( Aktuální )
Zveřejněno 16. 4. 2024

Nástroje podpory činovníků

Skauting je práce dobrovolnická, stojí hodně úsilí a času. Proto neváhej využívat různé možnosti, jak si práci usnadnit či získat na oplátku něco i pro sebe.

Akce a vzdělávání pro rozvoj jednotlivců i týmu

Občas je potřeba dobít si baterky. Zážitková nebo vzdělávací setkání jsou k tomu výbornou volbou. Obohatíš se zajímavými nápady, získáš inspiraci a nové přátele naladěné na stejnou vlnu.

HelpDesk
Setkání výchovných zpravodajů (SeVýz)
Elixír
Žirafa
  • Kurz pro stávající rádce/​rádkyně, kteří hledají motivaci k dalšímu vedení družiny a inspiraci k vedení schůzek. Kurzy probíhají na regionální úrovni (na úrovni kraje a jeho okolí). Přehled aktuálně připravovaných kurzů najdeš v Databázi akcí popř. na mapě Žiraf .
Vzdělávání na klíč
  • Na střediskové, okresní, krajské nebo jiné setkání si můžete objednat seminář(e) z bohaté nabídky vzdělávání na klíč.

Poradny

Když zažíváš problematické situace při práci s dětmi, nevíš si rady s vedením střediska, máš podezření na nevhodné chování jiných činovníků, trápí tě komunikace uvnitř týmu nebo s lidmi mimo středisko nebo cokoliv jiného, obrať se na e-mail poradna@skaut.cz. Poradna ti zprostředkuje rady od právníka, lékaře, psychologa nebo jiného odborníka.

Pro výchovné zpravodaje nebo vedoucí oddílů a jiné činovníky zabývající se výchovou dětí ve skautských oddílech je tu online výchovná poradna. Koná se každou první středu v měsíci od 20:00 na meet.google.com/​bbg-kjwj-no
Zde je více o podpoře výchovných zpravodajů.

Online poradny jsou i pro zpravodaje pro personalistiku a jiné činovníky, kteří vedou týmy nebo jinak podporují jejich fungování. Konají se každý třetí čtvrtek v lichém měsíci od 19:30 na meet.google.com/​dob-tcwx-vpi . Termíny pro rok 2024: 21. 3., 16. 5., 18. 7., 19. 9. a 21. 11.
Zde je více o podpoře zpravodajů pro personalistiku a podobných rolí.

Koučink

Každý člen Junáka - českého skauta starší 15 let může za výhodných finančních podmínek využít služeb certifikovaných koučů zapojených do projektu Koučink pro skauty. Koučink ti může pomoci najít priority a nastavit si cíle v osobním i skautském životě, plánovat lépe své aktivity nebo se zlepšit v nějakých dovednostech.

CV - pochlub se skautingem v profesním životopise

Skauting má dobré jméno po celém světě. Hodnoty, které vyznáváme, jsou ceněné i v profesní sféře. Vždyť také být třeba skautským vedoucím znamená mimojiné být výkonným manažerem. Pochlub se skautskými zkušenostmi, znalostmi a dovednostmi ve svém profesním životopise. Odlišují tě od ostatních kandidátů a mohou ti otevřít cestu k vysněnému povolání. Inspiruj se, jak skauting zmínit v CV a co si připravit k následnému přijímacímu pohovor.

Možnosti jak někomu poděkovat a vyjádřit úctu

Pokud máš okolo sebe báječné lidi, kterým chceš za něco poděkovat, můžeš vymyslet osobní a neformální způsob, který daného člověka potěší (knížka, dort ...), nebo využít oficiálnější cestu:

Junák nabízí širokou podporu svým členům

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.