonu funkce zdravotníka v rámci akcí Junáka – českého skauta. Oprávnění je časově omezené na 4 roky, poté si ho můžeš nechat obnovit (do 6 let od získání oprávnění) absolvencí 8 hodinového doškolovacího kurzu, a to v rámci  Junáka –⁠ českého skauta nebo organizace, kde jsi absolvoval původní zdravotnický kurz. Zároveň je zdravotnický kurz povinný ke splnění vůdcovské zkoušky (možné výjimky viz VZ). Rozsah kurzu je 40 hodin a je definován ministerskou vyhláškou, respektive směrnicí Junáka – českého skauta.

Akreditovaný vs. neakreditovaný kurz

Junák - český skaut pořádá dva typy zdravotnických kurzů - akreditovaný a neakreditovaný. Akreditovaný kurz má garanta, jenž byl kromě splnění interních skautských podmínek pro organizování zdravotnických kurzů navíc uznán ještě MŠMT v rámci akreditačního projektu. Jeho absolventi získávají osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce “Zdravotník zotavovacích akcí”, které případně může být uznáno pro výkon funkce zdravotníka i u jiných organizací (dle jejich rozhodnutí).

Zdravotnický kurz od jiné organizace

Zdravotnický kurz můžete absolvovat i u jiné organizace, ale pro uznání v rámci Junáka - českého skauta musí jít o kurz “Zdravotník zotavovacích akcí” v rozsahu 40 hodin a se státní akreditací. To samé platí i pro doškolovací kurz, mimo Junáka –⁠  českého skauta však můžete absolvovat zdravotnické doškolení jen u té organizace, kde jste absolvovali původní zdravotnický kurz.

Co když jsem doktor, zdravotní sestra apod.? Mám nárok na kvalifikaci ZZA?

Pokud jste a) získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta

b) studentem oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku,

tak nemáte nárok na získání kvalifikace ZZA (bez absolovávní příslušného kurzu), ale tuto kvalifikaci pro výkon funkce zdravotníka na akcích Junáka –⁠  českého skauta (a pro získání VZ) nepotřebujete (tuto skutečnost doložte do přihlášky na vůdcovskou zkoušku či do táborové hlášenky).

Vstupní podmínky

  • věk 16 let a více (v rámci kurzů Junáka –⁠  českého skauta ale může zdravotníkem být pouze osoba starší18 let)

Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí

Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí prodlužuje oprávnění k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí o 4 roky (je nutné ho absolvovat do 6 let od získání posledního osvědčení, jinak musíš opakovat Kurz zdravotníka zotavovacích akcí). Rozsah kurzu je 8 hodin.

Vstupní podmínky

  • Věk alespoň 18 let

Doškolovací kurz mimo Junáka –⁠  českého skauta můžete absolvovat jen u té organizace, kde jste absolvovali původní (akreditovaný) zdravotnický kurz.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.