( Aktuální )
Zveřejněno 13. 11. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) a zdravotnické doškolení (DZK)

K čemu je ZZA potřeba

Cílem ZZA je rozšířit znalosti první pomoci, naučit absolventy účinně poskytnout první pomoc na táborech a různých hromadných akcích. Kurz dále seznámí účastníky s táborovou klinikou, hygienou a epidemiologií, zdravotnickou dokumentací, příslušnou legislativou a povinnostmi zdravotníka na zotavovacích akcích.

Absolvent kurzu ZZA získá časově neomezený zdravotnický dekret nebo osvědčení o absolvování akreditovaného kurz “Zdravotník zotavovacích akcí” (viz dále) a zároveň od Junáka - českého skauta obdrží oprávnění (ve skautISu) k výkonu funkce zdravotníka v rámci této organizace. Oprávnění je (interními pravidly organizace) časově omezené na 4 roky, poté si ho můžeš nechat obnovit (do 6 let od získání oprávnění) absolvencí 8 hodinového doškolovacího kurzu, a to v rámci  Junáka –⁠ českého skauta nebo organizace, kde jsi absolvoval původní zdravotnický kurz. Zároveň je absolvence zdravotnického kurzu (nikoliv platnost oprávnění) podmínkou ke splnění vůdcovské zkoušky (možné výjimky viz text pod nadpisem "Co když jsem doktor (...)"). Rozsah kurzu je 40 hodin a je definován ministerskou vyhláškou, respektive směrnicí Junáka – českého skauta.

Vstupní podmínky

Věk 16 let a více (v rámci kurzů Junáka –⁠  českého skauta, ale zdravotníkem být pouze osoba starší 18 let).

Akreditovaný vs. neakreditovaný kurz

Junák - český skaut pořádá dva typy zdravotnických kurzů - akreditovaný a neakreditovaný. Akreditovaný kurz má garanta, jenž - kromě splnění interních skautských podmínek pro organizování zdravotnických kurzů - je uznán MŠMT v rámci akreditačního projektu. Jeho absolventi získávají osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce “Zdravotník zotavovacích akcí”, které případně může být uznáno pro výkon funkce zdravotníka i u jiných organizací (dle jejich rozhodnutí).

Kde hledat zdravotnické kurzy

Sledujte Databázi vzdělávacích akcí .

Zdravotnický kurz od jiné organizace

Zdravotnický kurz můžeš absolvovat i u jiné organizace, ale pro uznání v rámci Junáka - českého skauta musí jít o kurz “Zdravotník zotavovacích akcí” v rozsahu 40 hodin a se státní akreditací. To samé platí i pro doškolovací kurz, mimo Junáka –⁠  českého skauta však můžeš absolvovat zdravotnické doškolení jen u té organizace, kde jsi absolvoval původní zdravotnický kurz.

Mám nárok na kvalifikaci ZZA, když jsem doktor, zdravotní sestra apod.?

Pokud jsi:

a) získal způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta,

b) studentem oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku,

tak nemáš nárok na získání kvalifikace ZZA (bez absolovávní příslušného kurzu), ale tuto kvalifikaci pro výkon funkce zdravotníka na akcích (i zotavovacích) Junáka –⁠ českého skauta (a pro získání VZ) nepotřebuješ (tuto skutečnost dolož do přihlášky na vůdcovskou zkoušku či do táborové hlášenky). Jiné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání však zákon neuznává.

Co když mám jiný zdravotnický kurz než ZZA? Třeba i delší? Mám nárok na kvalifikaci ZZA?

Bohužel ne - viz článek Táboroví zdravotníci musí mít kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA), žádný jiný .

Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí (DZK)

Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí prodlužuje oprávnění k výkonu funkce zdravotníka zotavovacích akcí o 4 roky (je nutné ho absolvovat do 6 let od získání posledního oprávnění, jinak musíš opakovat kurz Zdravotníka zotavovacích akcí). Rozsah kurzu je 8 hodin a v rámci Junáka - českého skauta není akreditovaný.

Vstupní podmínky

DZK se mohou zúčastnit uchazeči starší 18 let, kteří již předtím absolvovali ZZA (a to v době kratší 6 let od absolvování ZZA do ukončení DZK).

Doškolovací kurz mimo Junáka –⁠ českého skauta můžeš absolvovat jen u té organizace, kde jsi absolvoval původní (akreditovaný) zdravotnický kurz.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.