( Aktuální )
Zveřejněno 29. 2. 2024

Příležitosti, které skauting nabízí

Po pár letech v každé funkci nastává čas zvednout kotvy. Přenechat své místo nástupcům a najít si pro sebe další prostor pro vlastní realizaci. Novou roli, novou funkci, novou výzvu. Junák - český skaut nabízí nespočet možností, jak uplatnit své nadšení, zkušenosti a ochotu pracovat pro rozvoj skautské myšlenky.

Možnosti na středisku

Své středisko a jeho oddíly nejspíš dobře znáš. Zkus si najít roli, která by propojovala Tvé zájmy či profesní zkušenosti s rozvojem Tvé jednotky. O svém uplatnění si popovídej s vedoucím či vedoucí střediska, který/á má personalistiku a obsazení funkcí na starost.

Pokud by ses chtěl/​a ve středisku zapojit aktivně, nabízí se mnoho možností:

Jistě Tě napadají i další možnosti, jak zůstat aktivní ve skautském společenství...

Jednou z dalších cest, kterou se můžeš vydat, je založení nového oddílu .

Další možností skautského života může být pro Tebe rodinný skauting , který vytváří prostor pro žití skautské myšlenky ve společenství rodin s malými dětmi.

Můžeš být součástí Společenství přátel skautingu a případně také finančně podporovat středisko a nebo celé hnutí. Můžeš zůstat dál členem Junáka, platit příspěvky, registrovat se třeba přímo pod vaším střediskem.

Další cestou pro tebe může být přidání se k aktivitám kmene dospělých či založení oldskautského klubu.

Okresní či Krajská rada Junáka (ORJ / KRJ)

Vyšší organizační jednotky , tedy skautské okresy a kraje, mají obvykle podobnou strukturu volených a jmenovaných funkcí jako střediska. Uplatnění v nich můžeš najít jako předseda, zástupce, hospodář či zpravodaj pro různé oblasti. Nebo jako organizátor akcí - ORJ/​KRJ zajišťují organizaci lokálních vzdělávacích akcí, regionálních setkání, Závodů světlušek a vlčat nebo Svojsíkových závodů aj.

Celostátní aktivity a uplatnění

Máš-li zkušenosti se skautingem na různých úrovních, neváhej kandidovat na volená místa v ústředních orgánech, kterými jsou Náčelnictvo Junáka , Rozhodčí a smírčí rada Junáka Ústřední revizní komise Junáka . Můžeš ucházet o roli ve Výkonné radě Junáka nebo o práci v Kanceláři ústředí Junáka .

Ústředí Junáka se ale neskládá pouze z Kanceláře ústředí Junáka či Výkonné rady. Za prací celého ústředí můžeme najít ke dvěma stům lidí, kteří se jako dobrovolníci podílejí na směřování naší organizace. Vznikají různé výchovné nástroje, proměňuje se skautské vzdělávání, řeší se podpora dospělých či spolupráce se zahraničními skauty. Členové různých odborů a pracovních skupin jsou ti, kdo o jednotlivých tématech diskutují a na tvorbě se na národní úrovni výrazně podílí. Pokud tíhneš k některé konkrétní výchovné kategorii, či Tě lákají zahraniční akce nejen jako účastníka, nebo je ti blízké třeba téma ekologie, může být tohle cesta pro Tebe. Všechny pracovní skupiny Náčelnictva a odbory při VRJ průběžně hledají posily.

Poštovní i emailové schránky skautů a skautek jsou pravidelně zásobovány zajímavými časopisy a články k velmi pestré škále témat. I zde je místo pro Tvé zapojení. Můžeš přispět do mozaiky názorů, zkušeností a odborných vhledů. Neváhej kontaktovat přímo redakční radu konkrétního časopisu .

Role vychovatele a průvodce dospělých na skautských kurzech je sice náročná, ale velmi obohacující. Dobrých lektorů a instruktorů je opravdu třeba. Nemusíš hned zakládat nový kurz, můžeš se podílet nejprve na některém již běžícím kurzu jako elév/​ka a zjistit, zda je to pro Tebe ten správný směr. Pokud je to pro Tebe zajímavá výzva, podívej se na článek Chci se stát skautským vzdělavatelem , popř. prozkoumej celou sekci skautského vzdělávání na Křižovatce , nebo pošli konkrétní dotaz na vzdelavani@skaut.cz .

Pod hlavičkou Junáka probíhá pravidelně celá řada celostátních či regionálních akcí s různým zaměřením. Můžeš se stát členem organizačního týmu, či se můžeš účastnit jako člen servis týmu, který pomáhá zajistit zázemí akce. Příklady takových akcí:

Můžeš zažít i mezinárodní rozměr skautingu. Staň se organizátorem či členem servis týmu české výpravy na světové či středoevropské Jamboree nebo jiné mezinárodní akce. Můžeš se také zúčastnit jako účastník. Můžeš pro oddíl zařídit táboření v zahraničí a nebo se účastnit rádiového Jota/​Joti Jamboree. Možností, které nabízí mezinárodní skauting , je spoustu.

Zvláštní organizační jednotky nabízí pestrou škálu uplatnění. Můžeš být například členem Klubu skautských sběratelů , podílet se na bezpečnosti akcí se Skautskou ochrannou službou či se skautskými zdravotníky nebo můžeš spolupracovat se Skautským audiovizuálním týmem

K zvláštním organizačním jednotkám patří i Skautský institut , který se zaměřuje na propojení skautingu a veřejného prostoru a cílí především na skupinu raně dospělých. Zkus rozjet vlastní skautský institut  ve svém městě, nebo se zapoj do činnosti některého regionálního SI .  Je to způsob seberealizace, kde poznáš nové lidi, naučíš se organizovat malé akce a podpoříš místní (nejen) skautskou komunitu.

Skauting v CV

Díky skautingu jsi získal/​a celou řadu zkušeností, pro které můžeš nalézt uplatnění i mimo Junáka. Získané dovednosti můžeš velmi dobře využít ve svém pracovním životopise při hledání nového zaměstnání.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.