( Aktuální )
Zveřejněno 22. 2. 2024
Josef Boubín
KÚJ – koordinátor personalistických projektů
josef.boubin@skaut.cz
Petra Bašová (Fidla)
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová (Prcek)

Pomoc zvenčí aneb jak a proč budovat společenství přátel skautingu

Při vedení oddílu nebo střediska se nemusíme spoléhat jen na sebe a na aktivní činovníky, o některé činnosti a úkoly se můžete podělit s někým dalším. Vybudujte a hýčkejte si síť podporovatelů, na které se v případě potřeby můžete obrátit.

Společenství přátel skautingu

Jde o seznam osob i firem nakloněných vaší činnosti, vlastně takovou databázi kontaktů a možností, s čím nám kdo může pomoci. Někteří dospělí se rádi zapojí do činnosti oddílu, ve kterém mají potomka nebo je jim skauting myšlenkově sympatický. Mnozí z nich jsou experty na hospodaření, grantová řízení, mediální sféru nebo jsou ochotni kdykoliv přiložit ruku k dílu. Často se také stane, že nám někdo aktivně pomoc nabídne, bylo by škoda získané užitečné spojení ztratit.

Péče o společenství nemusí zabrat mnoho času a nemusí být jen na vedoucím střediska. Označení, stejně jako způsob organizace a míra zapojení členů je čistě na nás. Vše je jen o domluvě s ostatními v týmu. Budování společenství nemá být další povinností vedoucí/ho, je naopak velkou příležitostí obklopit se dalšími skvělými lidmi, kteří mají chuť pomoci, chtějí být středisku/​oddílu nablízku a přispět k jeho rozvoji. Může jít o bývalé činovníky, aktivní rodiče členů, sympatizanty z řad veřejnosti a další.

 • Jednorázová pomoc se specifickými úkoly, které vyžadují odborníky (tvorba webu, správa nemovitostí, účetnictví apod.).
 • Organizace větších akcí, kdy se hodí každá ruka. 
 • Máte cílovou skupinu při foundraisingu.
 • Mentorování v oblastech dotýkajících se skautingu, například přednáška nebo exkurze, která děti zaujme.
 • Pravidelná pomoc s každoročními činnostmi: úklidové brigády, stavba/​bourání tábora atd.
 • Konkrétní žádosti o materiální výpomoc či sponzorské dary.
 • A mnohé další.

Zároveň je seznam skautingu nakloněných osob ideální množinou, odkud nabírat dospělé nováčky, z nichž se mohou stát aktivní činovníci střediska/​oddílu.

Zapisuj si zajímavé kontakty, samozřejmě se souhlasem všech zúčastněných. Takový seznam není veřejný, nicméně můžeme se o něj podělit třeba v rámci střediska, pokud víme, že nedojde ke zneužití.

S kým začít:

 • rodiče členů oddílu,
 • bývalí členové a vedoucí,
 • lidi zvenčí se zájmem o skauting,
 • přátelé, partneři, rodinní příslušníci,
 • veřejné osoby (zastupitelé, osobnosti) nakloněné skautingu a jiné…

S každým zájemcem si domluv osobní schůzku v klubovně, nebo mu alespoň zatelefonuj. I kdyby zcela nevyhovoval tvým představám, hned ho neodmítej. Zjisti jeho zkušenosti, motivaci a potenciál a třeba pro něho najdeš nějaké jiné uplatnění. Dbej na to, aby bylo seznamování vždy vstřícné a příjemné pro obě strany, i kdyby k žádné hlubší spolupráci nedošlo.

Přesná domluva o zajištění jakéhokoliv úkolu pomůže předejí případným nedorozuměním a následně zbytečným negativním pocitům na obou stranách. Nepodceňujte ani tuto část. S každým dobrovolníkem proberte jeho možnosti a očekávání. Pravidelně ověřujte, zda vše stále platí, jak se mu daří a zda je ve své roli spokojen.

Výborným nástrojem pro ujasnění konkrétního zadání i očekávaných cílů je dobrovolnická dohoda. Dodává důležitosti jednorázovému úkonu i dlouhodobé spolupráci. Zároveň si při sepisování můžeme uvědomit řadu maličkostí, které mohou být vnímány rozdílně a způsobit pak zbytečné nedorozumění. Čas věnovaný dohodě, je čas věnovaný spolupracovníkům. 

Jak přesně na to a jaké výhody dobrovolnická dohoda přináší?

Když už někdo do sítě užitečných kontaktů patří, měl by o tom také vědět. Forma, jakou mu to budeme připomínat, je opět čistě na nás. Může to být jednou za čas hromadný e-mail nebo pozvánka do facebookové skupiny, pokud je určená veřejnosti a informuje o vašich aktivitách a potřebách.

Nezapomínejme děkovat – tito lidé nám pomáhají z dobré vůle. Je vhodné jejich práci odměnit i něčím příjemným, jako je táborák s kytarou, pohoštění a přátelské posezení, nebo malý dárek, který vlastnoručně vyrobí členové oddílů.

Budovat a udržovat kontakty by nemělo být zátěží pro oddílové a střediskové vedoucí. Klidně tím pověřme činovníka, který na to má čas a projeví o to zájem (pro ujasnění představ obou stran je vhodná dobrovolnická dohoda).

Smyslem společenství přátel skautingu a podobných uskupení pomocníků zvenčí je ulehčit vedoucím práci a ulevit jim od úkolů, které by byly zbytečně náročné, ne-li neproveditelné. Nebojme se požádat o pomoc – nikdy na to nejsme sami.

Důležité je udržovat společenství přátel skautingu živé a aktuální. Když o lidi projevíme zájem, projeví zájem i oni o nás.

Podívat se můžeš i do metodiky Dospělí vítáni nebo do přehledu forem zapojení dospělých do skautingu.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.