( Aktuální )
Zveřejněno 22. 2. 2024
Josef Boubín
KÚJ – koordinátor personalistických projektů
josef.boubin@skaut.cz
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Cyklus skautského dobrovolníka

Cyklus skautského dobrovolníka se týká všech, kteří se svou prací podílejí na chodu skautského střediska. Celý proces je stejný pro vedoucího oddílu, stejně jako pro správce majetku či výchovného zpravodaje. Pro zjednodušení o všech dobrovolnících píšeme dále jako o vedoucím.

Cyklus dobrovolníka

Nový vedoucí z vlastních řad

Největší počet skautských vedoucí je členem Junáka –⁠ českého skauta od dětských let. S postupem času přidávej dětem v oddíle odpovědnost za jednotlivé úkoly a dbej na výchovu rádců. Je to běh na dlouhou trať, ale v roverském věku již mohou být významnou posilou ve vedení oddílu. S hladkým předáváním funkcí ti pomůže nástupnictví.

Dospělí nováčci

Nové vedoucí můžeš nalézt a získat z řad široké veřejnosti. O práci s dospělými nováčky máme řadu materiálů, kde se dozvíš víc.

Kamarádi, partneři, rodiče, neaktivní skauti…

Jistě máš v oddíle rodiče dětí, kteří ti dávají najevo svou podporu. Máš-li nedostatek vedoucích můžeš oslovit ke spolupráci i je. Stejně tak se můžeš poohlédnout po bývalých a nyní již neaktivních členech svého oddílu či střediska. Jak pracovat s touto skupinou příznivců se dočteš ve Společenství přátel skautingu. Přestože rodiče, kamarádi, partneři i bývalý skauti nejsou úplnými “cizinci”, z hlediska zapojení do činnosti se na ně díváme jako na dospělé nováčky. Tito lidé rozhodně mohou být skvělou posilou do tvého týmu.

Od této chvíle je další postup pro všechny vedoucí stejný, ať už se k tobě do vedení oddílu či střediska dostali odkudkoliv.

S vedoucím uzavři dohodu. Vyjasníte si náplň činnost, svoje časové možnosti, formu podpory a délku trvání spolupráce. Jasně popsaná očekávání předchází zmatkům a případným nedorozuměním. Dohoda je hlavním “nástrojem” v cyklu dobrovolníka. Naučí tě pracovat s lidmi a pomůže ti vytvořit atmosféru ve které bude radost spolupracovat.

Během rozhovorů nad dobrovolnickou dohodou nezapomeňte společně probrat jaká podpora by tvému vedoucímu pomohla v jeho práci. Může to být například pomoc s vyhledáváním vzdělávacích kurzů pro jeho rádce či uspořádání semináře na nějaké konkrétní téma. Ukaž svému vedoucímu všechny další formy podpory, kterou mu Junák nabízí.

Buď se svým vedoucím v pravidelném kontaktu. Jednou za čas (který si předem domluvíte) si najděte chvilku, abyste společně probrali zda se něco změnilo na vaší dohodě. Pár měsíců před ukončením dohody se sejděte, dejte si zpětnou vazbu na vzájemnou spolupráci a domluvte se, jak budete pokračovat dál. Zajímej se o členy své oddílové či střediskové rady, odměnou ti bude spokojený tým.

Dohodu můžete ve stávajícím znění prodloužit, udělat novou při změně role nebo spolupráci ukončit. Všechny tři možné cesty jsou v pořádku. Proberte společně co by vedoucího bavilo, kde by se mohl rozvíjet a kam by chtěl pokračovat. Ukaž svému parťákovi všechny možnosti, které má před sebou…

  • pokračovat ve stávající roli
  • změnit roli / funkci
  • zapojit se do týmu vzdělávacích akcí
  • začít psát do skautských časopisů
  • podpořit skauting v rámci fundraisingu
  • stát se členem odboru

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.